Pondelok, 6. december, 2021 | Meniny má MikulášKrížovkyKrížovky

Lúčania udelia svoje pamätné medaile

Do neveľkej obce si zvykli chodiť heligonkári. Zdá sa, že prvákov bude na jeseň dosť, v tomto roku lámu Lúčania pôrodnícke rekordy.


Aj tento rok je náročný na zabezpečenie finančných prostriedkov na ciele, ktoré sme si vytýčili. Ide hlavne o spustenie ČOV a kanalizácie obce do skúšobnej prevádzky.
Prioritou je kanalizácia a ČOV
Ešte koncom roku 2004 sme podali žiadosť o dotáciu na budovanie kanalizácie na Environmentálny fond MŽP SR, dotácia nám bola schválená vo výške 2400 tis. Sk s tým, že obec sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 5 % schválenej dotácie, čo predstavuje sumu 120 - tis. Sk. Bude sa pokračovať budovaním vetvy od materskej školy.
Začiatkom augusta 2005 bola kolaudácia ČOV a koncom mesiaca sa uskutoční kolaudácia vybudovaných vetiev kanalizácie v obci. Je vybudovaných viac ako 3 km kanalizácie hlavnej vetvy a prípojok, ktoré sa podarilo vybudovať aj vďaka dotáciam v minulých rokoch od Environmentálneho fondu MŽP SR a úveru, ktorým sa obec zaťažila. Od 1. septembra sa začne nabiehať na skušobnú prevádzku ČOV v obci, ktorá je spoločná pre Lúky a Lysú pod Makytou.
Pomôžu nám granty
Obci sa podarilo získať dotáciu vo výške 180 - tis. Sk na vybudovanie nových častí verejného osvetlenia k novej IBV, ktoré sa bude realizovať v mesiaci september. V rámci európskych fondov obec požiadala o granty na vybudovanie nových autobusových čakární a rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktoré sú v schvaľovacom konaní a projekty sú urobené. Taktiež zabezpečujeme finančné prostriedky na rekonštrukciu miestneho rozhlasu. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo rozšírenie územného plánu výstavby rodinných domov a tiež vybudovanie 16 - bytovky, s ktorou sa má začať v roku 2005.
Lekári a služby pre všetkých
Obec má v správe viacero budov, medzi inými i zdravotné stredisko, ktoré slúži občanom z obcí Lúky, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou, Vydrná, Záriečie a Mestečko. Keďže nám na prevádzku neprispieva ani jedna obec, hoci sme ich v minulosti oslovili s touto požiadavkou, prenajali sme priestory zdravotného strediska, aby sa rozšírili služby okrem praktických lekárov, detskej lekárky a lekárne aj o poskytovanie služieb masážnych, kozmetických a kaderníckych.
Máme dva veľké obchody so zmiešaným tovarom (potraviny, drogéria, odevy, obuv), ktoré svoje služby poskytujú 7 dní v týždni, kvetinárstvo a pohostinské služby s reštauráciou.
Spoločne s okolitými obcami sa nám podarilo zrealizovať a rozšíriť televízny káblový rozvod a občania majú k dispozícií 26 programov a kto mal záujem, mohol si objednať špeciálny program HBO.
Nezabúdame na nikoho
V sociálnej oblasti nezabúdame ani na našich občanov. Pri príležitostiach životných jubileí občanov od 70 rokov sa organizuje oslava v obradnej miestnosti, v prípade, že jubilant pre zdravotný stav nemôže prísť do obradnej miestnosti, členovia ZPOZ navštívia jubilanta v domácnosti s kytičkou a malým darčekom. Pravidelne máme posedenia s dôchodcami nad 65 rokov mesiaci október. Obec plánuje odkúpenie bývalej rímsko-katolíckej školy, ktorú chce využiť na prestavbu domova dôchodcov, prípadne dom opatrovateľskej služby pre našich občanov, na prevádzku ktorého je možné získať finančné prostriedky z fondov Európskej únie, podmienkou je však vlastníctvo budovy obcou.
Tiež nezabúdame na našich novonarodených občanov, pre ktorých organizujeme uvítanie detí do života. S našimi zomretými občanmi sa rozlúčime v miestnom rozhlase v deň pohrebu, prípadne na požiadanie pozostalých i v dome smútku. Sobášov v obradnej miestnosti je pomenej, ale každý rok sa uskutoční aspoň jeden. Aj v tomto roku sme už uskutočnili jedno uzavretie manželstva v obradnej miestnosti.
Okrem vymenovaných aktívít obec zabezpečuje služby verejnej správy ako matriku, evidenciu obyvateľstva, opatrovateľskú službu, stavebný úrad, civilnú obranu, verejné osvetlenie, obecnú knižnicu, prevádzkuje už spomínané budovy zdravotného strediska, materskej školy, základnej školy, viacúčelovú budovu, dom smútku, požiarnu zbrojnicu a prevádzkuje špeciálne vozidlo Bobr na vývoz odpadu pre obce celej Púchovskej doliny a tiež obce Zubák a Horná Breznica a je možné pre občanov zabezpečiť dopravu nákladným vozidlo Avia, traktorom a služby fekálnym vozidlom.
Kultúra naša každodenná
O kultúrne vyžitie občanov sa stará miestne kultúrne stredisko, ktoré je zriadené obcou. V kultúrnom dome sa konajú rôzne akcie ako: predajné akcie, oslavy, predvádzacie akcie, výročné schôdze, posedenia a najviac svadobné hostiny. Miestne kultúrne stredisko každoročne pripravuje v spolupráci s folklórnou skupinou Javorník a s občanmi, ktorí majú ochotu spolupracovať pri kultúrnom vyžití občanov, kultúrne akcie:
Stretnutie heligonkárov Púchovskej doliny a okolia, ktorého sa zúčastňujú heligonkári aj zo Skalice, Žiliny, Trenčína, Považskej Bystrice, Starej Bystrice pri Čadci, Nového Mesto nad Váhom a tiež aj z Českej republiky. Takže toto podujatie už nadobúda celoslovenský charakter. Ďalej sa poriada fašiangový ples, detský karneval, stavanie a váľanie mája. V tomto roku sa vraciame k starej tradícií Bartolomejského jarmoku. Či sa nám v budúcnosti podarí udržať túto tradíciu, ukáže čas.
Aj keď väčšia časť občanov spolupracuje na aktivitách v obci, nájdu sa i občania, ktorí radšej kritizujú, ako priložia ruku k dielu. Veríme, že počet týchto občanov bude klesať, pretože spoločným úsilím si budujeme a spríjemňujeme život v našej obci.
Ing. Jaroslav Túček, starosta

Skryť Vypnúť reklamu

Heligonkárov „vymyslel“ Miro
Keď sa pred štyrmi rokmi predstavilo na pôde kultúrneho domu osemnásť účinkujúcich, nik si nevedel predstaviť, koľko ich príde o rok a či sa dobrý nápad ujme. Tohto roku ich bolo takmer tridsať a heligónkári pribúdali aj počas súťaže. Autor dobrej myšlienky, Miroslav Štefánik, mal v tomto prípade dobrý nos. Nápad a ochota z radov pracovníčok obecného úradu priniesli ovocie. Že sa akcia robí skutočne dobre, potvrdzuje i každoročne zaplnená sála kultúrneho domu.
Niektorí z účinkujúcich patria už k stáliciam stretnutia. Napríklad Milan Jurašík, Milan Mičkalík a mnohí ďalší z Púchovskej doliny, Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Nimnice, Žiliny... K tradičných účastníkom patrí Lúčan Ondrej Kapusta, ktorý aj napriek tomu, že mali rodinnú oslavu, si neodpustil vystúpenie. O. Kapusta spolu so Štefanom Hruštincom zo Vsetína boli najstaršími účinkujúcimi.

Skryť Vypnúť reklamu

„Nezostávame vôbec bokom“
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých – Lúky a okolité obce pôsobí už štvrtý rok. „Z počiatočných necelých 50 členov sme sa rozrástli na 150 členov. Nakoľko sme dobrovoľné neziskové združenie, naša činnosť vo veľkej miere závisí od štedrosti sponzorov, ktorí sa nám snažia pomáhať aj napriek neľahkej situácii, poznamenanej súčasným ekonomickým stavom spoločnosti.
Snažíme sa sprístupniť všetky nové informácie a hlavne zmeny, ktoré nastávajú v legislatíve ohľadne zdravotne postihnutých občanov. Každoročne pripravujeme viaceré aktivity, chcela by som spomenúť aj účasť na tradičných športových podujatiach, a to Memoriál Pavla Januchu v športovej streľbe Domaniža, športové hry v trojboji a streľbe Lednické Rovne a stolno - tenisový turnaj. Všetky naše podujatia a činnosti sa stretli s prekvapujúcim záujmom našich členov,“ povedala Veronika Beťáková, tajomníčka ZO SZZP.

Skryť Vypnúť reklamu

Preslávil obec i seba
Ľubošovi Jurovatému v roku 1988 po dvojročnej hospitalizácií v detskej klinike v Bratislave stanovili diagnózu progresívna svalová dystrofia, ktorá pretrváva dodnes. „Prvý raz som vyhral vo výtvarnej súťaži už v 1. ročníku ZŠ v kategórií výtvarnej kresby,“ spomína mladík. Neskôr sa učil v odbore zlatník a prijali ho aj na učebný odbor brašnár. Počas štúdia sa pravidelne zúčastňoval výtvarných súťaží, kde sa vždy umiestňoval na popredných miestach. Spolupracoval aj na vydávaní školského časopisu, ktorého sa neskôr stal šéfredaktorom. Naposledy sa zúčastnil celoslovenskej abilympiády. „Súťažili sme v tvorbe plagátu s témou Svet, ktorý vidím, cítim a po ktorom chodím. S učiteľkou sme napokon vybrali motív človeka, ktorého tieň je vozíčkár. Obaja stoja na Zemi, obklopenej rukami, ktoré ukazujú na nich. Z dvesto súťažiach som bol napokon najlepší a okrem výhry som vybojoval aj postup na 7. celosvetovú abilympiádu v Japonsku v roku 2005 – 2006,“ dodáva Ľuboš.

Javorník nežije iba tancom
Dobré meno obce najviac šíri folklórna skupina Javorník, reprezentuje obec na rôznych festivaloch po celom Slovensku, ale aj za hranicami Slovenska. V apríli sa zúčastnili prehliadky folklóru v Papradne, v júni na festivale v Skalici, v ČR v Kašave, v Lysej pod Makytou, v mesiaci júl na medzinárodnom festivale Východná, v Korytárkach, na Bačových dňoch v Malatinej, na festivale v Hornom Vadičove a na Bratislavskom kultúrnom lete na Bratislavskom hrade a Folklórnych slávnostiach v Hornej Maríkovej.
Tanečný pár Miroslav Pončík a Martina Repatá ako jediný reprezentoval FSK Javorník v súťaži ľudových tancov, keď úspešne postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo v Zemianskych Kostoľanoch a odtiaľ na Celoštátnu prehliadku sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šafova ostroha v Dlhom Klčove – Vranov nad Topľou.
„Členovia folklórnej skupiny sa zaujímali aj o tradičné práce na poli. Zopakovali si kosenie, hrstenie, viazanie provesiel, snopov a stavanie panákov na poli gazdu Pavla Špalka v Mestečku. Stodola gazdu Františka Madalu na Lúkach, zas ožila, keď členovia folklórnej skupiny zaspievali pieseň Mlatci stoja ej ej mlácic sa už stroja“ a s cepmi v rukách sa pustili do vymlátenia tejto zožatej úrody. Z ruky do ruky putovali cepy, najmä mladší členovia si skúšali rôzne techniky mlátenia. Prišli sa pozrieť susedia a okoloidúci, ktorí chválili viac spev, ako mlátenie. Postupne, keď sa podarilo do rytmu mlátiť štvorku a päťku, dostalo sa pochvaly aj za mlátenie. Veru, nebola to ľahká robota,“ hovorí Miroslav Štefánik

Hasiči sú najaktívnejší
Dobrovoľný hasičský zbor začína vždy na jar s preventívnymi protipožiarnymi prehliadkami domácností, na ktoré už roky starostlivo dohliada preventivár DHZ Ivan Húževka. Ten je aj krstným otcom každoročného mája, pretože stromček na postavenie zabezpečuje vždy on. Leto prinieslo 21. ročník pohárovej hasičskej súťaže o Zlatú prilbu. Uplynulý rok sa rozšíril technický park miestnych hasičov, ktorí odkúpili od Matadoru a.s. hasičské vozidlo CAS 25 s predným náhonom, a zároveň odpredali hasičskú cisternu CAS 16 hasičskému zboru Dolná Breznica, kde bude aj naďalej slúžiť pre hasičské účely.
Hasiči nepoznajú iba zábavu a športové zápolenia na pohárových súťažiach. „Nad ránom 9. augusta 2004 nás zobudil zvuk sirény. Pomáhali sme zachraňovať majetok rodiny Luliakovej s HaZZ Púchov. Bol to veľký požiar, ktorý sme napokom úspešne zvládli a pomohli ochrániť ostatné okolité budovy,“ spomínajú hasiči, ktorí patria k najaktívnejším zložkám v obci.

Lavíc je dosť, školákov málo
Obec je zriaďovateľom Materskej a Základnej školy v Lúkach. Aj keď rodičia svoje deti do materskej školy prihlásia v obci, horšie je to už s dochádzkou detí do základnej školy, pretože rodičia detí prihlasujú deti do základnej školy do okolitých obcí, a tak postupne zanikol druhý stupeň a hrozí zaniknutie aj prvého stupňa.Rodičia si neuvedomujú skutočnosť, že pedagóg sa môže viac venovať menšiemu počtu detí, ako keď je v triede viac detí. Keďže niektorí rodičia si želajú, aby ich detí navštevovali základnú školu v obci, snažíme sa im vychádzať v ústretí a malotriednu základnú školu udržať v prevádzke, aj keď to nie je ľahké.
Aj keď sa v každom roku (ide o roky 2001 – 2003) narodilo len 5 detí, v roku 2004 to už bolo 10 detí a za I. polrok 2005 sa v obci narodilo už 8 detí. Preto je udržanie malotriednej základnej školy prioritou obce. Žiaci základnej školy majú k dispozícií dve triedy, ktoré sú umiestnené vo viacúčelovej budove a majú k dispozícií i počítačovú učebňu, ktorú využívajú nielen naši žiaci, ale aj žiaci okolitých škôl v popoludňajších hodinách.

Najčítanejšie na My Považská

Inzercia - Tlačové správy

 1. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 2. Študuj, čo ťa baví na Trenčianskej univerzite!
 3. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
 4. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije?
 5. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie
 6. Štúdium ekológie, dizajnu či tech. inovácií je životný štýl?
 7. Domáci pomocníci, ktorí skvalitnia život a dbajú o vaše zdravie
 8. Vieme, ako si môžete dopriať a nezaťažiť pritom rodinný rozpočet
 9. O prideľovanie štátnych grantov sa môže starať softvér
 10. Najdôveryhodnejší na Slovensku! Päťnásobný úspech pre Tesco
 1. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 2. Nadácia Orange podporí digitálne zručnosti učiteľov a žiakov
 3. Changes to the System of Remedies, Procurement Law Amendment
 4. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 5. Compliance – who should be responsible?
 6. Employee's age as a new ground for notice of termination
 7. Ako podnikať na internete. V Košiciach sa to naučíte zadarmo
 8. Buďte o krok napred voči konkurencií so štúdiom MBA
 9. O prideľovanie štátnych grantov sa môže starať softvér
 10. Domáci pomocníci, ktorí skvalitnia život a dbajú o vaše zdravie
 1. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 19 077
 2. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 10 694
 3. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 861
 4. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 7 449
 5. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 860
 6. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 5 251
 7. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 3 179
 8. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 3 026
 9. Kto sú páni slovenskej zimy? Niektorí z nich sa ukrývajú 2 815
 10. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 2 696

Blogy SME

 1. Martin Zachar: Dočkáme sa debutu slovenského brankára v NHL po viac než 14 rokoch?
 2. Andrej Hossa: Fenomén s názvom repasovanie: Prečo si kúpiť repasované produkty?
 3. Barbora Kujundžić: Waldorfská pedagogika a naše nákupné zvyklosti
 4. Peter Slamenik: Zahúlime a uvidíme.
 5. Toto je rovnosť: Inštruktori sebaobrany: O násilí sa v minulosti nehovorilo. Teraz je to na nás.
 6. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Ústav verejnej politiky na konferencii NISPAcee
 7. Věra Tepličková: Že sa čosi točí? U nás sa nič netočí...
 8. Ivan Štefanec: Ako regulovať digitálny svet
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 17 173
 2. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 5 371
 3. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 916
 4. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 4 837
 5. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 767
 6. Zuzana Rattajová: Juraj Droba, dnes si opustil ľudí 4 394
 7. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 3 727
 8. Vanda Tuchyňová: "Spod zadku“ nám berú vlastné pozemky, rozoberajú majetok Žiliny a mesto sa len prizerá ! 3 714
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 5. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 6. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Otužilci z Podhradského mora na druhú adventnú nedeľu.

Priaznivci ľadového kúpeľu pod holým nebom nám prezradili obľúbené miesta na otužovanie. Podľa lekárov je priaznivé pre telo aj dušu. Nechajte sa inšpirovať, máme pre vás zoznam vhodných miest.


a 1 ďalší 5. dec
Ilustračné foto.

Mesto Ilava získalo nenávratný finančný príspevok 122 400 eur na zabezpečenie kvalitnej a dostupnej opatrovateľskej služby.


SITA 5. dec
V obchodoch je denne veľký nápor zákazníkov.

Mobilita sa v okresoch stredného Považia príliš neznížila. Nával v obchodoch je výrazný.


3. dec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Medzi výjazdmi ku covidovým pacientom už nemajú čas ani na prestávku.


3. dec

Život sa mu zmenil po prečítaní jedného článku a studenej sprche.


22 h

Zverejnili jej meno, adresu i profil na Facebooku. Hygienička Martina Kučíková patrí po minulom týždni zrejme k najznámejším z odboru.


3. dec

V rámci svojho záverečného vystúpenia sa predstaví so skladbou, ktorá sa s ňou tiahne celý jej život.


4. dec

Blogy SME

 1. Martin Zachar: Dočkáme sa debutu slovenského brankára v NHL po viac než 14 rokoch?
 2. Andrej Hossa: Fenomén s názvom repasovanie: Prečo si kúpiť repasované produkty?
 3. Barbora Kujundžić: Waldorfská pedagogika a naše nákupné zvyklosti
 4. Peter Slamenik: Zahúlime a uvidíme.
 5. Toto je rovnosť: Inštruktori sebaobrany: O násilí sa v minulosti nehovorilo. Teraz je to na nás.
 6. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Ústav verejnej politiky na konferencii NISPAcee
 7. Věra Tepličková: Že sa čosi točí? U nás sa nič netočí...
 8. Ivan Štefanec: Ako regulovať digitálny svet
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 17 173
 2. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 5 371
 3. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 916
 4. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 4 837
 5. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 767
 6. Zuzana Rattajová: Juraj Droba, dnes si opustil ľudí 4 394
 7. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 3 727
 8. Vanda Tuchyňová: "Spod zadku“ nám berú vlastné pozemky, rozoberajú majetok Žiliny a mesto sa len prizerá ! 3 714
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 5. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 6. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu