Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA I. W. KRÁĽA

Z histórie našej školy

Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici (ďalej len ZUŠ IWK) vznikla pred 14 rokmi.

Nadviazala na činnosť výtvarného odboru (VO), ktorého história siaha (podľa overených dokladov) až do školského roku 1960/61. V tomto čase v našom meste existoval výtvarný odbor ako elokované pracovisko Základnej výtvarnej školy v Žiline s vyučujúcim Albínom Móresom. Vyučovalo sa v priestoroch terajšieho Katolíckého domu.
Neskôr, v školskom roku 1961/62, sa otvoril výtvarný odbor aj v Ľudovej škole umenia (ĽŠU) v Považskej Bystrici popri hudobnom odbore (budova bývalej ľudovej školy) pri kostole. Medzi prvých pedagógov patrili Albín Móres a akademický maliar František Jurišta.
Po nich prišli ďalší pedagógovia. V školskom roku 1974/75 sa celá ĽŠU presťahovala do priestorov bývalej priemyslovky. Kolektív pedagógov a aktivity školy sa rozrastajú aj vo výtvarnom odbore. Zrazu sa stáva škola pritesná. Riešenie sa našlo – v roku 1990 sa hudobný a literárno-dramatický odbor odsťahoval do inej budovy. V nasledujúci rok sa výtvarný odbor organizačne odčlenil, vzniká samostatná ZUŠ – výtvarný odbor.

Skryť Vypnúť reklamu

Osamostatnili sme sa
Vlastná budova školy – bývalá priemyslovka a tvorivý pedagogický kolektív sa stali hnacím motorom pre rozvoj školy. Nastáva ďalší kvalitatívny rast vo vyučovaní i v šírke ponuky vyučovacích disciplín a aktivít pre žiakov i verejnosť. V roku 1996 získava škola od Ministerstva školstva SR čestný názov Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa po považsko - bystrickom rodákovi, akademickom maliarovi.
O rok neskôr vzniká popri dominujúcom výtvarnom odbore i literárno-dramatický odbor s ambíciou úzko spolupracovať, podieľať sa na tvorbe pohybových etúd pre vernisáže výstav, využívať scénické výpravy výtvarníkov pri divadielkach pre deti, vypomôcť pri netradičných módnych prehliadkach.

Ráčte vstúpiť ďalej!
Čo všetko u nás nájdete? Poď­te sa pozrieť a presvedčiť. Stačí otvoriť dvere a smelo vstúpiť. Pedagógovia sú ako z rozprávky. Sú dvanásti, ako mesiačikovia, lenže nesedia iba tak, okolo ohňa. Aby deti niečo naučili, majú sa veru čo obracať. Veď školákov je viac ako šesť stoviek! V triedach a ateliéroch sa deje stále niečo zaujímavé. Ak budete mať to šťastie, že zložíte skúšky a budete prijatí, budete mať do nich možnosť nielen nakuknúť. Je to tu ako v rozprávke: zvieratá, hračky, autá, mosty, domy, všakovaké stromy, portréty, postavy nielen z rozprávky, všade samé obrázky – vôňa farieb, hliny... .
Nahliadnime však ďalej. Do ateliérov zameraných pre jednotlivé vyučované predmety, ako sú kresba, maľba, kombinované techniky, textilné práce. Okrem nich nájdete v škole aj niekoľko špecializovaných ateliérov. Jedným z nich je modelovňa, vybavená hrnčiarskym kruhom, sochárskym náradím a dvoma vypaľovacími pecami. Žiaci môžu spoznávať základy keramickej tvorby a prácu s glazúrami. Ďalším špecializovaným pracoviskom je ateliér grafiky. Žiaci sa v ňom zoznamujú s grafickými postupmi, pričom počas štúdia postupne prejdú od jednoduchších k technologicky náročnejším technikám. Za mnohé spomenieme tlač z výšky: linoryt a drevoryt (jedno aj viacfarebný), ďalej tlač z hĺbky: suchá ihla, papieroryt, tlač z plochy: tlač z kartónu, z koláže.
V poslednej dobe sa podarilo formou rozšíreného vyučovania oživiť prácu vo fotografickom ateliéri. Žiaci sa tu zoznamujú s tvorivými postupmi fotografovania a manipuláciou s fotografickými prístrojmi. A keďže naša škola chce kráčať s dobou, žiaci majú možnosť získať základné zručnosti pri práci s počítačovou grafikou v špeciálnej učebni. Učia sa tu zvládať postupy grafického dizajnu, ale aj voľnej PC tvorby. Táto učebňa má mimoriadny význam aj pre prezentáciu školy. Vznikajú v nej propagačné materiály pre školu, ale aj pre iné kultúrne inštitúcie v meste.

Skryť Vypnúť reklamu

Na slovíčko, pani riaditeľka!
Riaditeľkou školy je Mgr. Zlatica Plešková. Čo nám povedala o škole, žiakoch a pedagógoch?
„Žiaci v našej škole si môžu rozvíjať okrem praktických zručností aj teoretické znalosti, pretože v ôsmom ročníku štúdia absolvujú výučbu teórie a dejín umenia. V štúdiu dejín umenia pokračujú študenti až do skončenia dochádzky v druhom stupni štúdia (navštevujú ho žiaci stredných škôl).
Dôležité je poskytnúť žiakom čo najširšie spektrum možností, v ktorom môžu realizovať vlastné postupy a výtvarné názory. Pre starších žiakov škola každoročne pripravuje kurzy kresby a maľby v Bratislave a Milochove, obohatené o intermediálne disciplíny.
Tí najšikovnejší sa zúčastňujú aktuálnych medzinárodných umeleckých dielní: Francúzsko, Maďarsko, Nemecko: Wittenberg, Altzelle.
Štúdium dopĺňa rozšírené vyučovanie určené starším žiakom, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy.
Mnohí z absolventov našej školy úspešne študujú, prípadne už absolvovali štúdium na pedagogických fakultách, architektúre, vysokej škole výtvarných umení, ale aj stredných školách s výtvarným a umeleckým zameraním.“

Skryť Vypnúť reklamu

Kolektív pedagógov
Blanka Cedzová - I. zástupkyňa riaditeľa školy, dlhoročný pedagóg. Tohto roku získala ocenenie „Vynikajúci pedagóg Trenčianského kraja 2005“ a „Ďakovný list Ministerstva školstva SR“. Inklinuje k maľbe, dekoratívnym technikám, zaoberá sa výtvarnými návrhmi pre propagačnú grafiku k akciám školy. Posledné výstavy: Žilina 2004, Považská Bystrica. Ilustrovala knihu poézie A. Prochádzkovej.
Jozef Pobočík - II. zástupca riaditeľa školy, absolvent školy. Učí i na vysunutých pracoviskách (Papradno, Brvnište). Venuje sa maľbe, kresbe a umeleckému remeslu, ktorým sa prezentuje doma aj v zahraničí.
Branislav Cehelský – bývalý absolvent našej školy. Venuje sa počítačovej grafike popri vyučovaní v našej škole ako profesionál. Taktiež umeleckému remeslu – práci s drevom.
Dana Crkoňová – bývala absolventka školy. Prevažne učí mladších žiakov, svoj záujem sústredila na grafiku a kombinácie materiálov.
Soňa Belokostolská - zameriava sa na oblasť ľudového remesla: prezentuje ho v rámci Slovenska a zároveň ho približuje deťom v škole. Vyučuje aj základy počítačovej grafiky pre začiatočníkov. V ZUŠ IWK vyučuje popri práci na Gymnáziu v Považskej Bystrici.
Marcel Pekar – bývalý absolvent školy. Mimo ZUŠ-ky sa venuje umeleckému odlievaniu z cínu. Prezentuje sa po celom Slovensku aj v zahraničí.
Milka Abíková – dlhoročný pedagóg. V jej záujmoch dominuje kresba a grafické techniky, ilustrácia časopisov.
Tomáš Krivý - osobne sa venuje fotografii a počítačovej grafike, súčasne vyučuje tieto disciplíny v rámci rozšíreného vyučovania. Zaoberá sa aj propagačnou grafikou pre akcie školy. Pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium v rámci ateliéru kresby. Posledná výstava: Považská Bystrica.
Renáta Jánošíková – absolventka našej školy. Pracuje v ZUŠ prevažne s malými deťmi, zaujíma sa o prácu v materiáloch.
Ľubica Králiková – zastupujúca učiteľka literárno-dramatického odboru. Venuje sa tvorbe pohybových etúd so žiakmi k rôznym príležitostiam (vernisáže a pod.).
Alexandra Pádejová – absolventka. Vyučuje na vysunutých pracoviskách. Zaujíma sa o módnu tvorbu, textilnú tvorbu a venuje sa práci s materiálmi.
Zlatica Plešková - riaditeľka školy, dlhoročný pedagóg. V jej tvorivých záujmoch dominuje kresba, grafika a najmä keramika. Ilustrácie: Almanach Považská Bystrica. Je členkou Umeleckej besedy Slovenska (UBS). Posledné výstavy: Púchov, Bratislava, Považská Bystrica.
Veronika Mikulášová (MD) – venuje sa maľbe a odevnej tvorbe. Je členkou UBS. Posledné výstavy: Bratislava, Žilina, Považská Bystrica.
Andrea Hriviková (MD) – jej záujmom je kresba a počítačová grafika – propagačná grafika.
Alena Cehelská (MD) – učiteľka LDO. V jej záujmoch dominuje tvorba scénarov pre žiacke vystúpenia.

Naše Výtvarné alternatívy poznajú doma i v zahraničí
Prostredníctvom výtvarných súťaží sa práce žiakov dostali do celého sveta (Maďarsko, Česko, Poľsko, Ukrajina, Lotyšsko, Fínsko, Dánsko, Macedónia, Čína, Španielsko, Kanada, Austrália).
Okrem súťaží môžu žiaci prezentovať svoje zručnosti, schopnosti postihnúť tvar, podobu, krajinu, zvládať rôzne materiály a ich kombinácie, kreatívnosť na výstavách prác mladších žiakov, starších žiakov i absolventov. Pre žiakov sú k študijným účelom určené výstavy v školskej galérii ZUŠKA, realizované v spolupráci s Galériou M. Bazovského v Trenčíne: M. Bazovský, Zátišie v slovenskom výtvarnom umení, Krajina I., Krajina II. Niekoľko vydarených žiackych štúdií i voľných interpretácií týchto umeleckých diel je už uložených v zbierkach Galérie M. Bazovského v Trenčíne.
Ďalej bola verejnosti predstavená tvorba Imra Weinera Kráľa, Františka Volfa, míma Milana Sládka.
Významné sú i výstavy absolventov a pedagógov školy a najnovšie aj dobročinné aukcie obrazov slovenských i zahraničných výtvarných umelcov (M. Chagall).
Nosným projektom školy sa stali Výtvarné alternatívy, ktoré sa z okresnej prehliadky netradičnej tvorby vyprofilovali na Bienále Výtvarné alternatívy s medzinárodnou účasťou, pre žiakov 6 – 18 - ročných so súťažnou prehliadkou, ktoré sprevádza dvojdňový seminár pre výtvarných pedagógov z celého Slovenska. Výtvarné alternatívy zahŕňajú aj netradičnú módnu prehliadku, súťaž odevnej tvorby pre žiakov ZUŠ, stredné odevné školy aj ZŠ zo Slovenska.

Aké máme plány do budúcnosti?
Základným záväzkom všetkých pedagógov v zbore je udržanie vysokého štandardu vyučovania v ZUŠ IWK v Považskej Bystrici, aj v neraz neľahkých podmienkach, formujúcich vzťah spoločnosti k umeniu a kultúre ako takej.
Okrem zabehnutých aktivít plánujeme v školskom roku 2005/2006 začať Výtvarné kurzy pre dospelých záujemcov o rôzne výtvarné disciplíny. Zameranie jednotlivých kurzov určí predovšetkým záujem verejnosti o ich náplň.
Chceli by sme tiež zvýšiť počet žiakov, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na pedagogické i výtvarné vysoké školy formou 3-ročného špeciálne zameraného štúdia.
Každoročným problémom totiž býva zvýšený nápor záujemcov o štúdium dva-tri mesiace pred prijímacími skúškami, čo v žiadnom prípade nie je dostatočné.
Pripravuje tiež otvorenie prípravného štúdia pre deti pred­školského veku priamo v ZUŠ IWK. Mnoho deti v tomto veku nenavštevuje škôlky, v ktorých máme vysunuté pracoviská a o takúto formu štúdia majú záujem rodičia i deti.
Z dlhodobejších plánov môžeme vybrať rekonštrukciu podkrovia, kde chceme vytvoriť priestory pre veľký ateliér na kresbu a maľbu, priestory pre nácvik a produkciu predstavení literárno-dramatického súboru, pre vzdelávacie semináre ...

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 2. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 5. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 6. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 18 890
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 791
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 077
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 478
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 852
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 569
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 270
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 122
 9. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 879
 10. Ohlúpli sme počas Covid roka? 5 853
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Pondelok je zatiaľ najchladnejším dňom tejto zimy

V regióne sme v skorých ranných hodinách na svojich teplomeroch na niektorých miestach zaznamenali teplotu mínus 19 stupňov celzia.

ilustračná foto

AKTUÁLNE: V Považskej Bystrici rokuje krízový štáb

Nové nariadenia vlády, ktoré vydali len v nedeľu večer, musí teraz okres urýchlene zapracovať. Kľúčové budú odberné miesta na antigénové testovanie.

ilustračná foto

PCR testy odhalili minulý týždeň v TSK 1574 osôb infikovaných koronavírusom

Na Slovensku malo v minulom týždni pozitívny PCR test 15 316 osôb. Najviac pozitívne testovaných (2888) bolo v Nitrianskom, najmenej (1057) v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

ilustračné foto

FOTO: V Prejte horel rodinný dom

Po príchode hasičov na ohlásené miesto bolo zistené, že požiarom je zasiahnutá časť druhého podlažia a strecha dvojpodlažného rodinného domu. Majiteľ sa bez zranení nachádzal mimo postihnutého objektu.

ilustračné foto

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vláda predĺžila zákaz vychádzania. Čaká nás testovanie, štátu majú pomôcť mestá a obce

Skríningové testovanie sa začne v pondelok 18. januára a potrvá do utorka 26. januára.

V druhom kole v Nitre otestovali takmer 41-tisíc ľudí

Väčšina ľudí využila novú aplikáciu, aj vďaka nej sa netvorili rady.

V Banskej Bystrici nahlásili hromadné prepúšťanie 1 486 zamestnancov

Ohrození sú zamestnanci z oblasti poštových služieb, ide o avizované prepúšťanie v Slovenskej pošte.

Už ste čítali?