Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

FUTBAL ÚRADNÁ SPRÁVA OBFZ

ŠTK č.19 z 26. 3. 2009 1. Schvaľuje súpisku MFK N. Dubnica B. 2. Oznamuje, že družstvo TJ Lokomotíva Lúky sa odhlásilo zo súťaže. Podľa SP čl. 108/2 sa všetky doterajšie výsledky anulujú. Prípad odstupujeme na DK.

ŠTK č.19 z 26. 3. 2009
1. Schvaľuje súpisku MFK N. Dubnica B.
2. Oznamuje, že družstvo TJ Lokomotíva Lúky sa odhlásilo zo súťaže. Podľa SP čl. 108/2 sa všetky doterajšie výsledky anulujú. Prípad odstupujeme na DK.
3. ŠTK schvaľuje nasledovné výnimky: I. trieda FK Púchov B odohrá svoje domáce MFZ na vedľajšej hracej ploche v areáli FK Púchov, II. trieda MFK N. Dubnica B odohrá svoje domáce MFZ vždy v sobotu o 14. h, III. B trieda FC Púchov odohrá svoje domáce MFZ na ihrisku v Mestečku.
4. Opätovne uverejňuje zoznam klubov, ktoré nemajú R: I. trieda: Púchov B, Brvnište, Pružina, II. trieda: Lysá, Podvažie, III. A trieda: Lednica, III. B trieda: Podmanín, Praznov, H. Breznica, Prečín. ŠTK oznamuje, že ak sa uvedené kluby stretnú medzi sebou, tak uvedené stretnutie sa odohrá v sobotu v ÚHČ.
5. Upozorňuje FO a KF na povinnosť dodržiavať bod 3.10.2 RS – rozlišovacie vesty usporiadateľskej služby.
DK č.18 z 20. 3. 2009
D 175 - za slabú US a nezaslanie vyjadrenia k udalostiam po MFZ I. triedy SŽ Podmanín - Udiča trestáme FO Podmanín pokutou 100 €, zvýšením počtu US na 8, zákazom vstupu nepovolaných osôb do kabíny rozhodcov.
D 176 - zostatky trestov: Zdenko Koreník, 790112, Brvnište (1 N), Radoslav Vlach, 870428, D. Mariková (1 N), Juraj Vlach, 801016, D. Mariková (1 N), Andrej Moravík, 751128, Papradno (3 N), Jozef Babínec, 861103, Plevník (2 N), Lukáš Bogiň, 881110, Púchov B (1 N), Ľubomír Vojtek, 810421, Jasenica (1 N), Milan Malovec, 780121, N. Dubnica B (N do konca súťažného ročníka 2008/2009), Ľubomír Múčka, 620227, N. Dubnica B (N do 9. 10.2010), Miloš Púček, 750419, Tuchyňa (1 P do 11.6.), Daniel Ďurkovský, 770106, Vrchteplá (3 N), Erik Minaršík, 900730, Vrchteplá (3 N), Marián Stráňovský, 681204, Vrchteplá (3 N), Rudolf Marejka, T Vrchteplá (3 Z zákaz viesť družstvo z lavičky náhradníkov), Michal Kiška, 820927, Kolačín (2 N), Peter Suchomel, 790420, K. Podhradie (1 N), Milan Ilavský, 710308, Lednica (3 N), Milan Habánek, 830120, Tunežice (4 N), Anton Kresáň, 681122, FC Púchov (1 N), Ivan Pružinec, 741017, Trstie (4 N), „D“ Milan Špánik, 820720, Domaniža (N do 10.6.), „D“ Jakub Lutišan, 920904, Orlové (2 N), „D“ Martin Tomana, 901106, Praznov (1 N), „D“ Martin Štefina, 900124, Prečín (1 N), „Ž“ Alfred Almássy, 940222, Lysá (3 N), „Ž“ Martin Lednický, 940920, M. Lednice (4 N).
D 177 - nezaplatené pokuty R: Ján Novožilov - 13,28 € (D 11, D 36), Peter Zvak - 19,92 € (D 24, D 27), Stanislav Paška - 19,92 € (D 25, D 57, D 75), Michal Trško - 6,64 € (D 53), Ján Mazáň - 6,64 € (D 55), Ľudovít Janček - 6,64 € (D 174).
D 178 - nezaplatené pokuty a poplatky: Tunežice - 13,28 € (D 78), Plevník - 13,28 € (D 170), Trstie - 26,56 € (D 99, D 130), M. Lednice - 3,32 € (D 112) – doplatiť, FC Púchov - 13,28 € (D 122), Lysá - 13,28 € (D 137), D. Mariková - 13,28,€ (D 142), Vrchteplá - 56,43 € (D 157, D 158, D 159, D 160), DK dôrazne upozorňuje všetky vyššie uvedené FO, aby svoje záväzky uhradili do 31.3.09. V prípade nerešpektovania bude DK konať v zmysle DP 2/6 !!!
D 179 - Žiada FO L. Rovne, Mikušovce, Prečín, Borčice, Prejta a Lúky, aby zaslali žiacke preukazy na zaliatie do 31. 3. 2009 pod následkom disciplinárnych opatrení.
KR č.13 26. 3.
1.Oznamujeme rozhodcom, 9. 4. (štvrtok) o 17. h sa uskutoční náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov v Lednických Rovniach (penzión u Vanka nad futbalovým štadiónom). Seminára sa povinne zúčastnia R zaradení na nominačnej listine pre súťažný ročník 2008/2009 a noví záujemcovia o rozhodcovskú činnosť - Bušovský, Frolo, Janček, Kebísek, J. Mazán, Milčík, Paška, Ronec, M. Stratený, Tomaník, Tomášek, Trško, Zvak. Študijné materiály pre vykonanie písomnej teoretickej previerky (Pravidlá futbalu so všetkými zmenami a doplnkami platnými od 1. 7. 2008 zverejnené na web stránke www.futbalsfz.sk, Súťažný poriadok futbalu, Rozpis súťaží 2008/2009 si každý frekventant prinesie so sebou na seminár a tiež preukaz rozhodcu.
2. Berie na vedomie ospravedlnenie R Milčíka na deň 22. 3., R Škrovánka (jarná časť) , TJ Kolačín zo seminára odd. R (J. Marušinec).
3. Zimný doškoľovací seminár úspešne absolvovali noví rozhodcovia: Michal Lieskovský - Považská Bystrica, Jaroslav Judíny - Dubnica, Rastislav Mišík – L. Rovne, Miroslav Belák - Pov. Bystrica, Martin Petrík - Pov. Bystrica.
4. Upozorňujeme R na sledovanie úradných správ všetkých komisíí, doručovanie zápisov o stretnutí do stredy 15. h a ospravedlnenie minimálne 16 dní vopred okrem mimoriadnych prípadov.
5. Oznamujeme R, že odmeny prepočítané konverzným kurzom na euro sú zverejnené na web stránke v časti Tlačivá a dokumenty - doplnok k RS.
6. Berie na vedomie informáciu R Bezdedu o úhrade poplatku 200 Sk.
7. Odmeny a náležitosti R a DZ, ktoré sú zdaňované 19 percentami: I. trieda muži (R 23,90 eur, AR, DZ – 19,92 eur), II. a III. trieda muži (21,91 – 17,92), dorast (10,95 – 8,46), žiaci (8,46), stravné (v zmysle zákona o cestovných náhradách) od 1. 1. 2009 je stanovené zákonom 5 - 12 hodín - 3,30 eur, poštovné: R a DZ 1 euro, pri použití vlastného dopravného prostriedku si účtuje DZ 0,17 eur /km, ak cestujú autom všetci traja rozhodcovia, má právo si účtovať jeden 0,20 eur/km, ak cestuje R autom sám, účtuje si cestovné vo výške 0,10 eur / km.
Odmeny vyplácané delegovaným osobám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb: I. trieda muži (R 20,91 eur, AR, DZ – 17,92 eur), II. a III. trieda muži (18,92 – 15,93), dorast (10,95 – 8,96), žiaci (8,96).
8. Oznamujeme funkcionárom, rozhodcom a fanúšikom, 22. 3. boli vyškolení oddieloví rozhodcovia, ktorí majú právo rozhodovať MFZ v súťažiach riadených ObFZ Pov. Bystrica na základe nominácie KR ObFZ alebo v prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu.
Ak sú na stretnutí prítomní oddieloví rozhodcovia z oboch klubov, vyžrebujú si funkciu rozhodcu, resp. asistenta rozhodcu.
Zoznam vyškolených rozhodcov: Adam Bagin (Pruské), Dušan Bednárik (Kameničany), Dušan Dohňanský (Č. Kameň), Štefan Karlubík (Streženice), Vladimír Marejka (Vrchteplá), Jozef Zábojník, Milan Magát (obaja D. Mariková), Peter Púček (H. Poruba), Dušan Tichý (Sverepec), Mikuláš Vonorej (FC Púchov), Peter Zábielny (Jasenica), Jozef Koleno (Dohňany), Miroslav Mišech, Vincent Borovský (obaja Mikušovce), Jozef Ocelka (Orlové), Jozef Janček (Zubák), Anton Šukala (Tuchyňa), Zdenko Koreník (Brvnište).
KDZ č.5 27. 3.
1. Oznamujeme DZ, že zimný seminár delegátov sa uskutoční 3. 4. o 16. h v zasadačke ObFZ
KM č. 22 z 27. 3.
1. Schvaľuje výnimky hracích dní a časov súťažného ročníka 2008/2009: II. tr. SŽ Rozvoj Sverepec, Dohňany, M. Lednice - 2,5 hod pred ÚHČ mužov, I. tr. SŽ D. Mariková - 2,5 h pred ÚHČ mužov.
2. Výnimky platia pre všetky domáce MFZ bez ohľadu na to, kde hrá mužstvo dospelých.
3. Oznamuje všetkým TJ, FO a FK, že sa organizuje „NIKE PREMIER CUP“ 2009/2010
v kategórii žiakov narodených po 1. 1. 1995 a mladších. V prípade záujmu sa možno informovať na sekretariáte ObFZ u V. Petríkovej (sekretárka ObFZ). Termín zaslania prihlášky je do 5.4. 2009 na ObFZ.
4. Žiada všetky kluby o zaslanie menného zoznamu talentovaných žiakov narodených
po 1. 1. 1996 na ObFZ. Termín ihneď !!!
5. KM žiada všetky TJ o zaslanie výnimiek hracích dní a časov pre jarnú časť 2008/09 - RS A čl. 2.5. Kluby, ktoré písomne nepožiadajú o výnimku do 2.4. 2009, odohrajú svoje domáce MFZ v ÚHČ žiakov /dorastu.
MaK č. 5 z 20. 3. 2009
1.Na základe rozhodnutia VV ObFZ z 21. 11. 2008 o laminovaní všetkých žiackych preukazov od 1. 1. 2009, požiadala MK všetky futbalové kluby, ktoré majú žiacke družstvá hrajúce MFZ v ObFZ Pov. Bystrica o ich odovzdanie na matriku ObFZ s cieľom ich zalaminovania, a to do najneskôr do 15.2.2009. Zalaminovanie žiackeho RP je aj podmienkou pre štart v jarnej časti súťaže.
K 20.3.2009 odovzdali RP nasledovné FK/FO: ( vzátvorke počet zadržaných RP):
Beluša (1), Bolešov, Dohňany (4), D. Kočkovce (4), D. Mariková, Dulov, Horovce, H. Poruba, Košeca, Ladce, Lysá, M. Lednice, N. Dubnica, Orlové, Papradno, Podmanín (3), Pov. Bystrica (4), Pruské, Pružina, Streženice, Sverepec (1), Udiča, Vrchteplá.
MK neeviduje zaslanie RP žiakov: FO L. Rovne, Mikušovce, Prečín, Borčice, Prejta a Lúky.

Skryť Vypnúť reklamu
Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 2. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 1. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 2. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 3. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 4. Magazín SME Ženy už v predaji
 5. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 6. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 7. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 8. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 9. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 10. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 577
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 24 743
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 17 426
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 380
 5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 822
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 050
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 12 504
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 447
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 227
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 088
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Duša Behu okolo Dulova Anton Dobrodenka behá celý život

Bežecký figliar z Dulova. Tváril sa, že nevládze, potom pridal

V malej obci Dulov býva väčšinu roka pokoj a ticho. Tretiu októbrovú nedeľu to tu ale žije, ide sa tradičný Beh okolo Dulova. Ten tohtoročný, slávnostný, sa však neuskutočnil. Dušou tohto podujatia je človek, ktorý vždy behával, beháva a behať bude, dokedy to pôjde, Anton Dobrodenka.

Dulovčania postavili pamätník Behu okolo Dulova. Druhý sprava Anton Dobrodenka.

Celoplošné testovanie: Fakty, pokyny, odporúčania, najčastejšie otázky

V sobotu a nedeľu sa na celom Slovensku uskutoční prvé kolo celoplošného testovania, ktoré má za cieľ pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie koronavírusu. Odberné miesta budú otvorené 31. októbra a 1. novembra 2020 od 7. - 22. h.

Odberné miesta v Ilave

Celoplošné testovanie prebehne aj v meste Ilava. Vyčlenili päť odberných miest.

ilustračné foto

Zoznam odberných miest v Púchove

Už tento víkend prebehne celoplošné testovanie. V Púchove je trinásť odberných miest, kde sa môžete dať otestovať.

Zoznam odberných miest v meste Púchov

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Pozitívne testovaný starosta: Najhoršia bola bolesť chrbta

Určite nepodceňujte situáciu. Toto nie je chrípka, odkazuje starosta kysuckej obce.

Situácia na Liptove sa zhoršuje, oba okresy zaznamenali rekord v počte pozitívne testovaných

Za jediný deň pribudlo na Liptove 254 ľudí, ktorým potvrdili nákazu koronavírusom.

Na nitrianskom letisku núdzovo pristál vrtuľník americkej armády

Dôvodom neplánovaného pristátia bolo zlé počasie.

Už ste čítali?