Utorok, 1. december, 2020 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

Vaša tipovacia liga - poradie

1. 043 Hriadel R. ml.,Hviezd.73,Ladce 14 2. 049 Kozík J., Visolaje 101 14 3. 052 Chovanec L.,Kukuč.362,Ladce 14 4. 143 Rendek P., Dulov 272/3 14 5. 145 Bagin P.,Bytovka273,Bolešov 14

1. 043 Hriadel R. ml.,Hviezd.73,Ladce 14
2. 049 Kozík J., Visolaje 101 14
3. 052 Chovanec L.,Kukuč.362,Ladce 14
4. 143 Rendek P., Dulov 272/3 14
5. 145 Bagin P.,Bytovka273,Bolešov 14
6. 164 Holodňák P.,Súhr.248,L.Rovne 14
7. 001 Vajdík D., Dolná Mariková 596 11
8. 005 Čičút J.,Plevník-Drienové 512 11
9. 016 Remiš Š., Dolná Mariková 46 11
10. 020 Počiatek P., SNP1482/138,PB 11
11. 022 Jaroš J., Podvažie 52 11
12. 028 Markovič E.,Rozkvet 2029, PB 11
13. 035 Lefík K., Brvnište 413 11
14. 047 Filiač M.,Hviezd.256/7, Beluša 11
15. 053 Jurenka M.,SNP 1465/98,PB 11
16. 058 Trnka M., Visolaje 251 11
17. 059 Trnka T., Visolaje 251 11
18. 063 Oberta M.,Rozkv.2054/112PB 11
19. 064 Bajzík M., Hliny 1419/14, PB 11
20. 072 Mikušová E.,Cen.II96/64,DCA 11
21. 080 Ofúkaný J., Mestečko 16, PU 11
22. 087 Pučkovica R., H. Poruba 196 11
23. 088 Pučkovica M., H. Poruba 197 11
24. 089 Novotný P., Horná Poruba 196 11
25. 090 Pučkovica J., Hor. Poruba 341 11
26. 091 Pučkovica E., H. Poruba 341 11
27. 092 Meliš A., Horná Poruba 68 11
28. 106 Hanusa V., Rozkvet 2069, PB 11
29. 111 Selestiak G.,Pod.1593,Beluša 11
30. 116 Čviriková M.,Moj.1161/16,PU 11
31. 120 Moško J.,Slatinská27/8,Beluša 11
32. 128 Krištof R.,Tunežice1149,Ladce 11
33. 129 Letko J.,Hviezd. 34,Tun.Ladce 11
34. 133 Kukučka M., Visolaje 72 11
35. 138 Štefanec V., Tuchyňa 33 11
36. 142 Gerek J., Dulov 253 11
37. 150 Studený P., Pruské 390 11
38. 151 Turičík V., Papradno 204 11
39. 154 Ladecký R.,Komens.1626/3PU 11
40. 155 Ladecký M.ml.,Vansov.279,PU 11
41. 156 Jánošík A., Jasenica 286 11
42. 159 Pavlík J., Jasenica 280 11
43. 160 Vachalík Jozef, Papradno 120 11
44. 168 Kozák J., Pružina 406 11
45. 169 Koštial M.,Rozkv.2069/152,PB 11
46. 010 Lacek P., Lánska 927/5, PB 8
47. 013 Počiatek P., Brvnište 15 8
48. 014 Krajčoviech P., Stupné 86 8
49. 019 Počiatková J.,SNP1482/138PB 8
50. 031 Tuchyňa B., Rozkvet 2032, PB 8
51. 032 Svoš P., Vrchteplá 7 8
52. 038 Cupaník D., Brvnište 583 8
53. 042 Kučík M.,Štúrova11/13,Beluša 8
54. 046 Filiač T.,Hviezdos.256/7Beluša 8
55. 054 Jakubík J., Lánska 925/1, PB 8
56. 066 Kubiš Ľ., Sverepec 131 8
57. 073 Urbaník M.,Rastislav.1165,PU 8
58. 075 Dolinský Ľ.,Palkonič.73,D.Koč. 8
59. 079 Vojtek T.,CI 41/109-128, DCA 8
60. 082 Martiš P.,Okružná1424/22, PU 8
61. 083 Pecuš M., Horovce 180 8
62. 085 Gelo P., Zubák 337 8
63. 093 Remo A.,Školská 81,H.Poruba 8
64. 097 Jankejech Mir.,Rozkv.2002,PB 8
65. 104 Hanusová A., Praznov 159 8
66. 105 Hanusa J., Praznov 159 8
67. 107 Valová A.,Rozkvet 2048/97,PB 8
68. 113 Kohútiar M.,Nád.391,Dohňany 8
69. 117 Repka M.,Nám.slobo.1622,PU 8
70. 118 Kanis R., Hollého 154,D.Kočk. 8
71. 121 Zbín M., Hloža 1383, Beluša 8
72. 123 Šedík Mar.,Hloža 1628,Beluša 8
73. 125 Šedík A.,Ľ.Štúra 16/25,Beluša 8
74. 127 Liška A.,Štúrova 335/2,Beluša 8
75. 131 Budiač G., Visolaje 197 8
76. 132 Budiač M., Visolaje 197 8
77. 134 Pápež P., Visolaje 154 8
78. 135 Hanžiar Ľ., Visolaje 233 8
79. 136 Hrehuš P., Tuchyňa 3 8
80. 137 Jašúrek M., Tuchyňa 178 8
81. 141 Prekop P., DUlov 228 8
82. 147 Baláž J., Lednica 342 8
83. 148 Baroš J., H. Lieskov 68 8
84. 152 Luliak P., Lúky p. Makytou171 8
85. 162 Chobot J.,Súhrad.200,L.Rovne 8
86. 167 Halmeš M., Šebešťanová 234 8
87. 003 Ondrušek M. ml.,Pružina 137 5
88. 004 Čičút P.,Plevník-Drienové 237 5
89. 011 Oselský K., SNP 1481/136,PB 5
90. 012 Jakubík V., Dolný Lieskov 221 5
91. 015 Revák D., Hliny 1419/16-3, PB 5
92. 017 Janíková A., Rozkvet 2083 PB 5
93. 018 Podstraský J.,Rozkvet 2026 5
94. 024 Ing.Sklenář M.,Kuz.923/25,PB 5
95. 026 Štedrák V., Stred 49/18,PB 5
96. 029 Hamárik J.,SNP 1445/37, PB 5
97. 030 Lyš L., Rozkvet 2082/175, PB 5
98. 034 Filo J., Žilinská 879, Beluša 5
99. 039 Mičiník J., Brvnište 418 5
100. 044 Bulko J.,Pionier. 424/24,DCA 5
101. 045 Štefanec Š.,Kameničany 72 5
102. 048 Boško L.,SNP 1470/112, PB 5
103. 050 Kuchta M., Záriečie 271 5
104. 055 Kubiš E., Sverepec 123 5
105. 056 Sádecký I., Sádočné 25 5
106. 057 Sádecký M.,Partiz.1062Beluša 5
107. 060 Haviar F.,Rozkvet2077/162,PB 5
108. 061 Majtán J., Nová 133, PB 5
109. 062 Tichý D.,Rozkvet 205/106, PB 5
110. 065 Kubišová E., Sverepec 131 5
111. 067 Podušelová D.,H.Moštenec160 5
112. 068 Tomášek J. ml.,H.Moštenec64 5
113. 069 Tomášek J. st.,H.Moštenec64 5
114. 070 Podušel M.,H. Moštenec 160 5
115. 071 Fisla Š.,Dedovec 1063/89, PB 5
116. 076 Dolinská M.,Palkonič.73,D.Koč. 5
117. 077 Fabuš Š.,Pod hájom1095,DCA 5
118. 081 Laskovič M.,Štúr.17/28,Beluša 5
119. 084 Hromník Š.,Bratis.443/24,DCA 5
120. 086 Ružbacký J.,SNP 1462/89, PB 5
121. 095 Moško P., Štúra 1895, Beluša 5
122. 096 Jankejechová E.,Roz.2002,PB 5
123. 098 Jankejech M.,Rozkvet2002,PB 5
124. 099 Haladej D., Plevník 156 5
125. 100 Kľúčik P., Prečín 276 5
126. 101 Šibík M.,Rozkvet2074/156, PB 5
127. 103 Trúchlik S.,Rozkv.2039/77,PB 5
128. 108 Valo M., Rozkvet 2048/97, PB 5
129. 110 Košík P.,Štúra 11/13, Beluša 5
130. 112 Hudec R.,N.Slob.1622/27,PU 5
131. 114 Kadlec P.,Zábreh 1518/37,PU 5
132. 119 Valach M.,Bernol.32,D.Kočkov. 5
133. 122 Šedík Milan,Hloža1628,Beluša 5
134. 126 Loduha M.,Tren.354/70,Beluša 5
135. 139 Štefanec A., Dulov 118 5
136. 153 Ladecký M.st.,Okruž.1420,PU 5
137. 158 Kvasnička E.,Vajansk.204,PU 5
138. 161 Tanuška M.,Súhr.197,L.Rovne 5
139. 165 Bartoš F., Krížna 333/7, PB 5
140. 166 Murcová V.,Lánska 932/15,PB 5
141. 002 Kvaššay Ľ.,Rozkvet 2054,PB 2
142. 006 Mamis I., Prečín 62 2
143. 007 Ondrušek M. st.,Pružina 137 2
144. 008 Blaško Z., Prečín 419 2
145. 009 Lagíň T., Zemian. Závada 58 2
146. 021 Švec D., Horný Lieskov 65 2
147. 023 Badač J.,Rozkvet 2004/12,PB 2
148. 025 Kľúčik P., Prečín 390 2
149. 027 Gazdík M., Hliny 1203/26, PB 2
150. 033 Hrenák A., Slopná 131 2
151. 036 Kukučka B.,Moyzesová819,PB 2
152. 037 Kuchár J.,Rozkvet2039/77, PB 2
153. 040 Janáček P.,Zakvášov 1518,PB 2
154. 041 Zlocha A.,Lysá p. Makytou278 2
155. 051 Cigánik S., Jasenica 291 2
156. 078 Slaninka P.ml.,Moyzes.819,PB 2
157. 094 Moško Ľ., Štúra 1895, Beluša 2
158. 102 Kramarík V., Stupné 140 2
159. 109 Samul V., Hliny 1328, PB 2
160. 115 Trnková M.,Obr.mieru1150,PU 2
161. 124 Zbín J., Hloža 1684, Beluša 2
162. 130 Pápež M., Visolaje 154 2
163. 140 Rafaj P., Dulov 272 2
164. 146 Vršata R., Mikušovce 36 2
165. 149 Monček T., Pruské 117 2
166. 157 Martinák D.,Slovan.319/24,PU 2
167. 163 Potočný D.,Súhr.194,L.Rovne 2
168. 074 Meliš F.,J. Kráľa 449, Ladce -1
169. 144 Galko M.,Pod hájom1088,DCA -1
170. 170 Hradňanský J., SNP 1467 PB -1

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 2. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 3. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 4. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 5. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 6. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 9. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 10. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 1. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 2. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 3. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 4. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 5. Novinka medzi prefabrikátmi
 6. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 7. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
 8. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 9. The future of M&A in Europe
 10. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 34 531
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 458
 3. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 248
 4. Aká je chémia vôní 10 987
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 408
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 827
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 774
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 242
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 790
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 5 932
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Otužilci z Podhradského mora sa zimy neboja

V studenej vode sú ako doma. Otužilcov z Podhradského mora vedie ROMAN KLINČÚCH (49). Ten o otužovaní tela aj mysle porozprával na Snow Film Feste v kine Mier.

Pribudlo 1254 nakazených a 29 úmrtí, vyliečilo sa takmer tritisíc

PCR testy v pondelok odhalili 1 254 nakazených koronavírusom, laboratóriá otestovali 7 991 vzoriek. Počet úmrtí pacientov na COVID-19 stúpol o 29, na Slovensku tak ochoreniu podľahlo už 868 ľudí. Vyliečilo sa ďalších 2 818 osôb. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

#MYtozvladneme

ONLINE DISKUSIA: Prohibícia hazardu? Správne riešenie alebo krok vedľa?

Diskusiu vysielame live vo štvrtok 3. decembra o 18.00 hod. Novela zákona o hazardných hrách dala do rúk miest a obcí možnosť zakázať na svojom území hazardné hry aj bez petície občanov. Odborníci varujú pred týmto krokom a poukazujú na vznik viacerých nebezpečenstviev.

Kultúra v meste ožíva len veľmi opatrne

V decembri budú v Považskej Bystrici tri kultúrne podujatia. Výpadok je však veľký a ľudia si od kultúry odvykli.

V Považskej Bystrici začali organizovať podujatia

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

Kamión narazil do reštaurácie a pohostinstva (+VIDEO)

Vodič pravdepodobne za volantom zaspal, havaroval v centre Tvrdošína.

V trnavskej nemocnici je pozitívne testovaných takmer sto zamestnancov

Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 je vo Fakultnej nemocnici v Trnave približne rovnaký v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Už ste čítali?