Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

Vaša tipovacia liga - poradie

1. 080 Ofúkaný J., Mestečko 16, PU 37 2. 087 Pučkovica R., H. Poruba 196 34 3. 088 Pučkovica M., H. Poruba 197 34 4. 089 Novotný P., Horná Poruba 196 34 5. 131 Budiač G., Visolaje 197 34

1. 080 Ofúkaný J., Mestečko 16, PU 37
2. 087 Pučkovica R., H. Poruba 196 34
3. 088 Pučkovica M., H. Poruba 197 34
4. 089 Novotný P., Horná Poruba 196 34
5. 131 Budiač G., Visolaje 197 34
6. 132 Budiač M., Visolaje 197 34
7. 145 Bagin P.,Bytovka273,Bolešov 34
8. 047 Filiač M.,Hviezd.256/7, Beluša 34
9. 172 Filko L.,Pri tehelni 82, Košeca 34
10. 049 Kozík J., Visolaje 101 34
11. 128 Krištof R.,Tunežice1149,Ladce 34
12. 090 Pučkovica J., Hor. Poruba 341 31
13. 091 Pučkovica E., H. Poruba 341 31
14. 151 Turičík V., Papradno 204 31
15. 035 Lefík K., Brvnište 413 31
16. 043 Hriadel R. ml.,Hviezd.73,Ladce 31
17. 052 Chovanec L.,Kukuč.362,Ladce 31
18. 160 Vachalík Jozef, Papradno 120 31
19. 177 Kapráliková M.,Šebešťan. 212 31
20. 168 Kozák J., Pružina 406 31
21. 031 Tuchyňa B., Rozkvet 2032, PB 28
22. 137 Jašúrek M., Tuchyňa 178 28
23. 141 Prekop P., Dulov 228 28
24. 066 Kubiš Ľ., Sverepec 131 28
25. 016 Remiš Š., Dolná Mariková 46 28
26. 046 Filiač T.,Hviezdos.256/7Beluša 28
27. 104 Hanusová A., Praznov 159 28
28. 150 Studený P., Pruské 390 28
29. 138 Štefanec V., Tuchyňa 33 28
30. 183 Ševček J.,Nerud.724/22, DCA 28
31. 125 Šedík A.,Ľ.Štúra 16/25,Beluša 28
32. 022 Jaroš J., Podvažie 52 28
33. 092 Meliš A., Horná Poruba 68 28
34. 129 Letko J.,Hviezd. 34,Tun.Ladce 28
35. 143 Rendek P., Dulov 272/3 28
36. 164 Holodňák P.,Súhr.248,L.Rovne 28
37. 025 Kľúčik P., Prečín 390 25
38. 176 Brna M.,Jilemn.1/49,N.Dubnica 25
39. 005 Čičút J.,Plevník-Drienové 512 25
40. 020 Počiatek P., SNP1482/138,PB 25
41. 079 Vojtek T.,CI 41/109-128, DCA 25
42. 121 Zbín M., Hloža 1383, Beluša 25
43. 142 Gerek J., Dulov 253 25
44. 159 Pavlík J., Jasenica 280 25
45. 167 Halmeš M., Šebešťanová 234 25
46. 013 Počiatek P., Brvnište 15 25
47. 058 Trnka M., Visolaje 251 25
48. 059 Trnka T., Visolaje 251 25
49. 065 Kubišová E., Sverepec 131 25
50. 106 Hanusa V., Rozkvet 2069, PB 25
51. 156 Jánošík A., Jasenica 286 25
52. 120 Moško J.,Slatinská27/8,Beluša 25
53. 085 Gelo P., Zubák 337 25
54. 086 Ružbacký J.,SNP 1462/89, PB 25
55. 133 Kukučka M., Visolaje 72 25
56. 148 Baroš J., H. Lieskov 68 25
57. 116 Čviriková M.,Moj.1161/16,PU 25
58. 155 Ladecký M.ml.,Vansov.279,PU 25
59. 071 Fisla Š.,Dedovec 1063/89, PB 23
60. 130 Pápež M., Visolaje 154 22
61. 136 Hrehuš P., Tuchyňa 3 22
62. 081 Laskovič M.,Štúr.17/28,Beluša 22
63. 030 Lyš L., Rozkvet 2082/175, PB 22
64. 067 Podušelová D.,H.Moštenec160 22
65. 068 Tomášek J. ml.,H.Moštenec64 22
66. 069 Tomášek J. st.,H.Moštenec64 22
67. 070 Podušel M.,H. Moštenec 160 22
68. 082 Martiš P.,Okružná1424/22, PU 22
69. 100 Kľúčik P., Prečín 276 22
70. 108 Vala M., Rozkvet 2048/97, PB 22
71. 113 Kohútiar M.,Nád.391,Dohňany 22
72. 127 Liška A.,Štúrova 335/2,Beluša 22
73. 010 Lacek P., Lánska 927/5, PB 22
74. 083 Pecuš M., Horovce 180 22
75. 034 Filo J., Žilinská 879, Beluša 22
76. 011 Oselský K., SNP 1481/136,PB 22
77. 118 Kanis R., Hollého 154,D.Kočk. 22
78. 134 Pápež P., Visolaje 154 22
79. 135 Hanidžiar Ľ., Visolaje 233 22
80. 001 Vajdík D., Dolná Mariková 596 22
81. 029 Hamárik J.,SNP 1445/37, PB 22
82. 053 Jurenka M.,SNP 1465/98,PB 22
83. 107 Valová A.,Rozkvet 2048/97,PB 22
84. 154 Ladecký R.,Komens.1626/3PU 22
85. 169 Koštial M.,Rozkv.2069/152,PB 22
86. 012 Jakubík V., Dolný Lieskov 221 22
87. 054 Jakubík J., Lánska 925/1, PB 22
88. 210 Papšo A., Podvažie 37 20
89. 219 Drblík Ľ., Podvažie 10 20
90. 222 Blaško M., Prečín 314 20
91. 197 Slaninka J.,Považská Teplá 37 20
92. 111 Šelestiak G.,Pod.1593,Beluša 20
93. 098 Jankejech M.,Rozkvet2002,PB 19
94. 221 Novotný Michal, Hloža 1588 19
95. 099 Haladej D., Plevník 156 19
96. 147 Baláž J., Lednica 342 19
97. 026 Štedrák V., Stred 49/18,PB 19
98. 007 Ondrušek M. st.,Pružina 137 19
99. 009 Lagíň T., Zemian. Závada 58 19
100. 017 Janíková A., Rozkvet 2083 PB 19
101. 045 Štefanec Š.,Kameničany 72 19
102. 048 Boško L.,SNP 1470/112, PB 19
103. 077 Fabuš Š.,Pod hájom1095,DCA 19
104. 097 Jankejech Mir.,Rozkv.2002,PB 19
105. 119 Valach M.,Bernol.32,D.Kočkov. 19
106. 018 Podstraský J.,Rozkvet 2026 19
107. 015 Revák D., Hliny 1419/16-3, PB 19
108. 041 Zlocha A.,Lysá p. Makytou278 19
109. 056 Sádecký I., Sádočné 25 19
110. 061 Majtán J., Nová 133, PB 19
111. 105 Hanusa J., Praznov 159 19
112. 182 Janke J.,Pri tehelni 82,Košeca 19
113. 004 Čičút P.,Plevník-Drienové 237 19
114. 166 Murcová V.,Lánska 932/15,PB 19
115. 039 Mičiník J., Brvnište 418 19
116. 117 Repka M.,Nám.slobo.1622,PU 19
117. 194 Taraba F., Hliny 1300/123, PB 17
118. 202 Ďurica M., Visolaje 219 17
119. 226 Prekop P., Pruské 81 17
120. 191 Dánek J.,Rozkv. 2082/175,PB 17
121. 201 Makas M., Kukuč. 773, Beluša 17
122. 215 Savara J.,Majer. 178,L. Rovne 17
123. 192 Válek V.,Rozkv. 2065/145, PB 17
124. 152 Luliak P., Lúky p. Makytou171 17
125. 181 Majerechová D.,Č. Kameň 100 17
126. 060 Haviar F.,Rozkvet2077/162,PB 16
127. 115 Trnková M.,Obr.mieru1150,PU 16
128. 153 Ladecký M.st.,Okruž.1420,PU 16
129. 055 Kubiš E., Sverepec 123 16
130. 024 Ing.Sklenář M.,Kuz.923/25,PB 16
131. 003 Ondrušek M. ml.,Pružina 137 16
132. 008 Blaško Z., Prečín 419 16
133. 019 Počiatková J.,SNP1482/138PB 16
134. 044 Bulko J.,Pionier. 424/24,DCA 16
135. 093 Remo A.,Školská 81,H.Poruba 16
136. 095 Moško P., Štúra 1895, Beluša 16
137. 122 Šedík Milan,Hloža1628,Beluša 16
138. 038 Cupaník D., Brvnište 583 16
139. 078 Slaninka P.ml.,Moyzes.819,PB 16
140. 101 Šibík M.,Rozkvet2074/156, PB 16
141. 063 Oberta M.,Rozkv.2054/112PB 16
142. 162 Chobot J.,Súhrad.200,L.Rovne 16
143. 057 Sádecký M.,Partiz.1062Beluša 16
144. 112 Hudec R.,N.Slob.1622/27,PU 16
145. 188 Češko D.,Kuk.1636/94,Beluša 16
146. 195 Švec P., Trenč. 82, N. Dubnica 14
147. 186 Kšinský J.,Sládkov.651,Beluša 14
148. 204 Valášek J.,Ďurďové 22,Pružina 14
149. 227 Kvasničková M.,Slob. 1408 PU 14
150. 190 Birošík L., Prečín 101 14
151. 185 Marušík E., Zubák 198 14
152. 203 Kanisová P.,Holého154,D.Koč. 14
153. 084 Hromník Š.,Bratis.443/24,DCA 14
154. 165 Bartoš F., Krížna 333/7, PB 14
155. 042 Kučík M.,Štúrova11/13,Beluša 13
156. 062 Tichý D.,Rozkvet 205/106, PB 13
157. 171 Mackura M.,Kukuč. 363,Ladce 13
158. 023 Badač J.,Rozkvet 2004/12,PB 13
159. 036 Kukučka B.,Moyzesová819,PB 13
160. 102 Kramarík V., Stupné 140 13
161. 110 Košík P.,Štúra 11/13, Beluša 13
162. 146 Vršata R., Mikušovce 36 13
163. 027 Gazdík M., Hliny 1203/26, PB 13
164. 076 Dolinská M.,Palkonič.73,D.Koč. 13
165. 094 Moško Ľ., Štúra 1895, Beluša 13
166. 032 Svoš P., Vrchteplá 7 13
167. 064 Bajzík M., Hliny 1419/14, PB 13
168. 075 Dolinský Ľ.,Palkonič.73,D.Koč. 13
169. 014 Krajčoviech P., Stupné 86 13
170. 114 Kadlec P.,Zábreh 1518/37,PU 13
171. 208 Dlobík J.,Dubková79,Lazy p.M. 11
172. 217 Jakubech J., Pružina 5 11
173. 205 Mišovec T., Dulov 271 11
174. 206 Pitrovcová J., Lúky 84 11
175. 223 Kubaš P., Lazy p.Makytou 155 11
176. 209 Eliáš P., Dulov 271 11
177. 214 Slávik R., Hloža 1254, Beluša 11
178. 229 Konečný E. 11
179. 002 Kvaššay Ľ.,Rozkvet 2054,PB 11
180. 175 Dobiaš M., Sihoť 177, Ilava 11
181. 158 Kvasnička E.,Vajansk.204,PU 11
182. 072 Mikušová E.,Cen.II96/64,DCA 11
183. 173 Kavalcová N.,P. Podhradie 64 11
184. 174 Zboran M., Pov. Podhradie 35 11
185. 006 Mamis I., Prečín 62 10
186. 037 Kuchár J.,Rozkvet2039/77, PB 10
187. 124 Zbín J., Hloža 1684, Beluša 10
188. 109 Samul V., Hliny 1328, PB 10
189. 161 Tanuška M.,Súhr.197,L.Rovne 10
190. 103 Trúchlik S.,Rozkv.2039/77,PB 10
191. 040 Janáček P.,Zakvášov 1518,PB 10
192. 096 Jankejechová E.,Roz.2002,PB 10
193. 123 Šedík Mar.,Hloža 1628,Beluša 10
194. 184 Fus J.,Moravská 1635/27, PU 8
195. 234 Kostelanský R.,Rozk.2084,PB 8
196. 196 Kebísek M., Horovce 105 8
197. 220 Zábojník M.,Štefánika 178, PB 8
198. 216 Hija R., Chmelinec 1413, PU 8
199. 218 Pavlis M., Mestečko 42 8
200. 225 Čief D., Vansovej 278/34, PU 8
201. 228 Toman P., Tuchyňa 234 8
202. 180 Majerech P., Červ. Kameň 100 8
203. 021 Švec D., Horný Lieskov 65 8
204. 073 Urbaník M.,Rastislav.1165,PU 8
205. 139 Štefanec A., Dulov 118 8
206. 179 Majerechová D.,Obra.1155,PU 8
207. 211 Mizerík J.,Rozkvet2019/41,PB 8
208. 149 Monček T., Pruské 117 8
209. 144 Galko M.,Pod hájom1088,DCA 7
210. 126 Loduha M.,Tren.354/70,Beluša 7
211. 212 Polník R.,Dolná Mariková 777 6
212. 224 Bednárik M. 6
213. 230 Sviečka B.,Štúrova16/25,Beluša 6
214. 187 Kostelanský P.,Rozk.2084,PB 5
215. 189 Luhový J.,Rozkv. 2061/30, PB 5
216. 232 Ragula M., Hliny 1300/123,PB 5
217. 200 Barenčík L.,Štúrova 43/22,PB 5
218. 033 Hrenák A., Slopná 131 5
219. 050 Kuchta M., Záriečie 271 5
220. 170 Hradňanský J., SNP 1467 PB 4
221. 163 Potočný D.,Súhr.194,L.Rovne 4
222. 140 Rafaj P., Dulov 272 4
223. 074 Meliš F.,J. Kráľa 449, Ladce 4
224. 028 Markovič E.,Rozkvet 2029, PB 4
225. 207 Hriadeľ M.,Moravská 1877,PU 3
226. 231 Almásy M., Pionierska 984,PB 2
227. 233 Hromcová D.,Mlád.325/23,PB 2
228. 235 Lehotský A.,Pionier.984/24,PB 2
229. 237 Melišík L.,Ľ. Štúra 9/9, Beluša 2
230. 051 Cigánik S., Jasenica 291 2
231. 157 Martinák D.,Slovan.319/24,PU 2
232. 193 Prekop V.,Uhrov. 304,L.Rovne 0
233. 199 Moško Ľ. ml.,Štúr1895,Beluša 0
234. 213 Polník, Dolná Mariková 777 0
235. 178 Brnová E.,C II 81/25, DCA -1
236. 236 Štefanec M., Dulov 77 -1
237. 198 Bačík M., Klieština 92 -3

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 5. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 6. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 7. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 8. Zelená Bratislava
 9. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 10. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 1. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 3. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
 4. Počas pandémie je dôležité aj správne kúrenie
 5. Bezbariérové vozidlo
 6. Na NFŠ môže byť rýchlo 72 špeciálnych lôžok pre COVID 19
 7. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 8. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 9. Zelená Bratislava
 10. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 29 063
 2. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 218
 3. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 15 044
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 776
 5. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 12 661
 6. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 349
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 398
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 243
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 170
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 8 925
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Bude FK Dubnica prepúšťať? Švec: Prišli sme o vyše 150-tisíc

Exkluzívny pohľad do vnútra dubnického futbalu.

Peter Švec pózuje s Marekom Kuzmom, jedným z lídrov Dubnice, ktorí ostali aj po minulej sezóne.

Po diaľnici uháňal rýchlosťou 207 kilometrov za hodinu, zinkasoval 800-eurovú pokutu

Trenčianski diaľniční policajti dnes popoludní namerali na diaľnici D1 v katastri mesta Ilava 43-ročného vodiča osobného motorového vozidla, ktorý prekročil maximálnu povolenú

ilustračné foto

DÔLEŽITÉ: Ak máte príznaky Covid - 19, k lekárovi nechoďte osobne

Obvodní lekári v okrese Považská Bystrica žiadajú pacientov, aby preventívne konzultovali svoj zdravotný stav telefonicky.

ilustračné foto

Ambulantní lekári žiadajú lepšie informácie

Zväz ambulantných lekárov vyzval ministerstvo zdravotníctva, aby zjednotili pravidlá a informovali verejnosť.

ilustračná foto

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48 rokov.

Vojaci kontrolujú miesta určené na testovanie Oravcov

Samosprávy musia do piatka rána pripraviť priestory, kde sa uskutočnia odbery. Oravcov budú testovať trikrát.

V nemocnici v Čadci zomrel pacient na COVID-19

Čadca je červeným okresom, Kysucké Nové Mesto ostáva oranžovým.

Už ste čítali?