Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky

Lúčania udelia svoje pamätné medaile

Do neveľkej obce si zvykli chodiť heligonkári. Zdá sa, že prvákov bude na jeseň dosť, v tomto roku lámu Lúčania pôrodnícke rekordy.


Aj tento rok je náročný na zabezpečenie finančných prostriedkov na ciele, ktoré sme si vytýčili. Ide hlavne o spustenie ČOV a kanalizácie obce do skúšobnej prevádzky.
Prioritou je kanalizácia a ČOV
Ešte koncom roku 2004 sme podali žiadosť o dotáciu na budovanie kanalizácie na Environmentálny fond MŽP SR, dotácia nám bola schválená vo výške 2400 tis. Sk s tým, že obec sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 5 % schválenej dotácie, čo predstavuje sumu 120 - tis. Sk. Bude sa pokračovať budovaním vetvy od materskej školy.
Začiatkom augusta 2005 bola kolaudácia ČOV a koncom mesiaca sa uskutoční kolaudácia vybudovaných vetiev kanalizácie v obci. Je vybudovaných viac ako 3 km kanalizácie hlavnej vetvy a prípojok, ktoré sa podarilo vybudovať aj vďaka dotáciam v minulých rokoch od Environmentálneho fondu MŽP SR a úveru, ktorým sa obec zaťažila. Od 1. septembra sa začne nabiehať na skušobnú prevádzku ČOV v obci, ktorá je spoločná pre Lúky a Lysú pod Makytou.
Pomôžu nám granty
Obci sa podarilo získať dotáciu vo výške 180 - tis. Sk na vybudovanie nových častí verejného osvetlenia k novej IBV, ktoré sa bude realizovať v mesiaci september. V rámci európskych fondov obec požiadala o granty na vybudovanie nových autobusových čakární a rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktoré sú v schvaľovacom konaní a projekty sú urobené. Taktiež zabezpečujeme finančné prostriedky na rekonštrukciu miestneho rozhlasu. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo rozšírenie územného plánu výstavby rodinných domov a tiež vybudovanie 16 - bytovky, s ktorou sa má začať v roku 2005.
Lekári a služby pre všetkých
Obec má v správe viacero budov, medzi inými i zdravotné stredisko, ktoré slúži občanom z obcí Lúky, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou, Vydrná, Záriečie a Mestečko. Keďže nám na prevádzku neprispieva ani jedna obec, hoci sme ich v minulosti oslovili s touto požiadavkou, prenajali sme priestory zdravotného strediska, aby sa rozšírili služby okrem praktických lekárov, detskej lekárky a lekárne aj o poskytovanie služieb masážnych, kozmetických a kaderníckych.
Máme dva veľké obchody so zmiešaným tovarom (potraviny, drogéria, odevy, obuv), ktoré svoje služby poskytujú 7 dní v týždni, kvetinárstvo a pohostinské služby s reštauráciou.
Spoločne s okolitými obcami sa nám podarilo zrealizovať a rozšíriť televízny káblový rozvod a občania majú k dispozícií 26 programov a kto mal záujem, mohol si objednať špeciálny program HBO.
Nezabúdame na nikoho
V sociálnej oblasti nezabúdame ani na našich občanov. Pri príležitostiach životných jubileí občanov od 70 rokov sa organizuje oslava v obradnej miestnosti, v prípade, že jubilant pre zdravotný stav nemôže prísť do obradnej miestnosti, členovia ZPOZ navštívia jubilanta v domácnosti s kytičkou a malým darčekom. Pravidelne máme posedenia s dôchodcami nad 65 rokov mesiaci október. Obec plánuje odkúpenie bývalej rímsko-katolíckej školy, ktorú chce využiť na prestavbu domova dôchodcov, prípadne dom opatrovateľskej služby pre našich občanov, na prevádzku ktorého je možné získať finančné prostriedky z fondov Európskej únie, podmienkou je však vlastníctvo budovy obcou.
Tiež nezabúdame na našich novonarodených občanov, pre ktorých organizujeme uvítanie detí do života. S našimi zomretými občanmi sa rozlúčime v miestnom rozhlase v deň pohrebu, prípadne na požiadanie pozostalých i v dome smútku. Sobášov v obradnej miestnosti je pomenej, ale každý rok sa uskutoční aspoň jeden. Aj v tomto roku sme už uskutočnili jedno uzavretie manželstva v obradnej miestnosti.
Okrem vymenovaných aktívít obec zabezpečuje služby verejnej správy ako matriku, evidenciu obyvateľstva, opatrovateľskú službu, stavebný úrad, civilnú obranu, verejné osvetlenie, obecnú knižnicu, prevádzkuje už spomínané budovy zdravotného strediska, materskej školy, základnej školy, viacúčelovú budovu, dom smútku, požiarnu zbrojnicu a prevádzkuje špeciálne vozidlo Bobr na vývoz odpadu pre obce celej Púchovskej doliny a tiež obce Zubák a Horná Breznica a je možné pre občanov zabezpečiť dopravu nákladným vozidlo Avia, traktorom a služby fekálnym vozidlom.
Kultúra naša každodenná
O kultúrne vyžitie občanov sa stará miestne kultúrne stredisko, ktoré je zriadené obcou. V kultúrnom dome sa konajú rôzne akcie ako: predajné akcie, oslavy, predvádzacie akcie, výročné schôdze, posedenia a najviac svadobné hostiny. Miestne kultúrne stredisko každoročne pripravuje v spolupráci s folklórnou skupinou Javorník a s občanmi, ktorí majú ochotu spolupracovať pri kultúrnom vyžití občanov, kultúrne akcie:
Stretnutie heligonkárov Púchovskej doliny a okolia, ktorého sa zúčastňujú heligonkári aj zo Skalice, Žiliny, Trenčína, Považskej Bystrice, Starej Bystrice pri Čadci, Nového Mesto nad Váhom a tiež aj z Českej republiky. Takže toto podujatie už nadobúda celoslovenský charakter. Ďalej sa poriada fašiangový ples, detský karneval, stavanie a váľanie mája. V tomto roku sa vraciame k starej tradícií Bartolomejského jarmoku. Či sa nám v budúcnosti podarí udržať túto tradíciu, ukáže čas.
Aj keď väčšia časť občanov spolupracuje na aktivitách v obci, nájdu sa i občania, ktorí radšej kritizujú, ako priložia ruku k dielu. Veríme, že počet týchto občanov bude klesať, pretože spoločným úsilím si budujeme a spríjemňujeme život v našej obci.
Ing. Jaroslav Túček, starosta

Skryť Vypnúť reklamu

Heligonkárov „vymyslel“ Miro
Keď sa pred štyrmi rokmi predstavilo na pôde kultúrneho domu osemnásť účinkujúcich, nik si nevedel predstaviť, koľko ich príde o rok a či sa dobrý nápad ujme. Tohto roku ich bolo takmer tridsať a heligónkári pribúdali aj počas súťaže. Autor dobrej myšlienky, Miroslav Štefánik, mal v tomto prípade dobrý nos. Nápad a ochota z radov pracovníčok obecného úradu priniesli ovocie. Že sa akcia robí skutočne dobre, potvrdzuje i každoročne zaplnená sála kultúrneho domu.
Niektorí z účinkujúcich patria už k stáliciam stretnutia. Napríklad Milan Jurašík, Milan Mičkalík a mnohí ďalší z Púchovskej doliny, Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Nimnice, Žiliny... K tradičných účastníkom patrí Lúčan Ondrej Kapusta, ktorý aj napriek tomu, že mali rodinnú oslavu, si neodpustil vystúpenie. O. Kapusta spolu so Štefanom Hruštincom zo Vsetína boli najstaršími účinkujúcimi.

Skryť Vypnúť reklamu

„Nezostávame vôbec bokom“
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých – Lúky a okolité obce pôsobí už štvrtý rok. „Z počiatočných necelých 50 členov sme sa rozrástli na 150 členov. Nakoľko sme dobrovoľné neziskové združenie, naša činnosť vo veľkej miere závisí od štedrosti sponzorov, ktorí sa nám snažia pomáhať aj napriek neľahkej situácii, poznamenanej súčasným ekonomickým stavom spoločnosti.
Snažíme sa sprístupniť všetky nové informácie a hlavne zmeny, ktoré nastávajú v legislatíve ohľadne zdravotne postihnutých občanov. Každoročne pripravujeme viaceré aktivity, chcela by som spomenúť aj účasť na tradičných športových podujatiach, a to Memoriál Pavla Januchu v športovej streľbe Domaniža, športové hry v trojboji a streľbe Lednické Rovne a stolno - tenisový turnaj. Všetky naše podujatia a činnosti sa stretli s prekvapujúcim záujmom našich členov,“ povedala Veronika Beťáková, tajomníčka ZO SZZP.

Skryť Vypnúť reklamu

Preslávil obec i seba
Ľubošovi Jurovatému v roku 1988 po dvojročnej hospitalizácií v detskej klinike v Bratislave stanovili diagnózu progresívna svalová dystrofia, ktorá pretrváva dodnes. „Prvý raz som vyhral vo výtvarnej súťaži už v 1. ročníku ZŠ v kategórií výtvarnej kresby,“ spomína mladík. Neskôr sa učil v odbore zlatník a prijali ho aj na učebný odbor brašnár. Počas štúdia sa pravidelne zúčastňoval výtvarných súťaží, kde sa vždy umiestňoval na popredných miestach. Spolupracoval aj na vydávaní školského časopisu, ktorého sa neskôr stal šéfredaktorom. Naposledy sa zúčastnil celoslovenskej abilympiády. „Súťažili sme v tvorbe plagátu s témou Svet, ktorý vidím, cítim a po ktorom chodím. S učiteľkou sme napokon vybrali motív človeka, ktorého tieň je vozíčkár. Obaja stoja na Zemi, obklopenej rukami, ktoré ukazujú na nich. Z dvesto súťažiach som bol napokon najlepší a okrem výhry som vybojoval aj postup na 7. celosvetovú abilympiádu v Japonsku v roku 2005 – 2006,“ dodáva Ľuboš.

Javorník nežije iba tancom
Dobré meno obce najviac šíri folklórna skupina Javorník, reprezentuje obec na rôznych festivaloch po celom Slovensku, ale aj za hranicami Slovenska. V apríli sa zúčastnili prehliadky folklóru v Papradne, v júni na festivale v Skalici, v ČR v Kašave, v Lysej pod Makytou, v mesiaci júl na medzinárodnom festivale Východná, v Korytárkach, na Bačových dňoch v Malatinej, na festivale v Hornom Vadičove a na Bratislavskom kultúrnom lete na Bratislavskom hrade a Folklórnych slávnostiach v Hornej Maríkovej.
Tanečný pár Miroslav Pončík a Martina Repatá ako jediný reprezentoval FSK Javorník v súťaži ľudových tancov, keď úspešne postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo v Zemianskych Kostoľanoch a odtiaľ na Celoštátnu prehliadku sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šafova ostroha v Dlhom Klčove – Vranov nad Topľou.
„Členovia folklórnej skupiny sa zaujímali aj o tradičné práce na poli. Zopakovali si kosenie, hrstenie, viazanie provesiel, snopov a stavanie panákov na poli gazdu Pavla Špalka v Mestečku. Stodola gazdu Františka Madalu na Lúkach, zas ožila, keď členovia folklórnej skupiny zaspievali pieseň Mlatci stoja ej ej mlácic sa už stroja“ a s cepmi v rukách sa pustili do vymlátenia tejto zožatej úrody. Z ruky do ruky putovali cepy, najmä mladší členovia si skúšali rôzne techniky mlátenia. Prišli sa pozrieť susedia a okoloidúci, ktorí chválili viac spev, ako mlátenie. Postupne, keď sa podarilo do rytmu mlátiť štvorku a päťku, dostalo sa pochvaly aj za mlátenie. Veru, nebola to ľahká robota,“ hovorí Miroslav Štefánik

Hasiči sú najaktívnejší
Dobrovoľný hasičský zbor začína vždy na jar s preventívnymi protipožiarnymi prehliadkami domácností, na ktoré už roky starostlivo dohliada preventivár DHZ Ivan Húževka. Ten je aj krstným otcom každoročného mája, pretože stromček na postavenie zabezpečuje vždy on. Leto prinieslo 21. ročník pohárovej hasičskej súťaže o Zlatú prilbu. Uplynulý rok sa rozšíril technický park miestnych hasičov, ktorí odkúpili od Matadoru a.s. hasičské vozidlo CAS 25 s predným náhonom, a zároveň odpredali hasičskú cisternu CAS 16 hasičskému zboru Dolná Breznica, kde bude aj naďalej slúžiť pre hasičské účely.
Hasiči nepoznajú iba zábavu a športové zápolenia na pohárových súťažiach. „Nad ránom 9. augusta 2004 nás zobudil zvuk sirény. Pomáhali sme zachraňovať majetok rodiny Luliakovej s HaZZ Púchov. Bol to veľký požiar, ktorý sme napokom úspešne zvládli a pomohli ochrániť ostatné okolité budovy,“ spomínajú hasiči, ktorí patria k najaktívnejším zložkám v obci.

Lavíc je dosť, školákov málo
Obec je zriaďovateľom Materskej a Základnej školy v Lúkach. Aj keď rodičia svoje deti do materskej školy prihlásia v obci, horšie je to už s dochádzkou detí do základnej školy, pretože rodičia detí prihlasujú deti do základnej školy do okolitých obcí, a tak postupne zanikol druhý stupeň a hrozí zaniknutie aj prvého stupňa.Rodičia si neuvedomujú skutočnosť, že pedagóg sa môže viac venovať menšiemu počtu detí, ako keď je v triede viac detí. Keďže niektorí rodičia si želajú, aby ich detí navštevovali základnú školu v obci, snažíme sa im vychádzať v ústretí a malotriednu základnú školu udržať v prevádzke, aj keď to nie je ľahké.
Aj keď sa v každom roku (ide o roky 2001 – 2003) narodilo len 5 detí, v roku 2004 to už bolo 10 detí a za I. polrok 2005 sa v obci narodilo už 8 detí. Preto je udržanie malotriednej základnej školy prioritou obce. Žiaci základnej školy majú k dispozícií dve triedy, ktoré sú umiestnené vo viacúčelovej budove a majú k dispozícií i počítačovú učebňu, ktorú využívajú nielen naši žiaci, ale aj žiaci okolitých škôl v popoludňajších hodinách.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 4. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 5. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 6. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 7. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 8. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 9. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 2. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 3. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 4. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 5. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
 6. Škola môže vyzerať aj inak!
 7. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 8. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 9. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 10. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 34 088
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 004
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 22 651
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 277
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 457
 6. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 11 840
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 11 724
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 435
 9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 582
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 560
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

FOTO: Prebehol krízový štáb, miesta bez vojakov testovať nebudú

Odberné miesta v okresoch Považská Bystrica a Púchov, v ktorých nebude príslušník Ozbrojených síl a zdravotníci, sa neotvoria. Pre administratívnych pracovníkov zabezpečuje ochranné obleky vo vlastnej réžií.

Na zasadnutiie krízového štábu prišli zástupcovia armády
KOMERČNÝ ČLÁNOK

Pozor! Modré autobusy budú od piatku jazdiť v prázdninovom režime

Modré autobusy SAD Trenčín a SAD Prievidza budú s platnosťou od piatku 30. októbra 2020 až do odvolania premávať v prázdninovom režime.

Ilustračné foto.

Zoznam odberných miest v Považskej Bystrici

Vojaci preverovali podmienky, jedna miestosť nevyhovovala. Občania však môžu prísť na testovanie do okolitých odberných miest.

Zoznam odberných miest na celoplošné testovanie
Akvizícia futbalistov Považskej Róbert Demjan kraľoval strelcom v Poľsku

Bezkrkí Poliaci v hráčskej šatni. Demjanovi chýbal do repre krôčik

Jedným z ťahúňov futbalistov Považskej Bystrice by mala byť predsezónna akvizícia RÓBERT DEMJAN (38). Rodák z Levoče už čo-to vo veľkom futbale preskákal.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na štyroch miestach v Trenčíne budú testovať z auta. Odberné miesto je aj na futbalovom štadióne

Na celoplošné testovanie bude Trenčanom k dispozícii počas dvoch najbližších víkendov 50 odberných miest. Pozrite si, kde ich nájdete.

Pacientov a pokút v Trnave pribúda

Celoplošné testovanie čaká Trnavu už tento víkend.

Virológ Klempa: Najbližšie týždne budú pre nás veľmi ťažké

Boris Klempa tvrdí, že celoplošné testovanie je teoreticky skvelá vec. Treba však brať do úvahy všetky okolnosti či riziká.

Už ste čítali?