Utorok, 26. október, 2021 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

Dohňany - minulosť a súčasnosť

Najmladší obecný parlament Na post starostu si vás občania zvolili v posledných komunálnych voľbách. Patríte zrejme k najmladším. Za tento krátky čas pôsobenia, plnia sa vaše očakávania a čo vás najviac zaskočilo?

Byť najmladší neznamená byť najhorší alebo mať nejaký handicap. Je pravda, že všetko sú to pre mňa nové veci. Na druhej strane však ako mladí ľudia môžeme priniesť do obcí nové možnosti a nové – efektívnejšie pohľady na spôsob riadenia obce. Nielen ja, ale aj Obecné zastupiteľstvo v Doh­ňanoch, ktorého vekový priemer je len niečo cez 34 rokov, patrí medzi najmladšie na Slovensku. Sú to veľmi schopní ľudia, z ktorých každý pracuje v rozličnom odvetví a prostredí, čo pomáha pozerať sa na veci z rôznych uhlov pohľadu. Ak spolupráca s nimi bude aj naďalej pokračovať tak dobre ako doteraz, potom verím, že za nami ostane veľký kus dobre vykonanej práce.

Skryť Vypnúť reklamu

De facto spravujete vlastne tri bývalé samostatné obce, dá sa spravodlivo pristupovať ku každej z nich pre riešenie najnaliehavejších problémov?

Každá miestna časť má určitý počet obyvateľov a podľa toho sa snažíme rozdeliť aj finančné prostriedky.

V minulých rokoch sa použilo väčšie množstvo finančných prostriedkov na výstavbu TKR práve v miestnych častiach Zbora a Mostište, kde sa musela realizovať optická trasa na prepojenie väčších vzdialeností. Vtedy časť Dohňany mala obmedzenú výšku rozpočtu. V súčasnosti sa snažíme použiť viac prostriedkov z rozpočtu v časti Dohňany.

Je pravdou, že sa predvolebné sľuby neplnia?

U každého verejného činiteľa je to pri posudzovaní individuálne a rôzne. Je to v prvom rade v ich osobnom záujme, či ich splnia alebo nie, pretože ide o ich imidž a dobré meno. Moje záväzky môžeme rozdeliť na dve časti – záväzky poslanca voči občanom Slovenskej republiky a záväzky starostu voči obyvateľom obce Dohňany. Čo sa týka poslaneckých záväzkov, je potrebné povedať, že je veľmi ťažké plniť sľuby, ktoré som dal ako opozičný poslanec. Koalícia má väčšinu v parlamente, ktorá schváli, čo im vyhovuje. Opozícia môže len kritizovať nesprávne kroky a rozhodnutia vlády môže upozorniť, že konajú zle a navrhnúť iné riešenia. Potom je len na koalícii, či ich prijme alebo nie.

Skryť Vypnúť reklamu

Na komunálnej úrovni to je úplne niečo iné. Ako starosta mám dostatočné kompetencie na to, aby som mohol po komunikácii s obecným zastupiteľstvom realizovať svoje záväzky, ktoré som dal obyvateľom pred voľbami. Moje prvé bilancovanie bude na konci tohto roka, kde budem môcť povedať, čo plním. No konečné slovo pri hodnotení mojich krokov budú mať obyvatelia obce.

Ako sa vám darí zosúladiť prácu poslanca v parlamente Slovenska so starostovaním?

Ja stále tvrdím, pokiaľ máte spoľahlivý tím ľudí, ktorí vedia, čo sa od nich očakáva, dá sa urobiť všetko. Treba si zvyknúť na nové kompetencie, ktoré prešli zo štátnej správy na samosprávu, v obci pracovať najmä na nových rozvojových projektoch.

Jedným z vašich zámerov je podstatnejšie zviditeľniť obec. Ako to chcete dosiahnuť?

Skryť Vypnúť reklamu

Na to je niekoľko spôsobov. Jedným z hlavných je občan, pretože všetko je o ľuďoch. Dokončenie stavby základnej školy je jedným z mojich záväzkov – a možnosť vzdelávania sa aj v neskoršom veku – naša škola poskytuje v rámci projektu Infovek aj vzdelávanie sa starších ľudí. Čo ak práve takto vzdelaní rodáci budú v budúcnosti reprezentovať našu obec doma alebo v zahraničí?

Ďalším je organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií. Obec má predpoklady na to, aby sme tu rozprúdili kultúrno-spoločenský život. Spomeniem napríklad aktívnych zo Združenia chovateľov koní Dohňany, CK MTB Dohňany, poľovníckeho združenia Bukovina, folklórnu skupinu Konopa a jej omladinu Konôpka, tri dobrovoľné hasičské zbory, telovýchovnú jednotu (futbal, turistika), Slovenského orla, ktorým obec schválila prostriedky na ich podporu.

V budúcnosti chceme v obci rozvíjať cestovný ruch, agroturistiku a poľovníctvo, kde chceme vypracovať niekoľko projektov v rámci podpory fondov EÚ. Z týchto fondov potom čerpať prostriedky na rozvoj infraštruktúry obce. Takýmto spôsobom chceme prilákať veľa mladých ľudí, ktorí majú záujem stavať rodinné domy v našej obci, máme na to veľmi dobré geografické predpoklady – len 4 kilometre od mesta. Prednedávnom sme rozšírili intravilán obce za účelom ďalšej IBV.

Pripravujeme obyvateľom obce také možnosti a prostredie, v ktorom sa budú cítiť dobre a budú môcť v plnom rozsahu využívať služby, ktoré im poskytuje a bude poskytovať obec Dohňany. Verím, že sa nám to spoločnými silami podarí splniť – urobiť si takú malú Ameriku doma na Slovensku. O pečati, erbe, zástave V Trenčianskej župe sa pri 392 lokalitách našlo 790 variantov pečatí. Na prvom mieste sú motívy poľnohospodárske, o niečo menej sú zastúpené stromy, kríky, potom nasledujú námety a symbolika cirkevného charakteru, kvety, zvieratá, vtáci...

Najstaršia pečať Dohnian je datovaná rokom 1841. V pečatnom poli je nad zemou klas, čerieslo, lemeš, tri klasy a nad tým letopočet. V kolopise sa uvádza: SIGULVM POSSESSIONIS DOHNAN. Zachovaný dokument odtlačku pečatidla je na písomnosti z 2. apríla 1835 v Štátnom archíve v Bytči. Typárium je vyhotovené podľa predlohy pochádzajúcej najneskôr zo 17. storočia.

Súčasný erb Dohnian vychádza z novších podkladov, aby sa odlíšil od iných obcí s typickými poľnohospodárskymi motívmi. Odporučila to heraldická komisia ministerstva vnútra. V roku 1995 bol obci erb schválený. Na modrom podklade má v strede oproti staršej verzii zlaté srdce, strieborné: kotvu, kríž, domček, súmerne po bokoch Slnko a kosu, Mesiac a cep. Aj keď bol erb schválený, nie je jeho význam doteraz popísaný.

***

Pečať Zbory o priemere 21 milimetrov je datovaná rokom 1730. V obraze je štylizovaný strom, po bokoch má delený letopočet 17 – 30. Kolopis: PECZET*DEDINY*ZBORI

***

Pečať obce Mostište sa nepodarilo zistiť.

***

Zástava Dohnian sa delí na sedem rovnakých polí. Stred je žltý, symetricky po oboch stranách nasledujú dva biele, dva modré a opäť dva biele pásy. Zástava má dva zástrihy. Nemyslia na zdravú vodu Zbora s 306 obyvateľmi, vzdialená od centra Dohnian päť kilometrov, tiahne sa popri Petríkovskom potoku, vlievajúceho sa do Bielej vody. V posledných komunálnych voľbách boli do obecného parlamentu v miestnej časti Zbora zvolení dvaja - Ivana Lazovanová a Milan Reksa.

„Doteraz nemáme vybudovanú kanalizáciu. Žumpy a priepusty znečisťujú číre potôčiky, ktoré máme od prameňov. Dole v dedine je potok obyčajná stoka. Kanalizácia, prípadne malá čistiareň odpadových vôd, sú potrebné ako soľ. Treba zvážiť, čo by bolo lacnejšie - ťahať potrubia do najbližšej čistiarne odpadových vôd, alebo mať vlastnú malú. Teraz je možnosť získať z európskych fondov nejaké peniaze, treba sa týchto vecí chytiť, aby sme mohli žiť v normálnom zdravom prostredí, ktoré náleží človeku v každej obci,“ hovorí poslanec Milan Reksa.

Koľko rokov sa o vybudovanie kanalizácie snažíte?

Teraz je to už pätnásty rok. Vždy to stroskotalo na uprednostňovaní iných akcií... Cesta na horný koniec je v dezolátnom stave a hrozí nám odstavenie autobusovej dopravy. To by si občania určite nepriali. Nakoniec i neskoršie natretie strechy kultúrneho domu, je prehrdzavená, môže spôsobiť zbytočne veľké škody... To sú jedny z mnohých základných vecí, ktoré treba u nás čo najskôr urobiť. Čo treba najskôr, čo ich páli najviac? Mostište - V tejto miestnej časti Dohnian žijú dve stovky obyvateľov. Do obecného zastupiteľstva si už po druhé volebné obdobie zvolili Pavla Galánka. Čo všetko sa pre túto miestnu časť urobilo? „Nie je toho veľa. Pred rokmi bol vybudovaný nový dom smútku a predvlani zrekonštruovaná jedna vetva vodovodu na hornom konci, dve zostávajú nedokončené. Nie sú financie, aby sa v rekonštrukcii pokračovalo,“ hovorí poslanec a pokračuje: „Nedávne prívalové vody rozvodnili potôčik Dúbravka, ďalší sa valil namiesto cesty. Za skladom zobralo kus cesty, trčala telefónna prípojka a káblovka. To bolo opravené hneď. Potok treba riadne vyškarpovať napevno. Prísľub bol, no kedy sa začne...? Ak prídu znova veľké dažde, máme obavu, že voda na viacerých miestach utrhne cestu. Nakoniec aj povrch vozoviek je v dezolátnom stave“.

V Mostišti sa stýka hranica dvoch poľovných združení. O zver sa však nik nestará, neprikrmujú ju, za potravou zachádza do súkromných pozemkov. Aj keď sú polia ohradené, ničí srnčia a diviačia zver mladé stromčeky a úrodu. Poľovné združenia odporučili ich sťažnosť riešiť súdnou cestou...

Kultúrny dom, v ktorom majú sídlo požiarnici, a konajú tu aj sv. omše, je v dezolátnom stave. Múry popraskané, s niekoľkocentimetrovými trhlinami, sú nebezpečné. Bude sa rekonštruovať? Čaká sa na rozhodnutie statika. „Bojíme sa aj toho, ak nám odborník povie, že dom treba zváľať. Je to jediné miesto, kde sa môžu občania schádzať,“ vyjadril sa P. Galánek.

Tohtomesačné zasadnutie doh­nianskeho zastupiteľstva bude výjazdové ku nám. V kultúrnom dome sa stretnú poslanci a na ich rokovaní by nemali chýbať Mostišťania. Pred slávnosťami Povesť hovorí, že neďaleko Doh­nian, na Púchovskom Lachovci, bol pochovaný veľkomoravský arcibiskup Metod. Naši predkovia na označenie miesta jeho posledného odpočinku vysadili dub. Zrejme táto povesť ovplyvnila staviteľov kostola v roku 1862, aby chrám zasvätili slovanským apoštolom Cyrilovi a Metodovi. Obec Dohňany poriada na tento sviatok 5. a 6. júla Cyrilometodejské slávnosti. V sobotu so začiatkom o 10. hodine treba zavítať do furmanského areálu, v nedeľu o 15. hodine zas do telovýchovného. Po oba dni bude bohatý kultúrno-spoločenský program ukončený hodovou veselicou. Štvrtina občanov požiarnikmi Zbora - Polica v zasadačke dobrovoľného hasičského zboru je plná zaslúžene vybojovaných víťazných pohárov. A Zboranskí hasiči sú na ne pyšní. Za posledné roky hovoria o nespočetných úspechoch. Napríklad o majstrovstvách Slovenska dorastencov, kde skončili druhí s najlepším požiarnym útokom celého šampionátu. Neskôr sa ich zúčastnili i muži so ziskom piateho miesta. Vymenovávať ďalšie súťaže, prechádzať od pohára k poháru, by bolo zrejme zdĺhavé.

Aká je súčasnosť? Základňu tvorí 68 členov, stredná i staršia generácia, dorastenky, dorastenci. „Nemáme problém v získavaní členov. V našom areáli nechýbajú deti, ktoré prídu na bicykloch. Máme požiarnu vaňu, terče, kde robíme tréningy a pravidelne súťaže. Tento rok pripravujeme deviaty ročník,“ hovorí veliteľ DHZ Milan Reksa.

Okrem iného, založili slovensko-moravskú ligu v požiarnom športe. Tým sa ale nechcú ochudobniť o súťaže, ktoré sa poriadajú v okolí. Vymedzili si 14 súťaží, ktoré sa budú započítavať do tejto ligy. Po jej skončení 10 družstiev odmenia finančne.

Tento rok absolvovali dievčatá súťažnú premiéru. Uspeli v Krasne pri Partizánskom. V desiatke zúčastnených družstiev obsadili pekné druhé miesto, no na tréningu dokážu urobiť aj lepšie časy, ako dosiahli v tejto súťaži.

V požiarnej zbrojnici garážujú Tatru 805, ktorá má polstoročie za sebou, striekačku PS 8 vlastnia 35 rokov... PS 12 je čisto zásahová pri požiaroch a ďalšiu upravili len na súťaže.

Realizačný tím DHZ si nemožno predstaviť bez Jaroslava Muchu, Jaroslava Marcinu, Jána Čmelu, z mladších Jozefa Škorvánka, Petra Behru, Ivonky Balážovej... Obetavá práca dobrovoľných hasičov prináša radosť a úspechy.

Najčítanejšie na My Považská

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 2. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 3. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 4. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 5. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 6. Adecco: Personálna agentúra má byť pre klienta partnerom
 7. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma
 8. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 9. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie
 10. Rebríček: Kto sú najlepší zamestnávatelia na svete podľa Forbes?
 1. Adecco: Personálna agentúra má byť pre klienta partnerom
 2. Jesenný školský zber papiera je v plnom prúde
 3. Počúvali ste na cestách kazety v aute? Vieme, kto za tým stál
 4. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 5. 365.invest prináša investíciu s garantovaným výnosom
 6. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Rebríček: Kto sú najlepší zamestnávatelia na svete podľa Forbes?
 9. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 10. Tristo nových lavičiek pre Bratislavu vďaka ČSOB nadácii
 1. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 14 767
 2. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku 8 972
 3. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 8 422
 4. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 6 348
 5. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie 4 960
 6. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 651
 7. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 603
 8. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 194
 9. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova 3 139
 10. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 817

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Porekadlá a príslovia zo Súmračnej
 2. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes páté, Olšanské hřbitovy (Memento Mori)
 3. Nina Erneker: Pozrieť sa do zrkadla je „dobrý nápad“
 4. Ján Marton: Čo vymyslí hlava dutá - zákon z dielne Vlčan - Karahuta.
 5. Tupou Ceruzou: Prirodzený habitat chobotnice
 6. Tomáš Tenczer: My weekly pickup's - wk 42
 7. Anna Milanová: Dobrý deň...
 8. Filip Balint : Cesta do Holandska
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 087
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 17 270
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 12 768
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 566
 5. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 015
 6. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 6 563
 7. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 203
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 874
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

V domácnosti Veroniky Štafenovej žiadne vajíčko nerozbijú – ale vyfúkajú. K domácej panej neodmysliteľne patrí zdobenie kraslíc, takže treba mať poriadnu zásobu materiálu.


7 h
Ladislav Bašternák pred súdom.

Takýto postup umožňuje Trestný poriadok v prípade, že osoba odsúdená za zločin si odpykala už polovicu trestu.


11 h
Stavnica nad obcou Papradno.

Podhorská obec Papradno v Považskobystrickom okrese získala prestížne ocenenie v medzinárodnej súťaži Európska cena obnovy dediny 2020.


TASR 13 h

Polícia žiada svedkov podpaľačstva, aby akékoľvek informácie poskytli na policajnej telefónnej linke 158, prípadne na ktoromkoľvek policajnom útvare.


TASR 15 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Výrazné obmedzenie v tvrdošínskom okrese sa od 25. októbra týkajú už aj očkovaných.


19 h

Na nájomné bude prispievať Európska únia.


15 h

Okres Banská Bystrica má reálnu šancu vyhnúť sa prísnym opatreniam, ktoré ohrozujú aj chod prevádzok.


12 h

Trnava má málo bytov, ľudia vyhľadávajú domy ďalej od mesta. Realitní makléri sa zhodli, že ceny za byty v Trnave išli hore až o 20 percent. Oveľa drahšie vyjdú v súčasnosti pozemky.


17 h

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Porekadlá a príslovia zo Súmračnej
 2. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes páté, Olšanské hřbitovy (Memento Mori)
 3. Nina Erneker: Pozrieť sa do zrkadla je „dobrý nápad“
 4. Ján Marton: Čo vymyslí hlava dutá - zákon z dielne Vlčan - Karahuta.
 5. Tupou Ceruzou: Prirodzený habitat chobotnice
 6. Tomáš Tenczer: My weekly pickup's - wk 42
 7. Anna Milanová: Dobrý deň...
 8. Filip Balint : Cesta do Holandska
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 087
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 17 270
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 12 768
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 566
 5. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 015
 6. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 6 563
 7. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 203
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 874
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu