Pondelok, 21. jún, 2021 | Meniny má AlojzKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 1 /2005-2006 Z 28. 7. 2005

ŠTK: 1. Navrhuje DK potrestať pokutou 300 Sk za neúčasť na aktíve ŠTK 15. 7. FO a FK: Brvnište, Hatné, L. Rovne, M. Lednice, Plevník, Pružina, B&B Sverepec, Vrchteplá.

ŠTK:
1. Navrhuje DK potrestať pokutou 300 Sk za neúčasť na aktíve ŠTK 15. 7. FO a FK: Brvnište, Hatné, L. Rovne, M. Lednice, Plevník, Pružina, B&B Sverepec, Vrchteplá.
2. Berie na vedomie oznámenie o uskutočnení turnajov v Lysej, Vrchteplej a v Horovciach (dorastenci).
3. Navrhuje DK potrestať pokutou 10 000 Sk pre nesplnenie podmienok účasti dospelých v súťaži FK Podvažie a FK Šebešťanová.
4. Nariaďuje odohrať MFZ FK Orlové z dôvodu kolízie MFZ B&B Sverepec (5. liga) nasledovne: 5. kolo – 1. 9. (štvrtok) Orlové – Nosice o 16. h, 7. kolo 15. 9. (štvrtok) Orlové – Púchov o 15. h, 10. kolo 9. 10. (nedeľa) Orlové – Lúky o 9.30 h.
5. Nariaďuje FO a FK počas MFZ nosiť rozlišovacie vesty usporiadateľov, pre I. triedu HU + 4 vesty + 2 označenia usporiadateľov, pre II. triedu HU + 4 vesty + 2 označenia usporiadateľov, III. A a III. B trieda HU + 6 označení usporiadateľov. Vesty boli zakúpené z finančných prostriedkov ObFZ a FO a FK sú povinné vesty používať v zmysle RS 2005/2006.
6. Nariaďuje odohrať MFZ: I. trieda 6. kolo Lazy – Papradno 11. 9. (nedeľa) o 15.30 h, III. A trieda 3. kolo Kvašov . D. Breznica 21. 8. (nedeľa) o 10.30 h), 4. kolo Tuchyňa – Kvašov – 27. 8. (sobota) o 16. h).
Výnimky:
Muži: Dulov hrá domáce zápasy v Tuchyni v ÚHČ v sobotu, Ilava B hrá domáce zápasy v sobotu o 10.30 h, K. Podhradie hrá domáce zápasy v nedeľu o 10.30 h, Rozvoj Sverepec hrá domáce zápasy v D. Lieskove v ÚHČ, Nimnica hrá domáce zápasy v Nosiciach v ÚHČ, FC Púchov hrá domáce zápasy v Mestečku v ÚHČ.
Dorast: H. Poruba hrá domáce zápasy v sobotu v ÚHČ dospelých, M. Lednice hrajú domáce zápasy 3 hodiny pred MFZ dospelých, Horovce hrajú domáce zápasy o 11. h, B&B Sverepec hrá domáce zápasy v Podvaží v ÚHČ, Rozvoj Sverepec hrá domáce zápasy v D. Lieskove v ÚHČ.
Žiaci: Lúky, Lazy, Kolačín, Udiča hrajú domáce zápasy 2,5 hodiny pred MFZ dospelých, Dulov hrá domáce zápasy v L. Rovniach v ÚHČ, Tuchyňa hrá domáce zápasy o 11. h.
KDZ:
1. Obsadenie 1. kola.
2. Upozorňujeme delegátov, aby uviedli v správe delegáta, či bola usporiadateľská služba označená vestami – I. trieda 5, II. trieda – 5, III. trieda 1.
3. Oznamujeme DZ, že doškoľovací seminár sa uskutoční 11. 8. o 16. h v zasadačke č. 203, v budove NF v Pov. Bystrici. Doškoľovacieho seminára sa zúčastnia delegáti: Doblej, Lieskovský, Osrman, Pacúch, Kamenický, Križan, Marušinec, Mišún, Poruban, Vyhlídal, Loužecký. Účasť je podmienkou na delegovanie pre súťažný ročník 2005/2006.
DK:
D – 1: Zostávajúce tresty z jarnej časti ročníka 2004/2005 – Rudolf Zaťko, Pružina, Peter Matejka, N. Dubnica, Radoslav Ondrička, Lúky, Miloš Gereg, Horovce, Miroslav Kresáň, D. Kočkvce, Miroslav Čačko, Kolačín, Jaroslav Barninec, Lysá, Jozef Gašpárek, Mikušovce – všetci 1 MFZ, „D“ Tomáš Košút, Pružina, „D“ Michal Hudček, Domaniža, Matej Ciesar, Streženice – všetci 2 MFZ, Peter Svorada, Streženice, „D“ Rudolf Osrman, Mikušovce – obaja 3 MFZ, „Ž“ Patrik Trúchlik, Papradno, Juraj Vlach, D. Mariková – obaja 4 MFZ.
D – 2: Na návrh ŠTK trestáme pokutou 300 Sk za neúčasť na aktíve FO a FK: Brvnište, Hatné, L. Rovne, M. Lednice, Plevník, Pružina, B&B Sverepec, Vrchteplá.
D – 3: Na návrh ŠTK trestáme pokutou 500 Sk za oneskorené doručenie prihlášok do súťaží riadených ObFZ FO: Podvažie, Č. Kameň, Nimnica, Podmanín, Orlové.
D – 4: Pre nesplnenie podmienok účasti dospelých v súťaži trestáme pokutou 10 000 Sk FO: Podvažie a Šebešťanová.
D – 5: Na základe nesplnenia bodu D – 311 zastavujeme činnosť FO Bolešov „D“ od 15. 7. (nepredloženie ústrižku o zaplatení pokuty). Činnosť bude uvoľnená po predložení ústrižku o zaplatení pokuty.
D – 6: Žiadame FO Domaniža o predloženie ústrižku o zaplatení pokuty 200 Sk za Michala Hudčeka do 11. 8. V prípade nepredloženia ústrižku požiadame DK ZsFZ o začatie disciplinárneho konania.
KR:
1. Oznamujeme R a ostatným záujemcom, že na sekretariáte ObFZ (J. Galanský) je možné kúpiť nový časopis pre rozhodcov v cene 40 Sk.
2. Upresnenie pravidla IV – výstroj hráčov: V zásade platí, že akékoľvek prstene, retiazky, náramky, náušnice, krúžky, náhrdelníky, kožené opasky a podobné predmety sú potencionálnym nebezpečenstvom zranenia pre hráčov. Z tohto dôvodu je ich nosenie od začiatku tohto súťažného ročníka zakázané. Doterajší spôsob zakrytia (prelepenie lepiacou páskou) sa nepovažuje za dostatočnú ochranu.
3. Posledný termín fyzických previerok a písomného testu je 4. 8. o 16. h na sekretariáte ObFZ Pov. Bystrica.
4. Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2005 boli prerokované a schválené na zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) 26. 2. vo Vale of Glanmorgan (Wales) a na zasadnutí VV SFZ 28. 6.:
Pravidlo 3 – „POČET HRÁČOV“, Ostatné stretnutia, Súčasný text: V ostatných stretnutiach môže byť nasadených až 6 náhradníkov. Nový text : V stretnutiach národných „A“ družstiev je možné vystriedať maximálne 6 hráčov. Vo všetkých ostatných stretnutiach môže nastúpiť väčší počet náhradníkov pokiaľ sa družstvá dohodnú na maximálnom počte náhradníkov, ak je rozhodca informovaný pred začiatkom stretnutia. Pokiaľ rozhodca nie je informovaný alebo, ak pred stretnutím nedošlo k dohode medzi družstvami, nie je povolený väčší počet náhradníkov ako 6.; Pravidlo 3 – Trestné ustanovenia, odrážka č. 3, Súčasný text: Na hru sa nadviaže rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry. Nový text: Na hru sa nadviaže nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry. Odôvodnenie: Uvedené môže byť považované za priestupok striedajúceho mužstva, ak striedajúci hráč vstúpil na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu a jeho mužstvo by malo byť potrestané nepriamym voľným kopom.
Pravidlo 5 - „ ROZHODCA“, Rozhodnutia rozhodcu, Súčasný text: Rozhodca môže zmeniť (odvolať) svoje rozhodnutie, iba v prípade ak si uvedomil, že bolo nesprávne, a to buď na základe vlastného uváženia, alebo na základe oznámenia asistenta rozhodcu, ale len v čase kým sa hra znovu nezačala. Nový text: Rozhodca môže zmeniť (odvolať) svoje rozhodnutie, iba v prípade ak si uvedomil, že bolo nesprávne, a to buď na základe vlastného uváženia, alebo na základe oznámenia asistenta rozhodcu, ale len v čase kým sa hra znovu nezačala, alebo stretnutie nebolo ukončené. Odôvodnenie: Text potrebuje byť vysvetlený, pretože v praktickej situácii, ktorá nastala vo Francúzsku, rozhodca videl signál asistenta rozhodcu po tom, ako ukončil zápas.
Pravidlo 11 – „Hráč mimo hry“, Nové rozhodnutie Medzinárodneho výboru FA č. 1: V definícii postavenia mimo hry výraz „ hráč je bližšie k bránkovej čiare súpera“ znamená, že ktorákoľvek časť jeho hlavy, tela alebo nôh je bližšie k bránkovej čiare súpera ako lopta alebo predposledný hráč súpera. Paže (časť hornej končatiny od ramena k dlani) nie sú zahrnuté v tejto definícii. Odôvodnenie: Futbal sa hrá hlavou, telom a nohami. Ak tieto sú bližšie k bránkovej čiare súpera, vzniká, potenciálna možnosť výhody. Výhoda nebude získaná, ak iba paže sú pred súperom. Nové rozhodnutie Medzinárodného výboru FA č. 2: Definície podmienok aktívnej účasti v hre sú nasledovné (podmienky pre posúdenie, kedy sa hráč v postavení mimo hry aktívne zapojí do hry): - hráč ovplyvňuje hru, ak s loptou hrá alebo sa jej dotkne potom, čo sa jej dotkol alebo mu prihral jeho spoluhráč, - hráč ovplyvňuje súpera, ak mu zabráni hrať s loptou alebo mu nedá možnosť hrať s loptou tým, že bráni súperovi vo výhľade alebo pohybe, - ak ovplyvňuje súpera svojimi pohybmi, gestami a podľa rozhodcu sa hráča súpera snaží oklamať a rušiť, - hráč v postavení mimo hry získa zo svojho postavenia výhodu, ak hrá s loptou, ktorá sa k nemu odrazí od bránkovej žrde , brvna alebo od hráča súpera.
Pravidlo 12 – „Zakázaná hra a nešportové správanie“, Osobné tresty, Súčasný text: Žltá, červená karta môže byť udelená iba hráčovi a náhradníkovi. Nový text: Žltá, červená karta môže byť udelená iba hráčovi a náhradníkovi (ktorý je uvedený v zápise) alebo vystriedanému hráčovi. Rozhodca je oprávnený udeľovať osobné tresty od okamžiku, keď vstúpi na hraciu plochu až do chvíle, keď po ukončení stretnutia opustí hraciu plochu. Odôvodnenie: Pokiaľ k incidentom na hracej ploche dôjde po ukončení stretnutia, skôr ako rozhodca opustí hraciu plochu, musí rozhodca viditeľne udeliť hráčovi osobný trest pomocou ŽK alebo ČK. Má to byť efektívnejší postup ako súčastná prax, keď je priestupok iba oznamovaný riadiacemu orgánu súťaže; Pravidlo 12 – Rozhodnutie Medzinárodného výboru FA č. 4, Súčasný text: Podrazenie súpera zozadu, ktoré ohrozuje bezpečnosť a zdravie súpera, musí byť potrestané ako surová hra. Nový text: Podrazenie súpera, ktoré ohrozuje bezpečnosť a zdravie súpera, musí byť posudzované ako surová hra. Odôvodnenie: Zákrok zozadu, taktiež zboku alebo spredu, ktorý môže zraniť súpera, musí byť potrestaný ako surová hra.
Pravidlo 14 – „ POKUTOVÝ KOP“, Trestné ustanovenia: Hráč ktorý vykonáva pokutový kop poruší pravidlá futbalu: - odrážka 3, Súčasný text: Ak nebol dosiahnutý gól, pokutový kop sa neopakuje. Nový text: Ak nebol dosiahnutý gól, rozhodca preruší hru a nariadi nepriamy voľný kop v prospech brániaceho družstva. Spoluhráč toho hráča, ktorý pokutový kop vykonáva, vkročí do pokutového územia alebo je bližšie k značke pokutového kopu ako 9.15 m. - odrážka 3, Súčasný text: Ak nebol dosiahnutý gól, pokutový kop sa neopakuje. Nový text: Ak nebol dosiahnutý gól, rozhodca hru preruší a na hru nadviaže nepriamym voľným kopom, ktorý vykoná brániace družstvo.
Pravidlo 15 – „ VHADZOVANIE LOPTY“, Postup, Nový text: Hráč ktorý vhadzuje loptu musí byť: - tvárou obrátený k hracej ploche, - aspoň časťou oboch nôh stáť na postrannej čiare alebo za postrannou čiarou mimo hracej plochy, - loptu vhadzovať oboma rukami ponad hlavu. Vhadzujúci hráč nesmie hrať s loptou prv, kým sa lopty nedotkne alebo ju nezahrá iný hráč. Všetci hráči súpera musia stáť najmenej 2 m od miesta vhadzovania. Lopta je v hre okamihu, akonáhle sa po správnom vhadzovaní dostane na hraciu plochu. Odôvodnenie: Je rastúcim trendom, že hráči súpera sa postavia pred vhadzujúceho hráča, s nohami takmer na postrannej čiare. Nedôjde síce k porušeniu Pravidla 15, ale vhadzujúci hráč je celkom iste rušený, resp. ovplyvňovaný pri vhadzovaní. Navyše vzniká možnosť, že medzi oboma hráčmi môže prísť ku konfliktu a konfrontačnej situácii. V súčasnosti sú jedinými hernými situáciami, kde nie je predpísaná určitá vzdialenosť medzi hráčmi, rozhodcovská lopta a práve vhadzovanie. Táto zmena stavia vhadzovanie na úroveň ostatných pravidiel.
2. INFORMÁCIA:
Pravidlo 12 – Nasledujúci návrh bol predložený FIFA ako nové rozhodnutie Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB). Pokiaľ v okamihu, keď rozhodca preruší hru, aby nariadil voľný kop, sa ktorýkoľvek hráč družstva, ktoré sa dopustilo zakázanej hry, úmyselne dotkne lopty, bude napomenutý za zdržiavanie hry. Rovnako bude potrestaný i hráč, ktorý sa úmyselne dotkne lopty v okamihu, keď je nariadené vhadzovanie alebo kop z rohu v prospech družstva súpera. Napomenutý bude i hráč, ktorý zoberie loptu z bránkovej siete (priestoru brány) potom, keď jeho družstvo dosiahlo gól (a má nasledovať výkop v prospech súpera). Odôvodnenie: Jasne vymedzené hranice majú zabrániť nešportovému, taktickému zdržiavaniu hry, ako je držanie lopty niekoľko sekúnd alebo jej odhodenie, vyhodenie do výšky, pričom sa brániace družstvo stihne sformovať do obranného postavenia. Malo by sa tiež zabrániť zbytočným bojom hráčov o loptu v prerušenej hre.
LOPTA: Medzinárodný výbor pre pravidlá (IFAB) dal FIFA povolenie experimentovať s novou technológiou snímania bránkovej čiary na Majstrovstvách sveta do 17 rokov v Peru 2005 a Majstrovstvách sveta klubov TOYOTA Cup v Japonsku. FIFA bude o tomto experimente informovať na ďalšom zasadaní. Zmeny v pravidlách hry nadobúdajú platnosť od 1. 7. 05, pokyny a nariadenia vstupujú do platnosti ihneď.
Upresnenie k výkladu Pravidla IV - Výstroj hráčov. Vzhľadom na diskusiu, ktorá prebehla na seminári rozhodcov SFZ (9. - 10. 7.), sa rozhodla vydať nasledovné upresnenie. FIFA sprísnila výklad týkajúci sa rôznych módnych doplnkov, ktoré nosia hráči (hráčky) počas futbalového stretnutia. 1) V zásade platí, že akékoľvek prstene, retiazky, náramky, náušnice, krúžky, náhrdelníky, kožené opasky a pod. predmety sú potencionálnym nebezpečenstvom pre zranenia hráčov. Z tohto dôvodu je ich nosenie počnúc týmto súťažným ročníkom zakázané. Doterajší spôsob ich zakrytia tejpingom (páskovaním) sa nepovažuje za dostatočnú ochranu. 2) V snahe predísť zbytočnej nervozite tesne pred stretnutím sa ukladá rozhodcovi zápasu, aby vykonal vždy dôslednú preventívnu prehliadku 60 minút pred stretnutím. 3) Rôzne iné ochranné pomôcky napr. chrániče nosa po zranení alebo dioptrické okuliare, sú aj naďalej povolené v zmysle pravidiel futbalu. V prípadoch predmetov, ktoré nie sú snímateľné (nemožno ich odstrániť) doporučuje rozhodcom postupovať uvážlivo. V takých prípadoch je tejping (páskovanie) akceptovateľné. Toto nariadenie vstupuje do platnosti odo dňa zverejnenia v úradnej správe SFZ a záväzne platí vo všetkých súťažiach riadených SFZ. l Doporučuje aplikovať tento výklad Pravidla IV. aj v súťažiach, ktoré riadia Regionálne a Oblastné futbalové zväzy.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 2. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 3. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 4. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 5. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 8. 15 otázok o separovaní. Minimálne na jednu nebudete vedieť odpovedať
 9. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 10. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 1. Legislative intention - recodification of the corporate law
 2. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 3. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 4. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 5. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 6. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 7. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 8. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 9. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 10. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 29 788
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 12 483
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 8 113
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 7 678
 5. Po Slovensku na motorke 6 769
 6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 363
 7. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 4 911
 8. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 4 822
 9. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 3 618
 10. Crème de la crème po slovensky 3 180
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Šebešťanová - Mikušovce.

Krajské a oblastné futbalové súťaže pokračovali ďalšími dohrávkami z jesennej časti.


6 h

Speleológia bola jednou z mála činností, do ktorých pandémia nového koronavírusu zasiahla minimálne.


TASR 11 h
Ilustračné foto.

Motoristov na považskej časti diaľnice D1 pri Považskej Bystrici čakajú najbližší mesiac dopravné obmedzenia.


SITA 14 h
Dobré správy z MY

V tomto článku nájdete: Cukrovku úspešne liečia bez liekov. Obnovujú viac ako storočný zámok. Dva tipy na výlety s deťmi, nádherné fotky, ktoré dobyli svet a mnoho iného ;)


19. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Starohaličana zavalila slama. Neprežil.


18. jún

Na miesto boli privolaní po zrážke osobného auta s nákladným.


16 h

Mladý medveď navštevuje v dedine včelára.


18. jún

Vieme, kedy ju plánujú sprístupniť pre verejnosť.


TASR 19 h

Už ste čítali?