Utorok, 26. január, 2021 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

Lúčania udelia svoje pamätné medaile

Do neveľkej obce si zvykli chodiť heligonkári. Zdá sa, že prvákov bude na jeseň dosť, v tomto roku lámu Lúčania pôrodnícke rekordy.


Aj tento rok je náročný na zabezpečenie finančných prostriedkov na ciele, ktoré sme si vytýčili. Ide hlavne o spustenie ČOV a kanalizácie obce do skúšobnej prevádzky.
Prioritou je kanalizácia a ČOV
Ešte koncom roku 2004 sme podali žiadosť o dotáciu na budovanie kanalizácie na Environmentálny fond MŽP SR, dotácia nám bola schválená vo výške 2400 tis. Sk s tým, že obec sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 5 % schválenej dotácie, čo predstavuje sumu 120 - tis. Sk. Bude sa pokračovať budovaním vetvy od materskej školy.
Začiatkom augusta 2005 bola kolaudácia ČOV a koncom mesiaca sa uskutoční kolaudácia vybudovaných vetiev kanalizácie v obci. Je vybudovaných viac ako 3 km kanalizácie hlavnej vetvy a prípojok, ktoré sa podarilo vybudovať aj vďaka dotáciam v minulých rokoch od Environmentálneho fondu MŽP SR a úveru, ktorým sa obec zaťažila. Od 1. septembra sa začne nabiehať na skušobnú prevádzku ČOV v obci, ktorá je spoločná pre Lúky a Lysú pod Makytou.
Pomôžu nám granty
Obci sa podarilo získať dotáciu vo výške 180 - tis. Sk na vybudovanie nových častí verejného osvetlenia k novej IBV, ktoré sa bude realizovať v mesiaci september. V rámci európskych fondov obec požiadala o granty na vybudovanie nových autobusových čakární a rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktoré sú v schvaľovacom konaní a projekty sú urobené. Taktiež zabezpečujeme finančné prostriedky na rekonštrukciu miestneho rozhlasu. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo rozšírenie územného plánu výstavby rodinných domov a tiež vybudovanie 16 - bytovky, s ktorou sa má začať v roku 2005.
Lekári a služby pre všetkých
Obec má v správe viacero budov, medzi inými i zdravotné stredisko, ktoré slúži občanom z obcí Lúky, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou, Vydrná, Záriečie a Mestečko. Keďže nám na prevádzku neprispieva ani jedna obec, hoci sme ich v minulosti oslovili s touto požiadavkou, prenajali sme priestory zdravotného strediska, aby sa rozšírili služby okrem praktických lekárov, detskej lekárky a lekárne aj o poskytovanie služieb masážnych, kozmetických a kaderníckych.
Máme dva veľké obchody so zmiešaným tovarom (potraviny, drogéria, odevy, obuv), ktoré svoje služby poskytujú 7 dní v týždni, kvetinárstvo a pohostinské služby s reštauráciou.
Spoločne s okolitými obcami sa nám podarilo zrealizovať a rozšíriť televízny káblový rozvod a občania majú k dispozícií 26 programov a kto mal záujem, mohol si objednať špeciálny program HBO.
Nezabúdame na nikoho
V sociálnej oblasti nezabúdame ani na našich občanov. Pri príležitostiach životných jubileí občanov od 70 rokov sa organizuje oslava v obradnej miestnosti, v prípade, že jubilant pre zdravotný stav nemôže prísť do obradnej miestnosti, členovia ZPOZ navštívia jubilanta v domácnosti s kytičkou a malým darčekom. Pravidelne máme posedenia s dôchodcami nad 65 rokov mesiaci október. Obec plánuje odkúpenie bývalej rímsko-katolíckej školy, ktorú chce využiť na prestavbu domova dôchodcov, prípadne dom opatrovateľskej služby pre našich občanov, na prevádzku ktorého je možné získať finančné prostriedky z fondov Európskej únie, podmienkou je však vlastníctvo budovy obcou.
Tiež nezabúdame na našich novonarodených občanov, pre ktorých organizujeme uvítanie detí do života. S našimi zomretými občanmi sa rozlúčime v miestnom rozhlase v deň pohrebu, prípadne na požiadanie pozostalých i v dome smútku. Sobášov v obradnej miestnosti je pomenej, ale každý rok sa uskutoční aspoň jeden. Aj v tomto roku sme už uskutočnili jedno uzavretie manželstva v obradnej miestnosti.
Okrem vymenovaných aktívít obec zabezpečuje služby verejnej správy ako matriku, evidenciu obyvateľstva, opatrovateľskú službu, stavebný úrad, civilnú obranu, verejné osvetlenie, obecnú knižnicu, prevádzkuje už spomínané budovy zdravotného strediska, materskej školy, základnej školy, viacúčelovú budovu, dom smútku, požiarnu zbrojnicu a prevádzkuje špeciálne vozidlo Bobr na vývoz odpadu pre obce celej Púchovskej doliny a tiež obce Zubák a Horná Breznica a je možné pre občanov zabezpečiť dopravu nákladným vozidlo Avia, traktorom a služby fekálnym vozidlom.
Kultúra naša každodenná
O kultúrne vyžitie občanov sa stará miestne kultúrne stredisko, ktoré je zriadené obcou. V kultúrnom dome sa konajú rôzne akcie ako: predajné akcie, oslavy, predvádzacie akcie, výročné schôdze, posedenia a najviac svadobné hostiny. Miestne kultúrne stredisko každoročne pripravuje v spolupráci s folklórnou skupinou Javorník a s občanmi, ktorí majú ochotu spolupracovať pri kultúrnom vyžití občanov, kultúrne akcie:
Stretnutie heligonkárov Púchovskej doliny a okolia, ktorého sa zúčastňujú heligonkári aj zo Skalice, Žiliny, Trenčína, Považskej Bystrice, Starej Bystrice pri Čadci, Nového Mesto nad Váhom a tiež aj z Českej republiky. Takže toto podujatie už nadobúda celoslovenský charakter. Ďalej sa poriada fašiangový ples, detský karneval, stavanie a váľanie mája. V tomto roku sa vraciame k starej tradícií Bartolomejského jarmoku. Či sa nám v budúcnosti podarí udržať túto tradíciu, ukáže čas.
Aj keď väčšia časť občanov spolupracuje na aktivitách v obci, nájdu sa i občania, ktorí radšej kritizujú, ako priložia ruku k dielu. Veríme, že počet týchto občanov bude klesať, pretože spoločným úsilím si budujeme a spríjemňujeme život v našej obci.
Ing. Jaroslav Túček, starosta

Skryť Vypnúť reklamu

Heligonkárov „vymyslel“ Miro
Keď sa pred štyrmi rokmi predstavilo na pôde kultúrneho domu osemnásť účinkujúcich, nik si nevedel predstaviť, koľko ich príde o rok a či sa dobrý nápad ujme. Tohto roku ich bolo takmer tridsať a heligónkári pribúdali aj počas súťaže. Autor dobrej myšlienky, Miroslav Štefánik, mal v tomto prípade dobrý nos. Nápad a ochota z radov pracovníčok obecného úradu priniesli ovocie. Že sa akcia robí skutočne dobre, potvrdzuje i každoročne zaplnená sála kultúrneho domu.
Niektorí z účinkujúcich patria už k stáliciam stretnutia. Napríklad Milan Jurašík, Milan Mičkalík a mnohí ďalší z Púchovskej doliny, Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Nimnice, Žiliny... K tradičných účastníkom patrí Lúčan Ondrej Kapusta, ktorý aj napriek tomu, že mali rodinnú oslavu, si neodpustil vystúpenie. O. Kapusta spolu so Štefanom Hruštincom zo Vsetína boli najstaršími účinkujúcimi.

Skryť Vypnúť reklamu

„Nezostávame vôbec bokom“
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých – Lúky a okolité obce pôsobí už štvrtý rok. „Z počiatočných necelých 50 členov sme sa rozrástli na 150 členov. Nakoľko sme dobrovoľné neziskové združenie, naša činnosť vo veľkej miere závisí od štedrosti sponzorov, ktorí sa nám snažia pomáhať aj napriek neľahkej situácii, poznamenanej súčasným ekonomickým stavom spoločnosti.
Snažíme sa sprístupniť všetky nové informácie a hlavne zmeny, ktoré nastávajú v legislatíve ohľadne zdravotne postihnutých občanov. Každoročne pripravujeme viaceré aktivity, chcela by som spomenúť aj účasť na tradičných športových podujatiach, a to Memoriál Pavla Januchu v športovej streľbe Domaniža, športové hry v trojboji a streľbe Lednické Rovne a stolno - tenisový turnaj. Všetky naše podujatia a činnosti sa stretli s prekvapujúcim záujmom našich členov,“ povedala Veronika Beťáková, tajomníčka ZO SZZP.

Skryť Vypnúť reklamu

Preslávil obec i seba
Ľubošovi Jurovatému v roku 1988 po dvojročnej hospitalizácií v detskej klinike v Bratislave stanovili diagnózu progresívna svalová dystrofia, ktorá pretrváva dodnes. „Prvý raz som vyhral vo výtvarnej súťaži už v 1. ročníku ZŠ v kategórií výtvarnej kresby,“ spomína mladík. Neskôr sa učil v odbore zlatník a prijali ho aj na učebný odbor brašnár. Počas štúdia sa pravidelne zúčastňoval výtvarných súťaží, kde sa vždy umiestňoval na popredných miestach. Spolupracoval aj na vydávaní školského časopisu, ktorého sa neskôr stal šéfredaktorom. Naposledy sa zúčastnil celoslovenskej abilympiády. „Súťažili sme v tvorbe plagátu s témou Svet, ktorý vidím, cítim a po ktorom chodím. S učiteľkou sme napokon vybrali motív človeka, ktorého tieň je vozíčkár. Obaja stoja na Zemi, obklopenej rukami, ktoré ukazujú na nich. Z dvesto súťažiach som bol napokon najlepší a okrem výhry som vybojoval aj postup na 7. celosvetovú abilympiádu v Japonsku v roku 2005 – 2006,“ dodáva Ľuboš.

Javorník nežije iba tancom
Dobré meno obce najviac šíri folklórna skupina Javorník, reprezentuje obec na rôznych festivaloch po celom Slovensku, ale aj za hranicami Slovenska. V apríli sa zúčastnili prehliadky folklóru v Papradne, v júni na festivale v Skalici, v ČR v Kašave, v Lysej pod Makytou, v mesiaci júl na medzinárodnom festivale Východná, v Korytárkach, na Bačových dňoch v Malatinej, na festivale v Hornom Vadičove a na Bratislavskom kultúrnom lete na Bratislavskom hrade a Folklórnych slávnostiach v Hornej Maríkovej.
Tanečný pár Miroslav Pončík a Martina Repatá ako jediný reprezentoval FSK Javorník v súťaži ľudových tancov, keď úspešne postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo v Zemianskych Kostoľanoch a odtiaľ na Celoštátnu prehliadku sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šafova ostroha v Dlhom Klčove – Vranov nad Topľou.
„Členovia folklórnej skupiny sa zaujímali aj o tradičné práce na poli. Zopakovali si kosenie, hrstenie, viazanie provesiel, snopov a stavanie panákov na poli gazdu Pavla Špalka v Mestečku. Stodola gazdu Františka Madalu na Lúkach, zas ožila, keď členovia folklórnej skupiny zaspievali pieseň Mlatci stoja ej ej mlácic sa už stroja“ a s cepmi v rukách sa pustili do vymlátenia tejto zožatej úrody. Z ruky do ruky putovali cepy, najmä mladší členovia si skúšali rôzne techniky mlátenia. Prišli sa pozrieť susedia a okoloidúci, ktorí chválili viac spev, ako mlátenie. Postupne, keď sa podarilo do rytmu mlátiť štvorku a päťku, dostalo sa pochvaly aj za mlátenie. Veru, nebola to ľahká robota,“ hovorí Miroslav Štefánik

Hasiči sú najaktívnejší
Dobrovoľný hasičský zbor začína vždy na jar s preventívnymi protipožiarnymi prehliadkami domácností, na ktoré už roky starostlivo dohliada preventivár DHZ Ivan Húževka. Ten je aj krstným otcom každoročného mája, pretože stromček na postavenie zabezpečuje vždy on. Leto prinieslo 21. ročník pohárovej hasičskej súťaže o Zlatú prilbu. Uplynulý rok sa rozšíril technický park miestnych hasičov, ktorí odkúpili od Matadoru a.s. hasičské vozidlo CAS 25 s predným náhonom, a zároveň odpredali hasičskú cisternu CAS 16 hasičskému zboru Dolná Breznica, kde bude aj naďalej slúžiť pre hasičské účely.
Hasiči nepoznajú iba zábavu a športové zápolenia na pohárových súťažiach. „Nad ránom 9. augusta 2004 nás zobudil zvuk sirény. Pomáhali sme zachraňovať majetok rodiny Luliakovej s HaZZ Púchov. Bol to veľký požiar, ktorý sme napokom úspešne zvládli a pomohli ochrániť ostatné okolité budovy,“ spomínajú hasiči, ktorí patria k najaktívnejším zložkám v obci.

Lavíc je dosť, školákov málo
Obec je zriaďovateľom Materskej a Základnej školy v Lúkach. Aj keď rodičia svoje deti do materskej školy prihlásia v obci, horšie je to už s dochádzkou detí do základnej školy, pretože rodičia detí prihlasujú deti do základnej školy do okolitých obcí, a tak postupne zanikol druhý stupeň a hrozí zaniknutie aj prvého stupňa.Rodičia si neuvedomujú skutočnosť, že pedagóg sa môže viac venovať menšiemu počtu detí, ako keď je v triede viac detí. Keďže niektorí rodičia si želajú, aby ich detí navštevovali základnú školu v obci, snažíme sa im vychádzať v ústretí a malotriednu základnú školu udržať v prevádzke, aj keď to nie je ľahké.
Aj keď sa v každom roku (ide o roky 2001 – 2003) narodilo len 5 detí, v roku 2004 to už bolo 10 detí a za I. polrok 2005 sa v obci narodilo už 8 detí. Preto je udržanie malotriednej základnej školy prioritou obce. Žiaci základnej školy majú k dispozícií dve triedy, ktoré sú umiestnené vo viacúčelovej budove a majú k dispozícií i počítačovú učebňu, ktorú využívajú nielen naši žiaci, ale aj žiaci okolitých škôl v popoludňajších hodinách.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 3. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 4. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 5. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 6. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 8. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 3. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 4. Budovanie zelenej značky
 5. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 6. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 7. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 10. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 41 502
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 23 848
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 16 115
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 213
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 771
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 670
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 555
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 455
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 436
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 308
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Rodáčka z Orlového KRISTÍNA HAMÁROVÁ je nadšená cestovateľka. Spolu s kamarátkou Naďou vo svojej relácii Všesvet sprostredkúvajú zážitky a rady zo sveta.

14 h
Odberné miesto na covid.

Víkendové testovanie na ochorenie COVID-19 využilo v desiatich odberových miestach na území Púchova 5 869 ľudí.

22 h
ilustračné foto

Počas nedeľného testovacieho dňa prišlo výrazne menej ľudí. Viaceré obce však väčšinou testovali len počas soboty. POzitivita bola na podobnej úrovni ako v sobotu.

23 h
Mobilné odberové miesto v Domaniži

Obec Domaniža je jedinou v Považskobystrickom okrese, kde majú mobilné odberné miesto na antigénové testovanie. Využili ho už počas víkendového (23. - 24. 1.

23 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mestá a obce v okrese Prievidza postupne zverejňujú počty ľudí, ktorí využili skríningové testovanie v ich obci.

24. jan

Dobre skončilo v Bobote, Čachticiach, Stankovciach. Výborne v Dolnej Porube a Trenčianskych Miticiach.

17 h

Miera pozitívnych testov v krajskom meste dosiahla 1,15 percenta.

22 h

Ide zatiaľ iba o čiastkové výsledky.

12 h

Už ste čítali?