Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky
ZŠ SLOVANSKÁ V POVAŽSKEJ BYSTRICI

Školu roka preslávil najviac šport

ZŠ Slovanská, v Považskej Bystrici známa ako 7. základná škola, svojimi úspechmi, aktivitami, výsledkami v rôznych súťažiach dokázala, že medzi ostatnými školami jej patrí popredné miesto.

Školu roka preslávil najviac šport
Okrem samotného výchovno- vzdelávacieho procesu sú jej hlavnými prioritami šport (chlapci so zameraním na hádzanú a dievčatá na volejbal) a práca v projekte Školy podporujúcej zdravie, v rámci ktorého je začlenená v európskej sieti. Históriu začala písať v septembri 1986 a na začiatku pracovala ako neplnoorganizovaná, od 1. septembra 1987 už vystupuje ako plnoorganizovaná. Od školského roku 1990/1991 sa pod vedením nového riaditeľa Mgr. Františka Blaška začala zameriavať na šport. Zriadená bola prvá športová trieda v hádzanej s triednym učiteľom Františkom Jurovčíkom. Už po niekoľkomesačnej práci bolo vidno prvé výsledky a v kategórii starších žiakov sa hádzanári umiestnili na 5. mieste. V tom istom roku sa škola zapojila do projektu Škôl podporujúcich zdravie. Začalo sa aj s výučbou anglického a nemeckého jazyka. Vzhľadom na veľkú naplnenosť tried žiakmi sa ukázalo ako výhodné riešenie spojenie ZŠ s MŠ. Škole pribudli nové priestory pre prvákov, družina a aj menšia telocvičňa.
Škola má od roku 1991 aj prvenstvo v organizovaní spoločných plesov učiteľov a rodičov. K „sedmičke“ neodmysliteľne patrí i školský časopis Veselá sedmička. Vychádza takmer od začiatku existencie školy štyrikrát za rok. Vedúcimi redakčnej rady sú ­PaedDr. Alena Gašparíková, ­PaedDr. Ľubica Popelárová a Mgr. Roman Rosík. Významnou kapitolou v dejinách školy sú aktivity v rámci projektu Školy podporujúce zdravie. ZŠ Slovanská bola začlenená medzi prvých desať škôl na Slovensku, patriacich do európskej siete Škôl podporujúcich zdravie. V rámci projektu a prevencie proti drogám organizujú v škole v novembri aj Európsky týždeň boja proti drogám. Od roku 1994 pracuje v škole Detský parlament, zložený zo zástupcov jednotlivých tried, Rada rodičov a pedagógov. Škola pravidelne dosahuje úspechy v umeleckých, vedomostných, športových a iných súťažiach. Ale určite najviac k zviditeľneniu školy prispeli športové úspechy, najmä v profilujúcich športoch hádzaná a volejbal, kde športovci pod vedením svojich trénerov dosiahli úspechy a majstrovské tituly na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. V súčasnosti funguje škola pod vedením riaditeľa Mgr. Vladimíra Šebeňa, ktorý túto funkciu vykonáva od roku 1999. Jeho zástupcami sú Mgr. Marta Procházková pre prvý a Mgr. Roman Rosík pre druhý stupeň. Pod ich vedením pracuje 34 pedagogických pracovníkov. Školu navštevuje 505 žiakov. V budúcom roku oslávi škola 20. výročie svojho vzniku. Je to krátky čas v živote človeka na bilancovanie úspechov, ale dostatočne dlhý v histórii školy na to, aby ukázala, prečo jej patrí zaslúžené uznanie a dôstojné miesto medzi považskobystrickými školami. A za všetko hovorí ocenenie „Škola roka“, ktoré škola získala v roku 1996. Okrem ľudských zdrojov je za úspechmi i materiálne zabezpečenie a zázemie celého športového procesu. Bez spolupráce s MŠK Pov. Bystrica, s.r.o., ústretovosti sponzorov a rodičov, podpory Mesta Pov. Bystrica by žiaci určite takéto úspechy nedosiahli.

Skryť Vypnúť reklamu

Dievčatám sa pod sieťou darí
Popri hádzanej chlapcov sa postupne v škole udomácnil i volejbal dievčat. Začiatky boli nesmelé a opatrné, dievčatá iba trénovali, nehrali žiadnu súťaž. Neskôr sme prihlásili do oblastnej súťaže jedno družstvo starších žiačok. Viedol ho František Jurovčík a neskôr pribudlo jedno družstvo mladších žiačok.
Dnes máme dve družstvá mladších a dve družstvá starších žiačok. V spolupráci s TJ Mladosť sme zapojili do súťaže i jedno družstvo kadetiek, ktoré postúpilo do I. triedy a žien. Po počiatočnom „oťukávaní“ a zbieraní skúseností sa postupne začali dostavovať prvé úspechy. V roku 1996 sa naše dievčatá zúčastnili finále Slovenského pohára, v roku 1997 finále majstrovstiev Slovenska, v roku 2002 obsadili 4. miesto v semifinále majstrovstiev Slovenska a stali sa víťazom Stredoslovenského pohára. V roku 2004 obsadili 6. miesto na medzinárodných majstrovstvách Slovenska s medzinárodnou účasťou – Kalokagatia v Trnave. Viaceré naše dievčatá sa pravidelne zúčastňujú výberu Slovenska za Trenčiansky kraj. O tom, že v súčasnosti sme už pevne v povedomí volejbalovej verejnosti, svedčí aj skutočnosť, že 15. - 16. júna sa u nás uskutočnia majstrovstvá Slovenska vo volejbale dievčat ZŠ, kam sa prebojovali i naše dievčatá po víťazstve v krajskom kole.
Volejbalová príprava dievčat sa začína vo 4. ročníku v prípravke, na konci ktorého sa vyberajú talenty do športovej triedy. Tu majú dvere otvorené a sú vítané dievčatá z celého mesta i okolia. V 5. ročníku pokračuje prípravka v športovej triede, v 6. a 7. ročníku hrajú dievčatá oblastnú súťaž mladších žiačok a v 8. a 9. ročníku súťaž starších žiačok. Niektoré žiačky 8. a 9. ročníka hrajú zároveň súťaž kadetiek.
Volejbaloví tréneri (zároveň pedagógovia): Mgr. Anna Lipová, Miroslava Vaňková, Ľubomíra Gregorová, Mgr. Roman Rosík. Externí tréneri: Anna Tonkovičová (zároveň predseda TJ Mladosť), Ing. Peter Procházka. Bývalí tréneri: Mgr. Mária Šťastná, František Jurovčík.

Skryť Vypnúť reklamu

František Blaško by mal radosť
V roku 1990 s príchodom dlhoročného trénera mládeže v hádzanej Františka Blaška do funkcie riaditeľa školy sa zrealizovala myšlienka zriadiť športové triedy. Spočiatku sa mali na hádzanú zamerať chlapci aj dievčatá, ale pre nezáujem o ženskú zložku v meste, sa dievčatá začali orientovať na volejbal. Prvé významné úspechy chlapčenskej mládežníckej hádzanej sa dostavili v roku 1994, keď chlapci prvej športovej triedy „dorástli“ do najstaršej žiackej kategórie. V tomto roku sa majstrovstvá Slovenska žiakov konali v Považskej Bystrici, kde prvýkrát a veľmi výrazne zažiarili. Zverenci Františka Blaška získali majstrovský titul a mladší žiaci obsadili horším skóre druhú priečku. Žiaľ, pre všetkých priaznivcov hádzanej to bol posledný úspech „nestora“ považskobystrickej hádzanej, pretože v deň tohto veľkého úspechu nás po ťažkej a zákernej chorobe opustil. Je chvályhodné, že meno tohto „veľkého človeka“ si mladí športovci každoročne pripomínajú pri organizovaní medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej – „Memoriálu Františka Blaška“. V tomto školskom roku bola v škole zriadená už pätnásta športová trieda v poradí a od spomínaného prvého titulu v roku 1994 získali žiaci ešte ďalších jedenásť a množstvo medailových umiestnení. Okrem domácich súťaží nás chlapci veľmi úspešne reprezentujú i na medzinárodnej scéne.
V histórii úspechov, ktoré žiaci za toto pätnásťročné obdobie dosiahli, sa najviac vymyká zisk „Superpohára“ na najväčšom mládežníckom hádzanárskom podujatí sveta „Prague Cup“ v roku 2004. Toto ocenenie si spomedzi 460 družstiev z celého sveta vybojovali práve považskobystrickí hádzanári. Peter Kukučka, najlepší hádzanár Slovenska za rok 2004, je bývalý žiak našej školy (1988-1996). Za týmito úspechmi žiakov je veľa práce, za ktorú ďakujeme trénerom mládeže – Jozefovi Hantákovi, Dušanovi Firitovi st., Egonovi Grosmanovi, Dušanovi Firitovi ml., Martinovi Múdremu a Vladimírovi Šebeňovi.

Skryť Vypnúť reklamu

Škola podporujúca zdravie
V roku 1990 sa naša základná škola zapojila do projektu ŠPZ. Certifikát nás zaväzuje pokračovať v aktivitách, ktorými sme sa do projektu zapojili. Náš je zameraný na humanizáciu a demokratizáciu vzťahov, niekoľko rokov sa snažíme zrušiť bariéry medzi učiteľom a žiakom, postupne meniť tento vzťah na partnerský a na ňom budovať kvalitu vzdelania. Dávame deťom priestor vyjadriť sa ku všetkému, čo so školou súvisí.
Krôčik po krôčiku sa učíme rešpektovať sa navzájom, viesť dialóg bez toho, aby sme narušili medziľudské vzťahy, správnym smerom orientovať detské myslenie a hlavne v dnešnej pomerne komplikovanej dobe povýšiť výchovu nad vzdelanie. Náplňou projektu Zdravá škola je nielen zdravá výživa, správne stravovacie návyky, ale aj zdravý spôsob života. Európsky týždeň boja proti drogám sa koná v škole vždy druhý novembrový týždeň. V rámci neho usporadúvame turnaje vo vybíjanej, v basketbale, výtvarnú a literárnu súťaž, písanie myšlienok s protidrogovou tematikou na veľké plagáty vo vestibule. Každoročnou valentínskou poštou si zas deti navzájom prejavujú úctu, sympatie, rozvíjajú medziľudské vzťahy. K zdravému životnému štýlu patrí i šport.

Koľko jazykov vieš...
Škola je najmenšou mestskou školou, no aktivitami a výsledkami v povedomí obyvateľov určite patrí k tým atraktívnejším. Vo vyučovacom procese sa zameriava už na spomínané rozšírené športové aktivity, ale dôležitou súčasťou je v poslednom období vyučovanie cudzích jazykov a „Práca s počítačom“. Cudzie jazyky, anglický a nemecký, sa záujmovou formou vyučujú už od prvého ročníka. Od tretieho ročníka každý žiak povinne navštevuje jeden z nich a na druhom stupni si môže vybrať aj nepovinné vyučovanie ďalšieho. Predmet „Práca s počítačom“ sa vyučuje ako povinne voliteľný v 7. a 8. ročníku. Počítače sa vo výraznej miere využívajú i v predmete technická výchova a v ostatných predmetoch sa využívajú edukačné programy a internet, ktoré škola získala podporou projektu Infovek. Aktívne v škole pracuje i školský klub detí. Navštevuje ho 59 žiakov v dvoch oddeleniach. Jeho súčasťou je krúžková činnosť rôzneho zamerania. Spolu v škole pracuje 32 krúžkov najmä so športovým zameraním, ale sú tu i počítačové, cudzích jazykov, ekologický, divadelný, žurnalistický, čitateľský, Lego dacta a matematické. Škola tradične plní úlohu kultúrno-športového centra pre široké okolie, spoluorganizuje významné medzinárodné žiacke športové podujatia v hádzanej a volejbale, majstrovstvá Slovenska v uvedených športoch – v tomto školskom roku Majstrovstvá SR žiakov ZŠ v hádzanej (19. - 20. 5.) a žiačok vo volejbale (15. -16. 6.) a mnohé iné športové podujatia. Organizujú konferencie a semináre v oblasti škôl podporujúcich zdravie, dni otvorených dverí pre rodičov a verejnosť, učiteľsko-rodičovské plesy, kultúrne programy a pod.

Infovek a počítače
Do projektu Infovek sa škola zapojila vo februári 2002. V septembri roku 2003 bola škola pripojená na internet. Vtedy sme boli vybavení staršími PC, ktoré boli využívané na krúžkovú činnosť v práci so žiakmi. V januári 2004 sme získali vybavenú učebňu, ktorú sme zmodernizovali a od marca ju využívame aj pre výučbu všetkých pedagogických zamestnancov školy. V máji 2004 sme získali ďalšiu učebňu z projektu Počítače pre školy. Dnes máme vybavenú učebňu novými počítačmi, ktoré sme získali zo spomínaných projektov a staršie boli preradené do pedagogických kabinetov.
Žiaci majú prístup k počítačom a internetu v rámci povinných voliteľných predmetov i záujmových útvarov. Do učebne prichádzajú s vyučujúcimi i na ostatné vyučovacie hodiny podľa harmonogramu. Učitelia môžu učebňu využívať počas vyučovania aj popoludní. Veľmi dobre spolupracujeme s okolitými materskými školami. Do počítačovej učebne budú mať prístup i ľudia z blízkeho okolia školy. Vo vyhradených popoludňajších hodinách môžu za symbolický poplatok používať internet. Chceli by sme pokračovať v začatej ceste skvalitňovania nášho vplyvu na širšie okolie školy a osloviť novou formou ďalších záujemcov o využívanie informačno-komunikačných technológií vo svojom bežnom živote. Na začiatku nového školského roka plánujú otvoriť ďalšiu učebňu výpočtovej techniky. Naším hlavným cieľom je budovať v povedomí miestnej komunity záujem o služby školy, a tým pokračovať v šírení myšlienok otvorenej informačnej spoločnosti.

Úspechy doma i v zahraničí
Už v roku 1994 si vybojovali starší žiaci hádzanári titul majstrov Slovenska. Kolektívy hádzanárov, ale aj volejbalistiek získavajú ďalšie úspechy. Jedným z najväčších je zisk „Superpohára“ pre najúspešnejší oddiel na turnaji Prague Cup 2004. Právom sme hrdí na niektorých žiakov školy.
Prvenstvo patrí Jozefovi Kozákovi. Bol nielen výborným žiakom, ale aj vzorným športovcom, reprezentantom Slovenska v hádzanej, tiež úspešným riešiteľom Pytagoriády a matematických olympiád. Za svoju prácu v škole v roku 2002 sa dočkal významného ocenenia „Najúspešnejší žiak Trenčianskeho kraja.“ Mimoriadne nadaný bol i Adam Fico. Aj on dosahoval výborné výchovno-vzdelávacie výsledky a bol vzorný športovec. Ďalším je Filip Crkoň – športovec, ale najmä úspešný riešiteľ jazykových olympiád anglického a nemeckého jazyka bol úspešný i na Slovensku – 7. miesto. Aj František Droják patril k najlepším žiakom a úspešným riešiteľom olympiád anglického jazyka. Získal niekoľko prvých miest v okrese i v kraji, ale najcennejšie je 5. miesto na Slovensku. Hodnotné úspechy získali žiaci našej školy i v umeleckých súťažiach – Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko, Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, Slávik Slovenska a viacerých celoslovenských výtvarných súťažiach. Obľúbenou súťažou pre prvákov je Miss and Boy, kde sme získali už niekoľko prvých miest. Darí sa nám i vo vedomostných súťažiach z biológie, fyziky, geografie, chémie, matematiky.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 3. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 4. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 5. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 7. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 8. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 9. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 10. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 1. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 16 293
 2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 585
 3. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 502
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 7 228
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 058
 6. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 6 746
 7. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 437
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 274
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 156
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 902
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Nové číslo týždenníka MY Považský Obzor už v predaji

Aktuálne vydanie je plné zaujímavého spravodajstva, športu, inzercie, ale aj kuriozít.

Aktuálne vydanie MY Považský Obzor

Dali by ste dieťaťu cigaretu? Mnohí áno

Dali by ste dieťaťu cigaretu, ak by si ju vypýtalo? Väčšina z nás áno. Dokumentuje to sociálny experiment a mystery shopping, ktoré zastrešila vzdelávacia iniciatíva NA VEKU ZÁLEŽÍ.

Záujem o mestskú internetovú stránku každoročne rastie

Dubnická samospráva registruje každoročne sa zvyšujúci záujem o svoju internetovú stránku.

Vláda predĺžila zákaz vychádzania. Čaká nás testovanie, štátu majú pomôcť mestá a obce

Skríningové testovanie sa začne v pondelok 18. januára a potrvá do utorka 26. januára.

Premiér Igor Matovič.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vláda predĺžila zákaz vychádzania. Čaká nás testovanie, štátu majú pomôcť mestá a obce

Skríningové testovanie sa začne v pondelok 18. januára a potrvá do utorka 26. januára.

Odišiel Ján Bartík

Hokejová rodina v Nitre stratila jedného zo svojich dlhoročných členov.

V druhom kole v Nitre otestovali takmer 41-tisíc ľudí

Väčšina ľudí využila novú aplikáciu, aj vďaka nej sa netvorili rady.

Už ste čítali?