Nedeľa, 29. január, 2023 | Meniny má Gašpar

Dohňany - minulosť a súčasnosť

Najmladší obecný parlament Na post starostu si vás občania zvolili v posledných komunálnych voľbách. Patríte zrejme k najmladším. Za tento krátky čas pôsobenia, plnia sa vaše očakávania a čo vás najviac zaskočilo?

Byť najmladší neznamená byť najhorší alebo mať nejaký handicap. Je pravda, že všetko sú to pre mňa nové veci. Na druhej strane však ako mladí ľudia môžeme priniesť do obcí nové možnosti a nové – efektívnejšie pohľady na spôsob riadenia obce. Nielen ja, ale aj Obecné zastupiteľstvo v Doh­ňanoch, ktorého vekový priemer je len niečo cez 34 rokov, patrí medzi najmladšie na Slovensku. Sú to veľmi schopní ľudia, z ktorých každý pracuje v rozličnom odvetví a prostredí, čo pomáha pozerať sa na veci z rôznych uhlov pohľadu. Ak spolupráca s nimi bude aj naďalej pokračovať tak dobre ako doteraz, potom verím, že za nami ostane veľký kus dobre vykonanej práce.

SkryťVypnúť reklamu

De facto spravujete vlastne tri bývalé samostatné obce, dá sa spravodlivo pristupovať ku každej z nich pre riešenie najnaliehavejších problémov?

Každá miestna časť má určitý počet obyvateľov a podľa toho sa snažíme rozdeliť aj finančné prostriedky.

V minulých rokoch sa použilo väčšie množstvo finančných prostriedkov na výstavbu TKR práve v miestnych častiach Zbora a Mostište, kde sa musela realizovať optická trasa na prepojenie väčších vzdialeností. Vtedy časť Dohňany mala obmedzenú výšku rozpočtu. V súčasnosti sa snažíme použiť viac prostriedkov z rozpočtu v časti Dohňany.

Je pravdou, že sa predvolebné sľuby neplnia?

U každého verejného činiteľa je to pri posudzovaní individuálne a rôzne. Je to v prvom rade v ich osobnom záujme, či ich splnia alebo nie, pretože ide o ich imidž a dobré meno. Moje záväzky môžeme rozdeliť na dve časti – záväzky poslanca voči občanom Slovenskej republiky a záväzky starostu voči obyvateľom obce Dohňany. Čo sa týka poslaneckých záväzkov, je potrebné povedať, že je veľmi ťažké plniť sľuby, ktoré som dal ako opozičný poslanec. Koalícia má väčšinu v parlamente, ktorá schváli, čo im vyhovuje. Opozícia môže len kritizovať nesprávne kroky a rozhodnutia vlády môže upozorniť, že konajú zle a navrhnúť iné riešenia. Potom je len na koalícii, či ich prijme alebo nie.

SkryťVypnúť reklamu

Na komunálnej úrovni to je úplne niečo iné. Ako starosta mám dostatočné kompetencie na to, aby som mohol po komunikácii s obecným zastupiteľstvom realizovať svoje záväzky, ktoré som dal obyvateľom pred voľbami. Moje prvé bilancovanie bude na konci tohto roka, kde budem môcť povedať, čo plním. No konečné slovo pri hodnotení mojich krokov budú mať obyvatelia obce.

Ako sa vám darí zosúladiť prácu poslanca v parlamente Slovenska so starostovaním?

Ja stále tvrdím, pokiaľ máte spoľahlivý tím ľudí, ktorí vedia, čo sa od nich očakáva, dá sa urobiť všetko. Treba si zvyknúť na nové kompetencie, ktoré prešli zo štátnej správy na samosprávu, v obci pracovať najmä na nových rozvojových projektoch.

Jedným z vašich zámerov je podstatnejšie zviditeľniť obec. Ako to chcete dosiahnuť?

SkryťVypnúť reklamu

Na to je niekoľko spôsobov. Jedným z hlavných je občan, pretože všetko je o ľuďoch. Dokončenie stavby základnej školy je jedným z mojich záväzkov – a možnosť vzdelávania sa aj v neskoršom veku – naša škola poskytuje v rámci projektu Infovek aj vzdelávanie sa starších ľudí. Čo ak práve takto vzdelaní rodáci budú v budúcnosti reprezentovať našu obec doma alebo v zahraničí?

Ďalším je organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií. Obec má predpoklady na to, aby sme tu rozprúdili kultúrno-spoločenský život. Spomeniem napríklad aktívnych zo Združenia chovateľov koní Dohňany, CK MTB Dohňany, poľovníckeho združenia Bukovina, folklórnu skupinu Konopa a jej omladinu Konôpka, tri dobrovoľné hasičské zbory, telovýchovnú jednotu (futbal, turistika), Slovenského orla, ktorým obec schválila prostriedky na ich podporu.

V budúcnosti chceme v obci rozvíjať cestovný ruch, agroturistiku a poľovníctvo, kde chceme vypracovať niekoľko projektov v rámci podpory fondov EÚ. Z týchto fondov potom čerpať prostriedky na rozvoj infraštruktúry obce. Takýmto spôsobom chceme prilákať veľa mladých ľudí, ktorí majú záujem stavať rodinné domy v našej obci, máme na to veľmi dobré geografické predpoklady – len 4 kilometre od mesta. Prednedávnom sme rozšírili intravilán obce za účelom ďalšej IBV.

Pripravujeme obyvateľom obce také možnosti a prostredie, v ktorom sa budú cítiť dobre a budú môcť v plnom rozsahu využívať služby, ktoré im poskytuje a bude poskytovať obec Dohňany. Verím, že sa nám to spoločnými silami podarí splniť – urobiť si takú malú Ameriku doma na Slovensku. O pečati, erbe, zástave V Trenčianskej župe sa pri 392 lokalitách našlo 790 variantov pečatí. Na prvom mieste sú motívy poľnohospodárske, o niečo menej sú zastúpené stromy, kríky, potom nasledujú námety a symbolika cirkevného charakteru, kvety, zvieratá, vtáci...

Najstaršia pečať Dohnian je datovaná rokom 1841. V pečatnom poli je nad zemou klas, čerieslo, lemeš, tri klasy a nad tým letopočet. V kolopise sa uvádza: SIGULVM POSSESSIONIS DOHNAN. Zachovaný dokument odtlačku pečatidla je na písomnosti z 2. apríla 1835 v Štátnom archíve v Bytči. Typárium je vyhotovené podľa predlohy pochádzajúcej najneskôr zo 17. storočia.

Súčasný erb Dohnian vychádza z novších podkladov, aby sa odlíšil od iných obcí s typickými poľnohospodárskymi motívmi. Odporučila to heraldická komisia ministerstva vnútra. V roku 1995 bol obci erb schválený. Na modrom podklade má v strede oproti staršej verzii zlaté srdce, strieborné: kotvu, kríž, domček, súmerne po bokoch Slnko a kosu, Mesiac a cep. Aj keď bol erb schválený, nie je jeho význam doteraz popísaný.

***

Pečať Zbory o priemere 21 milimetrov je datovaná rokom 1730. V obraze je štylizovaný strom, po bokoch má delený letopočet 17 – 30. Kolopis: PECZET*DEDINY*ZBORI

***

Pečať obce Mostište sa nepodarilo zistiť.

***

Zástava Dohnian sa delí na sedem rovnakých polí. Stred je žltý, symetricky po oboch stranách nasledujú dva biele, dva modré a opäť dva biele pásy. Zástava má dva zástrihy. Nemyslia na zdravú vodu Zbora s 306 obyvateľmi, vzdialená od centra Dohnian päť kilometrov, tiahne sa popri Petríkovskom potoku, vlievajúceho sa do Bielej vody. V posledných komunálnych voľbách boli do obecného parlamentu v miestnej časti Zbora zvolení dvaja - Ivana Lazovanová a Milan Reksa.

„Doteraz nemáme vybudovanú kanalizáciu. Žumpy a priepusty znečisťujú číre potôčiky, ktoré máme od prameňov. Dole v dedine je potok obyčajná stoka. Kanalizácia, prípadne malá čistiareň odpadových vôd, sú potrebné ako soľ. Treba zvážiť, čo by bolo lacnejšie - ťahať potrubia do najbližšej čistiarne odpadových vôd, alebo mať vlastnú malú. Teraz je možnosť získať z európskych fondov nejaké peniaze, treba sa týchto vecí chytiť, aby sme mohli žiť v normálnom zdravom prostredí, ktoré náleží človeku v každej obci,“ hovorí poslanec Milan Reksa.

Koľko rokov sa o vybudovanie kanalizácie snažíte?

Teraz je to už pätnásty rok. Vždy to stroskotalo na uprednostňovaní iných akcií... Cesta na horný koniec je v dezolátnom stave a hrozí nám odstavenie autobusovej dopravy. To by si občania určite nepriali. Nakoniec i neskoršie natretie strechy kultúrneho domu, je prehrdzavená, môže spôsobiť zbytočne veľké škody... To sú jedny z mnohých základných vecí, ktoré treba u nás čo najskôr urobiť. Čo treba najskôr, čo ich páli najviac? Mostište - V tejto miestnej časti Dohnian žijú dve stovky obyvateľov. Do obecného zastupiteľstva si už po druhé volebné obdobie zvolili Pavla Galánka. Čo všetko sa pre túto miestnu časť urobilo? „Nie je toho veľa. Pred rokmi bol vybudovaný nový dom smútku a predvlani zrekonštruovaná jedna vetva vodovodu na hornom konci, dve zostávajú nedokončené. Nie sú financie, aby sa v rekonštrukcii pokračovalo,“ hovorí poslanec a pokračuje: „Nedávne prívalové vody rozvodnili potôčik Dúbravka, ďalší sa valil namiesto cesty. Za skladom zobralo kus cesty, trčala telefónna prípojka a káblovka. To bolo opravené hneď. Potok treba riadne vyškarpovať napevno. Prísľub bol, no kedy sa začne...? Ak prídu znova veľké dažde, máme obavu, že voda na viacerých miestach utrhne cestu. Nakoniec aj povrch vozoviek je v dezolátnom stave“.

V Mostišti sa stýka hranica dvoch poľovných združení. O zver sa však nik nestará, neprikrmujú ju, za potravou zachádza do súkromných pozemkov. Aj keď sú polia ohradené, ničí srnčia a diviačia zver mladé stromčeky a úrodu. Poľovné združenia odporučili ich sťažnosť riešiť súdnou cestou...

Kultúrny dom, v ktorom majú sídlo požiarnici, a konajú tu aj sv. omše, je v dezolátnom stave. Múry popraskané, s niekoľkocentimetrovými trhlinami, sú nebezpečné. Bude sa rekonštruovať? Čaká sa na rozhodnutie statika. „Bojíme sa aj toho, ak nám odborník povie, že dom treba zváľať. Je to jediné miesto, kde sa môžu občania schádzať,“ vyjadril sa P. Galánek.

Tohtomesačné zasadnutie doh­nianskeho zastupiteľstva bude výjazdové ku nám. V kultúrnom dome sa stretnú poslanci a na ich rokovaní by nemali chýbať Mostišťania. Pred slávnosťami Povesť hovorí, že neďaleko Doh­nian, na Púchovskom Lachovci, bol pochovaný veľkomoravský arcibiskup Metod. Naši predkovia na označenie miesta jeho posledného odpočinku vysadili dub. Zrejme táto povesť ovplyvnila staviteľov kostola v roku 1862, aby chrám zasvätili slovanským apoštolom Cyrilovi a Metodovi. Obec Dohňany poriada na tento sviatok 5. a 6. júla Cyrilometodejské slávnosti. V sobotu so začiatkom o 10. hodine treba zavítať do furmanského areálu, v nedeľu o 15. hodine zas do telovýchovného. Po oba dni bude bohatý kultúrno-spoločenský program ukončený hodovou veselicou. Štvrtina občanov požiarnikmi Zbora - Polica v zasadačke dobrovoľného hasičského zboru je plná zaslúžene vybojovaných víťazných pohárov. A Zboranskí hasiči sú na ne pyšní. Za posledné roky hovoria o nespočetných úspechoch. Napríklad o majstrovstvách Slovenska dorastencov, kde skončili druhí s najlepším požiarnym útokom celého šampionátu. Neskôr sa ich zúčastnili i muži so ziskom piateho miesta. Vymenovávať ďalšie súťaže, prechádzať od pohára k poháru, by bolo zrejme zdĺhavé.

Aká je súčasnosť? Základňu tvorí 68 členov, stredná i staršia generácia, dorastenky, dorastenci. „Nemáme problém v získavaní členov. V našom areáli nechýbajú deti, ktoré prídu na bicykloch. Máme požiarnu vaňu, terče, kde robíme tréningy a pravidelne súťaže. Tento rok pripravujeme deviaty ročník,“ hovorí veliteľ DHZ Milan Reksa.

Okrem iného, založili slovensko-moravskú ligu v požiarnom športe. Tým sa ale nechcú ochudobniť o súťaže, ktoré sa poriadajú v okolí. Vymedzili si 14 súťaží, ktoré sa budú započítavať do tejto ligy. Po jej skončení 10 družstiev odmenia finančne.

Tento rok absolvovali dievčatá súťažnú premiéru. Uspeli v Krasne pri Partizánskom. V desiatke zúčastnených družstiev obsadili pekné druhé miesto, no na tréningu dokážu urobiť aj lepšie časy, ako dosiahli v tejto súťaži.

V požiarnej zbrojnici garážujú Tatru 805, ktorá má polstoročie za sebou, striekačku PS 8 vlastnia 35 rokov... PS 12 je čisto zásahová pri požiaroch a ďalšiu upravili len na súťaže.

Realizačný tím DHZ si nemožno predstaviť bez Jaroslava Muchu, Jaroslava Marcinu, Jána Čmelu, z mladších Jozefa Škorvánka, Petra Behru, Ivonky Balážovej... Obetavá práca dobrovoľných hasičov prináša radosť a úspechy.

Najčítanejšie na My Považská

Inzercia - Tlačové správy

 1. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 2. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 3. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 4. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery
 5. SCANDI 2023: prehliadka súčasného severského filmu
 6. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska
 7. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia
 8. Eurohub Rokycany posilňuje a zrýchľuje spojenie s Nemeckom
 1. Svalovice sa netreba obávať
 2. Students today, innovators tomorrow, learners forever
 3. Study program MANAGEMENT in English language
 4. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 5. Bude rok 2023 naozaj náročný na osobné financie?
 6. Nadácia COOP Jednota zatraktívňuje regióny
 7. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 8. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 1. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 10 540
 2. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 6 146
 3. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia 1 967
 4. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať? 1 956
 5. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska 1 850
 6. Košičanom budeme dodávať teplo za tretinové ceny aj tento rok 1 562
 7. Radi čítate a ešte radšej tvoríte? Toto je 40 dôvodov pre Vás 1 080
 8. Sardínia ukáže iné Taliansko. Oviec má raz toľko než obyvateľov 885

Blogy SME

 1. Miluna Rolinczová: MamaNávod: Ako nestratiť dieťa do 7 týždňa ?
 2. Ivan Mlynár: Kotleba by mal ísť do žalára za hoax, že policajný prezident Hamran mal ťažký infarkt
 3. Monika Kusendová: Zimné tatranské chodníčky alebo po stopách tamojších vysokohorských chát
 4. Veronika Michalčíková: Kežmarok (3): Cenzúra, ľúbostný trojuholník a epidémia moru
 5. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Hankovce
 6. Júlia Piraňa Mikolášiková: Policajti z NAKA tvrdia, že ušiel na Filipíny. Už takmer päť rokov sa musí raz za týždeň hlásiť na súde
 7. Peter Štefãnik: Slovenské referendum vo svetle Českých prezidentských volieb
 8. Anna Miľanová: V kúte...
 1. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 29 930
 2. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 15 577
 3. Martin Plesch: Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave? 8 213
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles 7 041
 5. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 3 829
 6. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 803
 7. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 721
 8. Ján Valchár: Jedenásť mesiacov štvordňovej operácie (Moskvu ale ubránime!) 3 617
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Takto sa v poslednom turnajovom zápase trafil Trnavčan Moravčík.

V púchovskej hale STC sa na turnaji O pohár predsedu ZsFZ v kategórii staršieho dorastu radovali z prvenstva Trnavčania pred Nitrou a Topoľčanmi.


8 h
Ilustračná foto

Zastropované ceny sú niekedy vyššie, ako zazmluvnené.


28. jan
Róberta Mecková.

Cena nehnuteľností je po poklese načas zamrznutá.


28. jan
MY | TOP správy z regiónov

Pozrite si výber TOP správ z regiónov.


27. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ľudia boli k žene ľahostajní.


25. jan

Podvodníci zneužívajú aj populárny online secondhand.


26. jan

Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči 18-ročnému mladíkovi z prečinu usmrtenia.


10 h

Opustená budova pod vysielačom stojí na medzinárodnej diaľkovej trase, ktorá vedie od Atlantiku až k Čiernemu moru.


28. jan

Blogy SME

 1. Miluna Rolinczová: MamaNávod: Ako nestratiť dieťa do 7 týždňa ?
 2. Ivan Mlynár: Kotleba by mal ísť do žalára za hoax, že policajný prezident Hamran mal ťažký infarkt
 3. Monika Kusendová: Zimné tatranské chodníčky alebo po stopách tamojších vysokohorských chát
 4. Veronika Michalčíková: Kežmarok (3): Cenzúra, ľúbostný trojuholník a epidémia moru
 5. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Hankovce
 6. Júlia Piraňa Mikolášiková: Policajti z NAKA tvrdia, že ušiel na Filipíny. Už takmer päť rokov sa musí raz za týždeň hlásiť na súde
 7. Peter Štefãnik: Slovenské referendum vo svetle Českých prezidentských volieb
 8. Anna Miľanová: V kúte...
 1. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 29 930
 2. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 15 577
 3. Martin Plesch: Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave? 8 213
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles 7 041
 5. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 3 829
 6. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 803
 7. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 721
 8. Ján Valchár: Jedenásť mesiacov štvordňovej operácie (Moskvu ale ubránime!) 3 617
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu