Nedeľa, 26. január, 2020 | Meniny má Tamara
KOMERČNÝ ČLÁNOK

Považská Bystrica má za sebou obdobie rozmachu, zveľaďovania a napredovania

Považská Bystrica prešla za posledné štyri roky mnohými premenami. Vyrástlo tu nové centrum, mestský park, opravené boli kilometre komunikácií, chodníkov, pribudli športoviská, ihriská, bytovky, výrobné haly...

Mesto navždy opustili dlhoroční „strašiaci“ - staré budovy, ktoré boli tŕňom v oku obyvateľov. Mnohé sa tu zmenilo, a to nielen vďaka investíciám radnice, ale aj štátu, kraja či súkromného sektora. Spoločne s primátorom mesta Karolom Janasom sme sa poohliadli späť. Zhodnotil to, čo sa podarilo viac a čo menej, prezradil nám aj to, čo čaká Považskú Bystricu v najbližších rokoch.

- Máme za sebou obdobie, ktoré hodnotíme skutočne pozitívne. Najvýznamnejším počinom bola definitívna stabilizácia mestských financií. Najmä preto sme mohli naplno začať s rozvojovými aktivitami a projektmi. Za najdôležitejší projekt uplynulých štyroch rokov považujem dobudovanie a obnovu centrálnej mestskej zóny.

Keď sme prišli na mesto, chodníky lemujúce OD Prior či žardiniéry v centre boli ošarpané, zničené, asfalt bol samá diera. Dnes je centrálna mestská zóna kompletne vydláždená, žardiniéry sú opravené, pribudli kvetinové pyramídy.
A asi málokto veril, že dokážeme dať do poriadku priestor pri bývalej Hypernove, ktorý bol veľmi zanedbaný a stretávali sa tu rôzne asociálne skupiny. Dnes tu funguje fontána, pribudla nová zeleň, hudobný pavilón, detské ihrisko, množstvo lavičiek. Tento rok sme tam založili dokonca aj mestský park.

Teší ma, že na túto plochu sme plynule nadviazali obnovením Kalvárie. Tá bola naozaj v dezolátnom stave a každá ďalšia zima ju mohla zničiť naveky. Teraz sa stala opäť pýchou Považskobystričanov. Rovnakou je pre nich určite aj Považský hrad, do ktorého sa nám darí výrazne investovať a je to na ňom aj vidieť.

Počas posledných štyroch rokov však v meste pod Manínmi došlo k zmenám aj v ďalších oblastiach. Čo všetko sa vám podarilo urobiť?

- Veľmi výrazne sme investovali do dopravnej infraštruktúry. Rozbité cesty a chodníky, ktoré naši predchodcovia len „plátali“, sme začali komplexne obnovovať. Každoročne tak prešli rekonštrukciou tisícky metrov štvorcových. Postupovali sme pritom systematicky podľa miery ich zaťaženia a poškodenia. Za výrazný a významný krok považujem aj výmenu okien na našich školách a škôlkach. Investovali sme do nich financie, s výnimkou štyroch, na ktoré sme získali eurofondy.

Týmto rozhodnutím sa nám každoročne darí šetriť nemalé finančné prostriedky. V minulosti sme často museli uhrádzať straty na energiách vo výške 150- až 200-tisíc eur, dnes tento problém nemáme. Školy fungujú vo vyrovnanom režime, viaceré sú dokonca v zisku a ten im celý nechávame, aby ho mohli opätovne použiť do rozvoja.

A čo športoviská a ihriská?

- Žiaľ, aj tie boli dlhé roky zanedbávané. Buď ľudia pociťovali ich nedostatok alebo bol ich stav žalostný. Investície do nich išli jednak cez Mestské športové kluby, alebo priamo z rozpočtu mesta. Podarilo sa nám v športovom areáli vybudovať špičkovú umelú trávu, čo sa okamžite odrazilo na záujme detí o futbal. Taktiež bol kompletne zrekonštruovaný zimný štadión.

Vymenená tam bola chladiaca technológia, ľadová plocha, obnovili sa šatne či sociálne zariadenia. To všetko prispelo k jeho zmodernizovaniu. Významnú investíciu si taktiež vyžiadala plaváreň, kde sme museli riešiť havarijný stav. Ešte nás v tomto objekte čaká výmena stropu.

Čo by ste ešte chceli na mestských športoviskách vylepšiť?

- Určite treba zrekonštruovať futbalový štadión, ktorý nespĺňa kritériá ani pre atlétov, ani pre futbalistov. V súčasnosti rokujeme so Slovenským futbalovým zväzom o dotácii, predbežne nám ju prisľúbili. Ak všetko dobre dopadne, vedeli by sme ho zásadným spôsobom zmodernizovať.

Máme za sebou aj stretnutia s atlétmi, tým máme v pláne vybudovať regulárnu tartanovú dráhu. Zásadnú finančnú injekciu určite bude potrebovať aj športová hala. Funguje už 30 rokov a od jej vzniku sa do nej veľmi neinvestovalo. Opravy si vyžiada strecha a palubovka.

Okrem športovísk v správe MŠK však išli nemalé investície aj do ihrísk a do kultúry...

- Áno, snažili sme sa ich budovať tam, kde obyvatelia pociťovali ich deficit. Úplne nové športoviská vznikli v Podváží, v areáli Základnej školy Slovenských partizánov a Materskej školy Jelšové. Z dotácií kraja a úradu vlády boli postavené multifunkčné ihriská pri strednej priemyselnej škole a v Považskej Teplej. Nové kabíny sme pre športovcov postavili v Šebešťanovej.

Okrem toho sme postavili moderné work­outové ihrisko na SNP a dve menšie na Lánoch a pri Základnej škole Školská. Nezabudli sme ani na detské ihriská pre tých najmenších. Investovali sme aj do kultúry. Zrekonštruovali sme prírodný amfiteáter v Praznove, vybudovali nové pódium v Považskej Teplej, vymenili sme všetky okná na kultúrnych domoch v prímestských častiach.

Čo ešte považujete za úspech?

- Určite to, že bola odstránená nedokončená kongresová hala v Strojárenskej štvrti, ako aj to, že Diamon v centre mesta je už takmer kompletne zrekonštruovaný. Títo strašiaci mesta sa už pomaly stávajú minulosťou. Teší ma, že súkromní vlastníci budov v samotnom centre sa pustili do ich modernizácie. Všetko sa postupne stáva krajším, modernejším.

Mesto v posledných rokoch naozaj výrazne napredovalo, je za vami mnoho úspešných projektov. No určite nie všetko sa vám podarilo tak, ako ste chceli.

- Kto nič nerobí, nič nepokazí, aj my sme len ľudia a každý robíme chyby. Určite sa nám niečo aj nepodarilo, či už z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov. No zas sme urobili viaceré veci, ktoré sme ani pôvodne neplánovali. Mnohé veľké projekty sme pripravili tak, aby sa s nimi mohlo v najbližších mesiacoch začať. Najväčšou investíciou najbližších rokov bude určite rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Ide skutočne o obrovský a náročný projekt za milióny eur. Pripraviť ju bol náročný proces, nakoľko mesto sa sústavne rozrastá a na mnohých trasách neboli vysporiadané majetkové pomery.

V súčasnosti je už kompletne pripravená projektová dokumentácia a môže sa začať s realizáciu. Rozhodli sme sa, že schvaľovanie tejto investície necháme na nových poslancov, ktorí budú niesť hlavnú zodpovednosť za realizáciu projektu. Oboznámime s projektom nové zastupiteľstvo, ktoré vzíde z novembrových volieb. Prišlo nám to ako to najkorektnejšie riešenie, pričom čas nestratíme, keďže ide zima a počas nej by sa aj tak výkopové práce nerobili.

Mrzí ma tiež, že sa nám nepodarilo dotiahnuť projekt Obchodného centra pred hotelom Manín – Galéria. Pred rokmi sme vyhlásili verejnú súťaž na predaj týchto pozemkov a vyhrala firma, ktorá dala najvyššiu ponuku. Tá sa následne dostala do problémov a boli voči nej podané žiadosti o konkurz či reštrukturalizáciu. My sme boli trpezliví, čakali sme, ako sa to vyvinie. Nakoniec všetky súdne konania proti nim boli zastavené, no my sme stratili roky. Dnes očakávame, že firma nám doplatí posledné finančné zdroje za pozemok, ktorý je momentálne celý v majetku mesta. A to aj napriek tomu, že nám zaň zaplatili už milión eur. My sme v tomto boli veľmi opatrní a chránili sme záujmy mesta. Naša podmienka bola, že im pozemok prevedieme až vtedy, keď zaň vyplatia celú sumu a my uvidíme reálne predpoklady, že začnú stavať.

Čo mesto čaká v najbližšej dobe?

- Okrem rekonštrukcie verejného osvetlenia pripravujeme v spolupráci
s Považskou vodárenskou spoločnosťou odkanalizovanie poslednej mestskej časti, a to Považskej Teplej. Veľkým projektom, ktorý pripravujeme, je prepojenie Manínskej tiesňavy a Považského hradu lávkou cez Váh. Tak by sme spojili dve najvýznamnejšie turistické lákadlá nášho regiónu. Rovnako významnou investíciou bude budovanie cyklotrás.

Prvou lastovičkou je lokalita od Orlovského mosta do Považskej Teplej. Verím, že časom sa napojíme na plánovanú Vážsku cyklotrasu, ktorá má spojiť Piešťany so Žilinou po hrádzi kanála. Vznikne tak komplex desiatok kilometrov, ktoré cyklistom otvoria nádhernú krajinu pri Slavojke, rybníkoch či v novom rekreačnom areáli Podhradské more. Kraj má v Považskej Bystrici taktiež začať s výraznou investíciou do infraštruktúry. Rekonštruovať sa má Orlovský most a značná časť komunikácie II/517.

Taktiež ma teší, že sa nám od župy podarilo získať do majetku budovu bývalej zdravotníckej školy. Má štyri poschodia a už teraz vieme, že dve budú patriť materskej škole, jedno chceme vyčleniť na mestské múzeum. V ňom by konečne získali čestné miesto obrazy nášho významného rodáka Imra Weinera - Kráľa, ktoré sú v mestskom depozite a uvažujeme tiež, že by sme k nim pridali diela dvorného maliara Považskej Bystrice Jána Rojku.

V súčasnosti sa veľa hovorí o smart cities. Ako je v tomto smere pripravená Považská Bystrica?

- Smart technológie, využívané v mestách, sú určite veľkou výzvou nasledujúcich rokov. Doba ide neustále dopredu a aj naše mesto musí byť na nové technológie pripravené. Smart je budúcnosť a my v tomto smere nechceme zaostávať. Naše pracovníčky sa už zúčastnili stretnutí na úrade vlády, sme pripravení podať žiadosti na eurofondy a využívať smart všade, kde to bude možné. Tieto technológie nám výrazne uľahčia riadenie úradu. Budú veľmi dôležité najmä pri ovládaní verejného osvetlenia či dopravnej infraštruktúry v meste.

Chceme ich prepojiť so záchrannými zložkami, ale napríklad aj s kamerami mestskej polície. Máme ich v súčasnosti takmer päťdesiat a výrazne zvyšujú bezpečnosť obyvateľov. Taktiež budeme smart technológie využívať na lepšiu komunikáciu medzi úradom a Považskobystričanmi.

Budú mať takto okamžite k dispozícii informácie o mestských kultúrnych či športových podujatiach, odchodoch vlakov či autobusov a napríklad aj o voľných parkovacích miestach. Kým budú vypísané prvé výzvy, rozhodli sme sa, že v našom meste osadíme päť smart lavičiek. Občania ich môžu využiť na bezdrôtové nabitie telefónu, taktiež sa bude možné cez ne prepojiť na mestskú wifi sieť.

Je toho naozaj veľa, čo Považskú Bystricu ešte čaká a verím, že aj ďalšie roky budú obdobím budovania, rozmachu, zveľaďovania a napredovania.

Objednávateľ: SMER SD, Súmračná 12 Bratislava

Dodávateľ: Petit Press, a.s. Lazaretská 12 Bratislava

Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ. Viac informácií na: https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zimná dovolenka: Doprajte si slnko a pohodu v Egypte
 2. Stredné školy: Kam a kedy poslať prihlášku?
 3. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne
 4. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 5. Na otočku či pár dní. Tieto výlety za hranice zvládnete hocikedy
 6. Ako budeme jesť v roku 2020? Letí výstrednosť aj ekológia
 7. First moment Turecko: Deväť hotelov len pre dospelých
 8. Viete, prečo sú dôležité ekologické predajne?
 9. Prichádza nová doba: firmy, ktoré riešia spoločenské problémy
 10. Slovenský magazín čítajú v 83 krajinách sveta. Viete, o čom je?
 1. Zimná dovolenka: Doprajte si slnko a pohodu v Egypte
 2. Košičan Erik Ňarjaš vyzve do tanca parlament!
 3. Úrazy v zimnom období sú častou príčinou práceneschopnosti
 4. OMV otvára novú čerpaciu stanicu v Liptovskom Mikuláši
 5. Stredné školy: Kam a kedy poslať prihlášku?
 6. Rádio Košice počúva každý tretí Košičan
 7. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne
 8. Šperk, ktorý sa neodkladá do šperkovnice
 9. Hlavným partnerom súťaže Podnikateľka Slovenska sa stala BILLA
 10. Kúpeľný park Kováčová spustil predaj nových pozemkov
 1. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny 14 230
 2. First moment Turecko: Deväť hotelov len pre dospelých 12 105
 3. Slovenský magazín čítajú v 83 krajinách sveta. Viete, o čom je? 10 244
 4. Na otočku či pár dní. Tieto výlety za hranice zvládnete hocikedy 9 878
 5. Takto by ste sa mali správať v horách, radí horský záchranár 9 024
 6. Stredné školy: Kam a kedy poslať prihlášku? 7 979
 7. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne 7 488
 8. Obraz, ktorý chceli komunisti do každého bytu, ide na kreditky 7 227
 9. Tipy od sprievodkyne: Magický Marakéš vás očarí svojimi vôňami 7 138
 10. Miesta na Slovensku, o ktorých ste možno nevedeli 7 087

Téma: Komunálne voľby Považie

Prečítajte si aj ďalšie články k téme

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

FOTO: V Lúkach bolo veselo, stretli sa tu heligonkári

Na tradičnim podujatí padli aj dva zaujímavé sľuby richtárov.

Bábätká z považskobystrického regiónu

Fotografie bábätiek z považskobystrickej a trenčianskej pôrodnice.

Ilustračné foto.

Na priehradu priletel zriedkavý hosť

Na Slovensku prebehlo zimné sčítanie vtáctva. V regióne zaznamenali aj vzácne druhy.

Dvojgólové vedenie Dubnici na Spiši nestačilo

Slovenská hokejová liga pokračovala zápasmi v skupinách.

Dubničanom (v bielom) v Sp. N. Vsi nestačilo na výhru ani dvojgólové vedenie.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prišli za lyžovačkou, autobusu sa nedočkali

Problém s dopravou mali aj ľudia smerujúci do lyžiarskych stredísk.

Údajný mafián sa skrýval na Orave v Tvrdošíne, pracoval na stavbách

Henrich Sz., na ktorého bol vydaný európsky zatykač, sa do rúk polície vydal dobrovoľne.

FOTO: Míting kotlebovcov rozdelil Kysuckonovomešťanov

Policajti so psami sa postavili smerom k odporcom ĽSNS. Pripomína mi to Nežnú revolúciu, keď tĺkli študentov, hovorí obyvateľka.

Vybrali SME

Už ste čítali?