Piatok, 3. december, 2021 | Meniny má OldrichKrížovkyKrížovky

Aby si deti nemýlili Dobšinského s Waltom Disneyom

Zrekonštruované a vynovené priestory knižnice hneď v prvý deň jej otvorenia prilákali takmer 500 čitateľov, ktorí si vypožičali rekordný počet 1213 kníh a periodík. Návštevníci netrpezlivo čakali na jej otvorenie. Spontánne a kladne reagujú na vynovené a

pekne upravené priestory Považskej knižnice.
Zápisné na 12 mesiacov
Donedávna požičiavala Považská knižnica svojim čitateľom knihy za poplatok na kalendárny rok. Tento systém bol nespravodlivý pre čitateľov, ktorí sa prihlasovali do knižnice v priebehu roka. Vďaka novému knižničnému systému Libris už každý čitateľ platí poplatok na 12 mesiacov. „Tento rok sme kvôli rekonštrukcii nechceli našich čitateľov obrať o dva mesiace, čo sme mali zatvorené, tak sme každému z nich posunuli v počítači zápis. Keď niekomu končil napríklad v auguste, posunuli sme ho o ďalšie dva mesiace, aby čitatelia neboli ukrátení,“ hovorí Viera Baničová, riaditeľka Považskej knižnice. Automatizovaný knižnično-informačný systém Libris uviedli do prevádzky v roku 1998.
Už dnes knižnica počíta s malým poklesom zápisného. Ak však porovná počet čitateľov a výšku zápisného s minulými rokmi, je to nárast. Svedčí to o tom, že čitatelia knižnicu potrebujú a radi ju využívajú.
Ideálne by bolo spojiť knižnicu a školu
Považská knižnica má dve pobočky - v mestských štvrtiach na SNP a na Rozkvete a samostatné hudobné oddelenie sídli na Lánskej v Centre voľného času. Pobočky slúžia najmä obyvateľom štvrtí, nemajú taký široký fond, ako má samotná Považská knižnica, ale disponujú univerzálnym fondom z krásnej, detskej a náučnej literatúry.
Pobočka na sídlisku SNP sídli vo vyhovujúcich priestoroch, horšie je to na sídlisku Rozkvet, kde je len v prenajatom byte. Záujem je však veľký, preto je potrebné nájsť vyhovujúcejšie priestory. Jednou z možností je premiestniť pobočku knižnice do základnej školy na sídlisku, kde už nie je potrebných toľko tried, keďže počet žiakov sa stále znižuje. Takýmto riešením by deti dostali k dispozícii nielen študijnú a náučnú literatúru priamo v škole, ale knižnica zároveň ponúka aj kompletné vybavenie knižnice, odborné pracovníčky, spravovanie školskej knižnice, spolupodieľanie sa na výdavkoch za energie.
Naj z Považskej knižnice
• Najstaršou knihou je kniha Kratšia epika z roku 1948 od P. O. Hviezdoslava
• Najdrahšia kniha je Archivus medicus
• Najťažšia kniha Kronika ľudstva má 5 kg
• Knižnica vlastní 109-tisíc kníh, ktoré by mohli zoradením vytvoriť asi 1,5 km dlhý rad
• Budova knižnice je najstaršou budovou v Považskej Bystrici, je z roku 1901 a v roku 2000 bola zaradená do zoznamu kultúrnych pamiatok
• Najstarší čitatelia knižnice sú traja muži: Rudolf Lacko, Jozef Duník a Viktor Valentovič, ktorí majú nad 80 rokov
• Najčítanejšia kniha z náučnej literatúry: Dejiny slovenskej literatúry, bola požičaná 148-krát
• Najčítanejšia kniha z krásnej literatúry: Medzi nami dievčatami, požičaná 382-krát
• Najčítanejšie knihy z nepovinného a doplnkového čítania: Jozef Mak, Tri gaštanové kone, Statky-zmätky
• Najčítanejšie knihy z odbornej literatúry: Základy psychológie, Dejiny umenia, ekonómia, Dejiny filozofie, Základy sociológie.
Po čom siahajú čitatelia na Považí?
Považská knižnica nakupuje literatúru podľa požiadaviek samotných čitateľov. Aj výsledky čítanosti jednotlivých titulov určujú, ktorým smerom sa bude fond knižnice rozvíjať. „V regióne i celkovo na Slovensku sa už inak uberajú učebné osnovy, aj vysoké školy ponúkajú stále nové odbory, preto sa takémuto vývoju stále prispôsobujeme. Literatúru nakupujeme na základe požiadaviek našich čitateľov, hlavne študentov – vysokoškolákov, aj keď len niekoľko kusov, prípadne len jeden kus, aby mali možnosť s knihou pracovať.
Knihy dopĺňa internet
Pri dopĺňaní informácií čitateľom veľmi pomáhajú internetové miesta. V Považskej knižnici sú vybudované štyri - jedno v detskom oddelení a v beletrii a dve v náučnom. Vďaka programu ministerstva kultúry Ex libris budú môcť zakúpiť štyri počítače, ktoré umožnia sprístupniť ďalšie štyri internetové miesta. Celá budova je napojená na internet, ale bolo by vhodnejšie vytvoriť samostatnú internetovú miestnosť, napríklad sprístupnením podkrovných priestorov.
Tvorivé súťaže
Považská knižnica podporuje tvorivosť mladých autorov v regio­nálnej literárnej súťaži Dary reči. Pomáha im zúčastniť sa tiež aj na medzinárodných súťažiach v literárnej tvorbe. Takého podujatia usporiadala napríklad regionálna knižnica v Rožnove pod Radhošťom, kde boli mladí slovenskí autori zo stredných škôl mimoriadne úspešní. Ich práce uverejnila knižnica v malom almanachu Čítanka. Mladé talenty z Považskej Bystrice pod vedením učiteľky Viery Hladkej z VIII. ZŠ sa zúčastňujú medzinárodnej výtvarnej súťaže Ex Libris, ktorú organizuje už niekoľko rokov Mestská knižnica v Hlohovci. Deti z celého sveta výtvarne navrhujú titulnú stránku knihy. V tomto roku žiačka Simona Macúrová spomedzi 1700 návrhov bola mimoriadne úspešná a umiestnila sa na 3. mieste.
Noc s Andersenom
Dôležitou úlohou knižnice je napomáhať rozvoju čítania a čitateľstva medzi deťmi a mládežou. Pripravujú rôzne kvízy, súťaže, besedy, zábavné podujatia, rozprávkové stretnutia. Medzi najúspešnejšie patrí Rozprávková noc s Andersenom. V dramatickom prevedení deti živo vstupujú do sveta rozprávok a tieto si neskoro do noci čítajú v knižnici, kde si priniesli karimatky a spacáky.
Považskí autori na Bibliotéke
Považská knižnica sa zúčastnila na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2004, kde predstavila tvorbu regionálnych autorov. V knižnej podobe i slovom sa v bratislavskej Inchebe predstavili Gejza Sádecký a Zuzana Kucharíková, ktorí rozprávali o svojej tvorbe a besedovali so študentmi knihovníctva. V spolupráci s Trenčianskou knižnicou pripravila Považská knižnica pásmo poézie a prózy. Výborný ohlas svedčil o vysokej úrovni pripraveného programu.
Čítajú aj nevidiaci, slabozrakí a imobilní
Považská knižnica sa venuje aj dvom skupinám hendikepovaných čitateľov.
Slabozrakým a nevidiacim čitateľom vytvorila pobočku Ústrednej knižnice z Levoče. Táto knižnica výmenou súboru kníh prináša na Považie knihy pre zrakovo postihnutých čitateľov, momentálne v rozsahu 450 zvukových kníh. Väčšiu časť z nich tvorí beletria, ďalej obľúbené spoločenské drámy, knihy s náboženskou a ľúbostnou tematikou, vojnové romány, historické, rozprávky, povesti a cestopisy. Počet zapísaných čitateľov je takmer päťdesiat, pričom najlepšími čitateľkami sú Štefánia Miklová a Anna Šištíková z Jasenice. V Brailovom písme sú k dispozícii štyri knihy a pre nevidiacich zvukové kazety, na ktorých sú knihy nahovorené.
Pre imobilných občanov v mestskej časti Jelšové, v dome zvanom Ťapka, prináša raz do mesiaca donášková služba Považskej knižnice súbory kníh a periodík podľa ich želania.
Doteraz si vypožičali zhruba 330 až 350 kníh ročne, z toho 168 časopisov. Túto službu poskytuje knižnica od roku 1994.
Perličky z Považskej knižnice
• Knihovníčka položila deťom otázku: „Kto bol na Slovensku najväčší zberateľ ľudových povestí?“ Ozval sa nesmelý hlások: Walt Disney.
• Pri spoločnom zápise knihovníčka vysvetlila deťom, že zápisné na rok je 50 korún. Keď si požičajú 50 kníh, tak to vyjde na jednu knihu jedna koruna. Položila otázku: Čo si môžete kúpiť v dnešnej dobe za jednu korunu? Mobil, zaznela rázna odpoveď.
• Zaujímavé je i oslovenie zo strany detí pracovníčok knižnice: Teta knižnička.
• „Pani, prosím, máte nejaké dielo od Hamleta?“ Študent hľadá v regáli, kde je uložený Hurban. Po chvíli znechutene odchádza so slovami: Aj tak nemáte jeho Živý bič.
Povedali k 80. narodeninám Považskej knižnice
Marta Šajbidorová, vedúca odboru kultúry TSK: Považská knižnica má dôstojné miesto medzi knižnicami Trenčianskeho kraja. Ďalšie zveľaďovanie knižnice je výzvou pre budúcich poslancov, veď nikto nechce o sebe povedať, že je nekultúrny. Budúci rok sa plánuje s opravou vonkajšej fasády.
Bohuslav Kortman, riaditeľ PK od apríla 1990 do apríla 1993: Čo prajem tejto knižnici? Knižnica napriek kuvičím hlasom o upadaní významu kníh má svoje miesto, pretože jej služby sú oveľa širšie. Najmä v oblasti poskytovania informácií má nezastupiteľné miesto, a preto jej želám, aby sa jej darilo šíriť kultúru, vzdelanosť - a poviem archaicky - i osvetu medzi ľuďmi.
Sidóna Buociková – Šmarhanovská, spisovateľka: Vážim si prácu knihovníkov, úžasnú mravenčiu prácu a nielen to, že knižnicu vynovili, ale všetci jej pracovníci sú na správnom mieste.
Ján Jankovič, spisovateľ a prekladateľ: Čo sa dá k jubileu povedať? Je skvelé, že sú jubileá, sú to pekné príležitosti pripomenúť si, čo sa urobilo, ale najmä pripomenúť si, čo by sa malo urobiť. Dúfam, keď bude 20. výročie osemdesiateho výročia, teda sté výročie knižnice, a že sa toho dožijem, ako 82-ročný bard budem môcť znova pospomínať na to, že som ako 13-14-ročný študent mladším detiskám čítal rozprávky ešte v knižnici na námestí, ktorá už dnes nestojí. Tým chcem povedať, že bez ohľadu na to, či stará knižnica stojí alebo nestojí, dôležité je, aby pretrval duch kultúry, duch Považskej Bystrice ako mesta, ktoré má blízko ku knihe, ktorá vie vychovávať čitateľov, a tým skultúrňovať Slovensko.

Najčítanejšie na My Považská

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tento rok turizmu neprial
 2. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť
 3. Máš rád výzvy? Zmeň svet a urob veci inak, teraz
 4. Brazílska fintechová banka Nubank vstupuje na Wall Street
 5. Opäť sme na dobrej vlne
 6. Ako sa vyrába nealkoholické pivo? Kvalitou nezaostáva za bežným
 7. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami
 8. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos
 9. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 10. PRIESKUM: Slováci prezradili, čo by mal spĺňať dokonalý smartfón
 1. Brazílska fintechová banka Nubank vstupuje na Wall Street
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami
 3. Ako sa vyrába nealkoholické pivo? Kvalitou nezaostáva za bežným
 4. Opäť sme na dobrej vlne
 5. Aj mikulášske balíčku môžu byť zdravé. Zistite ako na to.
 6. 365.bank sa stala bankou roka na Slovensku
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie
 10. Tento rok turizmu neprial
 1. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 16 313
 2. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 14 340
 3. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 10 003
 4. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 766
 5. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 789
 6. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 5 510
 7. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 5 410
 8. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 4 969
 9. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 3 958
 10. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 2 760

Blogy SME

 1. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (3. - 9.12.1921)
 2. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia
 3. Naďa Serafínová: Komentár autora: Zdravotníci, sme s vami
 4. Marek Strapko: Tak tomuto sa hovorí politicky vyzretý líder!
 5. Samuel Ivančák: Hommage à Miroslav Zikmund
 6. Ján Marton: Vízia ministerstva pôdohospodárstva 2035 - oslava víťazného februára 1948.
 7. Ivan Mlynár: ZUZANA ČAPUTOVÁ – JEDINÝ ŠTÁTNIK V KRÁĽOVSTVE PLEBEJSKOM.
 8. Monika Vojčíkova: Vládny hochštapler a jeho/našich/ 500 eur.
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 13 447
 2. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 932
 3. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 7 668
 4. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 5 076
 5. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 738
 6. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 738
 7. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 712
 8. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 569
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 2. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Futbalisti Považskej Bystrice si na jeseň počínali v III. lige suverénne.

Jesenná časť tretej ligy Západ dopadla pre futbalistov Považskej Bystrice výborne.


10 h
Ilustračná foto

Na dištančnú formu prechádzajú aj všetky triedy druhého stupňa v okrese Považská Bystrica. Školy budú zatvorené od pondelka 6. decembra. Rozhodol o tom krízový štáb.


14 h

V Považskej Bystrici sa hralo „šesťbodové“ derby, na ľade siedmeho HK´95 sa predstavil šiesty Spartak Dubnica.


16 h

Bežec z Lysej pod Makytou TOMÁŠ JANÍČEK (17) sa rozlúčil s dorasteneckou kategóriou tak, ako sa na talent patrí, ziskom titulu majstra Slovenska v krose na štvorkilometrovej trati.


1. dec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V okresoch Rimavská Sobota a Revúca PCR testy potvrdili veľa infikovaných covidom.


1. dec

Policajti mladého muža poznajú, jeho správanie riešili niekoľkokrát. Obvinili ho z útoku na verejného činiteľa.


12 h

Odporúčajú ľuďom, aby sa pohybovali v skupinkách.


18 h

Dlhoročná folkloristka, speváčka, členka folklórnych skupín a propagátorka ľudovej kultúry a zvykov našich predkov Martina Žabčíková zomrela 29. novembra vo veku 37 rokov.


18 h

Blogy SME

 1. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (3. - 9.12.1921)
 2. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia
 3. Naďa Serafínová: Komentár autora: Zdravotníci, sme s vami
 4. Marek Strapko: Tak tomuto sa hovorí politicky vyzretý líder!
 5. Samuel Ivančák: Hommage à Miroslav Zikmund
 6. Ján Marton: Vízia ministerstva pôdohospodárstva 2035 - oslava víťazného februára 1948.
 7. Ivan Mlynár: ZUZANA ČAPUTOVÁ – JEDINÝ ŠTÁTNIK V KRÁĽOVSTVE PLEBEJSKOM.
 8. Monika Vojčíkova: Vládny hochštapler a jeho/našich/ 500 eur.
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 13 447
 2. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 932
 3. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 7 668
 4. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 5 076
 5. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 738
 6. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 738
 7. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 712
 8. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 569
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 2. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu