Nedeľa, 16. máj, 2021 | Meniny má SvetozárKrížovkyKrížovky

FUTBAL ÚRADNÁ SPRÁVA OBFZ

ŠTK č.19 z 26. 3. 2009 1. Schvaľuje súpisku MFK N. Dubnica B. 2. Oznamuje, že družstvo TJ Lokomotíva Lúky sa odhlásilo zo súťaže. Podľa SP čl. 108/2 sa všetky doterajšie výsledky anulujú. Prípad odstupujeme na DK.

ŠTK č.19 z 26. 3. 2009
1. Schvaľuje súpisku MFK N. Dubnica B.
2. Oznamuje, že družstvo TJ Lokomotíva Lúky sa odhlásilo zo súťaže. Podľa SP čl. 108/2 sa všetky doterajšie výsledky anulujú. Prípad odstupujeme na DK.
3. ŠTK schvaľuje nasledovné výnimky: I. trieda FK Púchov B odohrá svoje domáce MFZ na vedľajšej hracej ploche v areáli FK Púchov, II. trieda MFK N. Dubnica B odohrá svoje domáce MFZ vždy v sobotu o 14. h, III. B trieda FC Púchov odohrá svoje domáce MFZ na ihrisku v Mestečku.
4. Opätovne uverejňuje zoznam klubov, ktoré nemajú R: I. trieda: Púchov B, Brvnište, Pružina, II. trieda: Lysá, Podvažie, III. A trieda: Lednica, III. B trieda: Podmanín, Praznov, H. Breznica, Prečín. ŠTK oznamuje, že ak sa uvedené kluby stretnú medzi sebou, tak uvedené stretnutie sa odohrá v sobotu v ÚHČ.
5. Upozorňuje FO a KF na povinnosť dodržiavať bod 3.10.2 RS – rozlišovacie vesty usporiadateľskej služby.
DK č.18 z 20. 3. 2009
D 175 - za slabú US a nezaslanie vyjadrenia k udalostiam po MFZ I. triedy SŽ Podmanín - Udiča trestáme FO Podmanín pokutou 100 €, zvýšením počtu US na 8, zákazom vstupu nepovolaných osôb do kabíny rozhodcov.
D 176 - zostatky trestov: Zdenko Koreník, 790112, Brvnište (1 N), Radoslav Vlach, 870428, D. Mariková (1 N), Juraj Vlach, 801016, D. Mariková (1 N), Andrej Moravík, 751128, Papradno (3 N), Jozef Babínec, 861103, Plevník (2 N), Lukáš Bogiň, 881110, Púchov B (1 N), Ľubomír Vojtek, 810421, Jasenica (1 N), Milan Malovec, 780121, N. Dubnica B (N do konca súťažného ročníka 2008/2009), Ľubomír Múčka, 620227, N. Dubnica B (N do 9. 10.2010), Miloš Púček, 750419, Tuchyňa (1 P do 11.6.), Daniel Ďurkovský, 770106, Vrchteplá (3 N), Erik Minaršík, 900730, Vrchteplá (3 N), Marián Stráňovský, 681204, Vrchteplá (3 N), Rudolf Marejka, T Vrchteplá (3 Z zákaz viesť družstvo z lavičky náhradníkov), Michal Kiška, 820927, Kolačín (2 N), Peter Suchomel, 790420, K. Podhradie (1 N), Milan Ilavský, 710308, Lednica (3 N), Milan Habánek, 830120, Tunežice (4 N), Anton Kresáň, 681122, FC Púchov (1 N), Ivan Pružinec, 741017, Trstie (4 N), „D“ Milan Špánik, 820720, Domaniža (N do 10.6.), „D“ Jakub Lutišan, 920904, Orlové (2 N), „D“ Martin Tomana, 901106, Praznov (1 N), „D“ Martin Štefina, 900124, Prečín (1 N), „Ž“ Alfred Almássy, 940222, Lysá (3 N), „Ž“ Martin Lednický, 940920, M. Lednice (4 N).
D 177 - nezaplatené pokuty R: Ján Novožilov - 13,28 € (D 11, D 36), Peter Zvak - 19,92 € (D 24, D 27), Stanislav Paška - 19,92 € (D 25, D 57, D 75), Michal Trško - 6,64 € (D 53), Ján Mazáň - 6,64 € (D 55), Ľudovít Janček - 6,64 € (D 174).
D 178 - nezaplatené pokuty a poplatky: Tunežice - 13,28 € (D 78), Plevník - 13,28 € (D 170), Trstie - 26,56 € (D 99, D 130), M. Lednice - 3,32 € (D 112) – doplatiť, FC Púchov - 13,28 € (D 122), Lysá - 13,28 € (D 137), D. Mariková - 13,28,€ (D 142), Vrchteplá - 56,43 € (D 157, D 158, D 159, D 160), DK dôrazne upozorňuje všetky vyššie uvedené FO, aby svoje záväzky uhradili do 31.3.09. V prípade nerešpektovania bude DK konať v zmysle DP 2/6 !!!
D 179 - Žiada FO L. Rovne, Mikušovce, Prečín, Borčice, Prejta a Lúky, aby zaslali žiacke preukazy na zaliatie do 31. 3. 2009 pod následkom disciplinárnych opatrení.
KR č.13 26. 3.
1.Oznamujeme rozhodcom, 9. 4. (štvrtok) o 17. h sa uskutoční náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov v Lednických Rovniach (penzión u Vanka nad futbalovým štadiónom). Seminára sa povinne zúčastnia R zaradení na nominačnej listine pre súťažný ročník 2008/2009 a noví záujemcovia o rozhodcovskú činnosť - Bušovský, Frolo, Janček, Kebísek, J. Mazán, Milčík, Paška, Ronec, M. Stratený, Tomaník, Tomášek, Trško, Zvak. Študijné materiály pre vykonanie písomnej teoretickej previerky (Pravidlá futbalu so všetkými zmenami a doplnkami platnými od 1. 7. 2008 zverejnené na web stránke www.futbalsfz.sk, Súťažný poriadok futbalu, Rozpis súťaží 2008/2009 si každý frekventant prinesie so sebou na seminár a tiež preukaz rozhodcu.
2. Berie na vedomie ospravedlnenie R Milčíka na deň 22. 3., R Škrovánka (jarná časť) , TJ Kolačín zo seminára odd. R (J. Marušinec).
3. Zimný doškoľovací seminár úspešne absolvovali noví rozhodcovia: Michal Lieskovský - Považská Bystrica, Jaroslav Judíny - Dubnica, Rastislav Mišík – L. Rovne, Miroslav Belák - Pov. Bystrica, Martin Petrík - Pov. Bystrica.
4. Upozorňujeme R na sledovanie úradných správ všetkých komisíí, doručovanie zápisov o stretnutí do stredy 15. h a ospravedlnenie minimálne 16 dní vopred okrem mimoriadnych prípadov.
5. Oznamujeme R, že odmeny prepočítané konverzným kurzom na euro sú zverejnené na web stránke v časti Tlačivá a dokumenty - doplnok k RS.
6. Berie na vedomie informáciu R Bezdedu o úhrade poplatku 200 Sk.
7. Odmeny a náležitosti R a DZ, ktoré sú zdaňované 19 percentami: I. trieda muži (R 23,90 eur, AR, DZ – 19,92 eur), II. a III. trieda muži (21,91 – 17,92), dorast (10,95 – 8,46), žiaci (8,46), stravné (v zmysle zákona o cestovných náhradách) od 1. 1. 2009 je stanovené zákonom 5 - 12 hodín - 3,30 eur, poštovné: R a DZ 1 euro, pri použití vlastného dopravného prostriedku si účtuje DZ 0,17 eur /km, ak cestujú autom všetci traja rozhodcovia, má právo si účtovať jeden 0,20 eur/km, ak cestuje R autom sám, účtuje si cestovné vo výške 0,10 eur / km.
Odmeny vyplácané delegovaným osobám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb: I. trieda muži (R 20,91 eur, AR, DZ – 17,92 eur), II. a III. trieda muži (18,92 – 15,93), dorast (10,95 – 8,96), žiaci (8,96).
8. Oznamujeme funkcionárom, rozhodcom a fanúšikom, 22. 3. boli vyškolení oddieloví rozhodcovia, ktorí majú právo rozhodovať MFZ v súťažiach riadených ObFZ Pov. Bystrica na základe nominácie KR ObFZ alebo v prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu.
Ak sú na stretnutí prítomní oddieloví rozhodcovia z oboch klubov, vyžrebujú si funkciu rozhodcu, resp. asistenta rozhodcu.
Zoznam vyškolených rozhodcov: Adam Bagin (Pruské), Dušan Bednárik (Kameničany), Dušan Dohňanský (Č. Kameň), Štefan Karlubík (Streženice), Vladimír Marejka (Vrchteplá), Jozef Zábojník, Milan Magát (obaja D. Mariková), Peter Púček (H. Poruba), Dušan Tichý (Sverepec), Mikuláš Vonorej (FC Púchov), Peter Zábielny (Jasenica), Jozef Koleno (Dohňany), Miroslav Mišech, Vincent Borovský (obaja Mikušovce), Jozef Ocelka (Orlové), Jozef Janček (Zubák), Anton Šukala (Tuchyňa), Zdenko Koreník (Brvnište).
KDZ č.5 27. 3.
1. Oznamujeme DZ, že zimný seminár delegátov sa uskutoční 3. 4. o 16. h v zasadačke ObFZ
KM č. 22 z 27. 3.
1. Schvaľuje výnimky hracích dní a časov súťažného ročníka 2008/2009: II. tr. SŽ Rozvoj Sverepec, Dohňany, M. Lednice - 2,5 hod pred ÚHČ mužov, I. tr. SŽ D. Mariková - 2,5 h pred ÚHČ mužov.
2. Výnimky platia pre všetky domáce MFZ bez ohľadu na to, kde hrá mužstvo dospelých.
3. Oznamuje všetkým TJ, FO a FK, že sa organizuje „NIKE PREMIER CUP“ 2009/2010
v kategórii žiakov narodených po 1. 1. 1995 a mladších. V prípade záujmu sa možno informovať na sekretariáte ObFZ u V. Petríkovej (sekretárka ObFZ). Termín zaslania prihlášky je do 5.4. 2009 na ObFZ.
4. Žiada všetky kluby o zaslanie menného zoznamu talentovaných žiakov narodených
po 1. 1. 1996 na ObFZ. Termín ihneď !!!
5. KM žiada všetky TJ o zaslanie výnimiek hracích dní a časov pre jarnú časť 2008/09 - RS A čl. 2.5. Kluby, ktoré písomne nepožiadajú o výnimku do 2.4. 2009, odohrajú svoje domáce MFZ v ÚHČ žiakov /dorastu.
MaK č. 5 z 20. 3. 2009
1.Na základe rozhodnutia VV ObFZ z 21. 11. 2008 o laminovaní všetkých žiackych preukazov od 1. 1. 2009, požiadala MK všetky futbalové kluby, ktoré majú žiacke družstvá hrajúce MFZ v ObFZ Pov. Bystrica o ich odovzdanie na matriku ObFZ s cieľom ich zalaminovania, a to do najneskôr do 15.2.2009. Zalaminovanie žiackeho RP je aj podmienkou pre štart v jarnej časti súťaže.
K 20.3.2009 odovzdali RP nasledovné FK/FO: ( vzátvorke počet zadržaných RP):
Beluša (1), Bolešov, Dohňany (4), D. Kočkovce (4), D. Mariková, Dulov, Horovce, H. Poruba, Košeca, Ladce, Lysá, M. Lednice, N. Dubnica, Orlové, Papradno, Podmanín (3), Pov. Bystrica (4), Pruské, Pružina, Streženice, Sverepec (1), Udiča, Vrchteplá.
MK neeviduje zaslanie RP žiakov: FO L. Rovne, Mikušovce, Prečín, Borčice, Prejta a Lúky.

Skryť Vypnúť reklamu
Inzercia - Tlačové správy

 1. Kúrenie počas jari: Ako si udržať teplo a ušetriť viac peňazí
 2. Riešenie emisií v cestnej doprave, ktoré môže fungovať okamžite
 3. Vyberte sa s nami na vandrovku, navštívime Spišský hrad a Levoču
 4. Niké spúšťa novú kampaň s Jánom Lašákom
 5. Prečo sú pre mzdárku stravné lístky či karty najlepšie riešenie?
 6. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel
 7. Prečo Slováci nemajú rezervy?
 8. Chcete, aby mali školáci Čerstvé hlavičky? Hlasujte
 9. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania
 10. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy?
 1. Ľudia vymieňajú autá za elektrobicykle. Záujem v Trenčíne rastie
 2. Opäť štartuje projekt Futbal v meste
 3. Videli ste, čo sa stane s vašim SUV po 100.000 kilometroch?
 4. Riešenie emisií v cestnej doprave, ktoré môže fungovať okamžite
 5. Atos stavia v Bulharsku nový špičkový superpočítač EuroHPC
 6. Kúrenie počas jari: Ako si udržať teplo a ušetriť viac peňazí
 7. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel
 8. Prečo sú pre mzdárku stravné lístky či karty najlepšie riešenie?
 9. Budějovický Budvar je posledný český národný podnik
 10. Niké spúšťa novú kampaň s Jánom Lašákom
 1. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku 16 476
 2. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku 12 648
 3. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy? 10 274
 4. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 8 365
 5. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér 7 710
 6. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania 7 134
 7. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 6 785
 8. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus® 6 357
 9. Nákupy, ktoré rozbúchajú srdce v nákupnom centre Novum Prešov 6 198
 10. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel 5 479
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Daniel Gachulinec na tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.

V konečnej nominácii Slovenska na hokejový šampionát v Rige zostal Považskobystričan DANIEL GACHULINEC (27). Inteligentný obranca, ktorý myslí aj na budúcnosť.

6 h
Zámok Bojnice

Do 17. ročníka podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo 72 múzeí, 15 galérií a 14 spriaznených múzejných inštitúcií.

8 h

V sobotu si v 30 obciach volia starostu či poslancov, platia opatrenia. Doplňujúce voľby sa konajú z rôznych dôvodov.

17 h
ilustračná foto

PCR testy odhalili 258˙prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá otestovali 6 728 vzoriek.

16 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Záchranárov na miesto nešťastia spustil vrtuľník lanovou technikou.

9 h

Do známej celoslovenskej súťaže sa zapojilo rekordných 29 obcí zo siedmich krajov.

15 h

Pri udalosti sa nikto nezranil.

21 h

Miloš Jeseňák, primár oddelenia klinickej imunológie a alergológie Univerzitnej nemocnice Martin, tvrdí, že očkovanie je jediná cesta k zlepšeniu situácie. Bez neho môžeme rátať s ďalšou vlnou.

13. máj

Už ste čítali?