Štvrtok, 20. január, 2022 | Meniny má DaliborKrížovkyKrížovky

FUTBAL ÚRADNÁ SPRÁVA OBFZ

ŠTK č.19 z 26. 3. 2009 1. Schvaľuje súpisku MFK N. Dubnica B. 2. Oznamuje, že družstvo TJ Lokomotíva Lúky sa odhlásilo zo súťaže. Podľa SP čl. 108/2 sa všetky doterajšie výsledky anulujú. Prípad odstupujeme na DK.

ŠTK č.19 z 26. 3. 2009
1. Schvaľuje súpisku MFK N. Dubnica B.
2. Oznamuje, že družstvo TJ Lokomotíva Lúky sa odhlásilo zo súťaže. Podľa SP čl. 108/2 sa všetky doterajšie výsledky anulujú. Prípad odstupujeme na DK.
3. ŠTK schvaľuje nasledovné výnimky: I. trieda FK Púchov B odohrá svoje domáce MFZ na vedľajšej hracej ploche v areáli FK Púchov, II. trieda MFK N. Dubnica B odohrá svoje domáce MFZ vždy v sobotu o 14. h, III. B trieda FC Púchov odohrá svoje domáce MFZ na ihrisku v Mestečku.
4. Opätovne uverejňuje zoznam klubov, ktoré nemajú R: I. trieda: Púchov B, Brvnište, Pružina, II. trieda: Lysá, Podvažie, III. A trieda: Lednica, III. B trieda: Podmanín, Praznov, H. Breznica, Prečín. ŠTK oznamuje, že ak sa uvedené kluby stretnú medzi sebou, tak uvedené stretnutie sa odohrá v sobotu v ÚHČ.
5. Upozorňuje FO a KF na povinnosť dodržiavať bod 3.10.2 RS – rozlišovacie vesty usporiadateľskej služby.
DK č.18 z 20. 3. 2009
D 175 - za slabú US a nezaslanie vyjadrenia k udalostiam po MFZ I. triedy SŽ Podmanín - Udiča trestáme FO Podmanín pokutou 100 €, zvýšením počtu US na 8, zákazom vstupu nepovolaných osôb do kabíny rozhodcov.
D 176 - zostatky trestov: Zdenko Koreník, 790112, Brvnište (1 N), Radoslav Vlach, 870428, D. Mariková (1 N), Juraj Vlach, 801016, D. Mariková (1 N), Andrej Moravík, 751128, Papradno (3 N), Jozef Babínec, 861103, Plevník (2 N), Lukáš Bogiň, 881110, Púchov B (1 N), Ľubomír Vojtek, 810421, Jasenica (1 N), Milan Malovec, 780121, N. Dubnica B (N do konca súťažného ročníka 2008/2009), Ľubomír Múčka, 620227, N. Dubnica B (N do 9. 10.2010), Miloš Púček, 750419, Tuchyňa (1 P do 11.6.), Daniel Ďurkovský, 770106, Vrchteplá (3 N), Erik Minaršík, 900730, Vrchteplá (3 N), Marián Stráňovský, 681204, Vrchteplá (3 N), Rudolf Marejka, T Vrchteplá (3 Z zákaz viesť družstvo z lavičky náhradníkov), Michal Kiška, 820927, Kolačín (2 N), Peter Suchomel, 790420, K. Podhradie (1 N), Milan Ilavský, 710308, Lednica (3 N), Milan Habánek, 830120, Tunežice (4 N), Anton Kresáň, 681122, FC Púchov (1 N), Ivan Pružinec, 741017, Trstie (4 N), „D“ Milan Špánik, 820720, Domaniža (N do 10.6.), „D“ Jakub Lutišan, 920904, Orlové (2 N), „D“ Martin Tomana, 901106, Praznov (1 N), „D“ Martin Štefina, 900124, Prečín (1 N), „Ž“ Alfred Almássy, 940222, Lysá (3 N), „Ž“ Martin Lednický, 940920, M. Lednice (4 N).
D 177 - nezaplatené pokuty R: Ján Novožilov - 13,28 € (D 11, D 36), Peter Zvak - 19,92 € (D 24, D 27), Stanislav Paška - 19,92 € (D 25, D 57, D 75), Michal Trško - 6,64 € (D 53), Ján Mazáň - 6,64 € (D 55), Ľudovít Janček - 6,64 € (D 174).
D 178 - nezaplatené pokuty a poplatky: Tunežice - 13,28 € (D 78), Plevník - 13,28 € (D 170), Trstie - 26,56 € (D 99, D 130), M. Lednice - 3,32 € (D 112) – doplatiť, FC Púchov - 13,28 € (D 122), Lysá - 13,28 € (D 137), D. Mariková - 13,28,€ (D 142), Vrchteplá - 56,43 € (D 157, D 158, D 159, D 160), DK dôrazne upozorňuje všetky vyššie uvedené FO, aby svoje záväzky uhradili do 31.3.09. V prípade nerešpektovania bude DK konať v zmysle DP 2/6 !!!
D 179 - Žiada FO L. Rovne, Mikušovce, Prečín, Borčice, Prejta a Lúky, aby zaslali žiacke preukazy na zaliatie do 31. 3. 2009 pod následkom disciplinárnych opatrení.
KR č.13 26. 3.
1.Oznamujeme rozhodcom, 9. 4. (štvrtok) o 17. h sa uskutoční náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov v Lednických Rovniach (penzión u Vanka nad futbalovým štadiónom). Seminára sa povinne zúčastnia R zaradení na nominačnej listine pre súťažný ročník 2008/2009 a noví záujemcovia o rozhodcovskú činnosť - Bušovský, Frolo, Janček, Kebísek, J. Mazán, Milčík, Paška, Ronec, M. Stratený, Tomaník, Tomášek, Trško, Zvak. Študijné materiály pre vykonanie písomnej teoretickej previerky (Pravidlá futbalu so všetkými zmenami a doplnkami platnými od 1. 7. 2008 zverejnené na web stránke www.futbalsfz.sk, Súťažný poriadok futbalu, Rozpis súťaží 2008/2009 si každý frekventant prinesie so sebou na seminár a tiež preukaz rozhodcu.
2. Berie na vedomie ospravedlnenie R Milčíka na deň 22. 3., R Škrovánka (jarná časť) , TJ Kolačín zo seminára odd. R (J. Marušinec).
3. Zimný doškoľovací seminár úspešne absolvovali noví rozhodcovia: Michal Lieskovský - Považská Bystrica, Jaroslav Judíny - Dubnica, Rastislav Mišík – L. Rovne, Miroslav Belák - Pov. Bystrica, Martin Petrík - Pov. Bystrica.
4. Upozorňujeme R na sledovanie úradných správ všetkých komisíí, doručovanie zápisov o stretnutí do stredy 15. h a ospravedlnenie minimálne 16 dní vopred okrem mimoriadnych prípadov.
5. Oznamujeme R, že odmeny prepočítané konverzným kurzom na euro sú zverejnené na web stránke v časti Tlačivá a dokumenty - doplnok k RS.
6. Berie na vedomie informáciu R Bezdedu o úhrade poplatku 200 Sk.
7. Odmeny a náležitosti R a DZ, ktoré sú zdaňované 19 percentami: I. trieda muži (R 23,90 eur, AR, DZ – 19,92 eur), II. a III. trieda muži (21,91 – 17,92), dorast (10,95 – 8,46), žiaci (8,46), stravné (v zmysle zákona o cestovných náhradách) od 1. 1. 2009 je stanovené zákonom 5 - 12 hodín - 3,30 eur, poštovné: R a DZ 1 euro, pri použití vlastného dopravného prostriedku si účtuje DZ 0,17 eur /km, ak cestujú autom všetci traja rozhodcovia, má právo si účtovať jeden 0,20 eur/km, ak cestuje R autom sám, účtuje si cestovné vo výške 0,10 eur / km.
Odmeny vyplácané delegovaným osobám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb: I. trieda muži (R 20,91 eur, AR, DZ – 17,92 eur), II. a III. trieda muži (18,92 – 15,93), dorast (10,95 – 8,96), žiaci (8,96).
8. Oznamujeme funkcionárom, rozhodcom a fanúšikom, 22. 3. boli vyškolení oddieloví rozhodcovia, ktorí majú právo rozhodovať MFZ v súťažiach riadených ObFZ Pov. Bystrica na základe nominácie KR ObFZ alebo v prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu.
Ak sú na stretnutí prítomní oddieloví rozhodcovia z oboch klubov, vyžrebujú si funkciu rozhodcu, resp. asistenta rozhodcu.
Zoznam vyškolených rozhodcov: Adam Bagin (Pruské), Dušan Bednárik (Kameničany), Dušan Dohňanský (Č. Kameň), Štefan Karlubík (Streženice), Vladimír Marejka (Vrchteplá), Jozef Zábojník, Milan Magát (obaja D. Mariková), Peter Púček (H. Poruba), Dušan Tichý (Sverepec), Mikuláš Vonorej (FC Púchov), Peter Zábielny (Jasenica), Jozef Koleno (Dohňany), Miroslav Mišech, Vincent Borovský (obaja Mikušovce), Jozef Ocelka (Orlové), Jozef Janček (Zubák), Anton Šukala (Tuchyňa), Zdenko Koreník (Brvnište).
KDZ č.5 27. 3.
1. Oznamujeme DZ, že zimný seminár delegátov sa uskutoční 3. 4. o 16. h v zasadačke ObFZ
KM č. 22 z 27. 3.
1. Schvaľuje výnimky hracích dní a časov súťažného ročníka 2008/2009: II. tr. SŽ Rozvoj Sverepec, Dohňany, M. Lednice - 2,5 hod pred ÚHČ mužov, I. tr. SŽ D. Mariková - 2,5 h pred ÚHČ mužov.
2. Výnimky platia pre všetky domáce MFZ bez ohľadu na to, kde hrá mužstvo dospelých.
3. Oznamuje všetkým TJ, FO a FK, že sa organizuje „NIKE PREMIER CUP“ 2009/2010
v kategórii žiakov narodených po 1. 1. 1995 a mladších. V prípade záujmu sa možno informovať na sekretariáte ObFZ u V. Petríkovej (sekretárka ObFZ). Termín zaslania prihlášky je do 5.4. 2009 na ObFZ.
4. Žiada všetky kluby o zaslanie menného zoznamu talentovaných žiakov narodených
po 1. 1. 1996 na ObFZ. Termín ihneď !!!
5. KM žiada všetky TJ o zaslanie výnimiek hracích dní a časov pre jarnú časť 2008/09 - RS A čl. 2.5. Kluby, ktoré písomne nepožiadajú o výnimku do 2.4. 2009, odohrajú svoje domáce MFZ v ÚHČ žiakov /dorastu.
MaK č. 5 z 20. 3. 2009
1.Na základe rozhodnutia VV ObFZ z 21. 11. 2008 o laminovaní všetkých žiackych preukazov od 1. 1. 2009, požiadala MK všetky futbalové kluby, ktoré majú žiacke družstvá hrajúce MFZ v ObFZ Pov. Bystrica o ich odovzdanie na matriku ObFZ s cieľom ich zalaminovania, a to do najneskôr do 15.2.2009. Zalaminovanie žiackeho RP je aj podmienkou pre štart v jarnej časti súťaže.
K 20.3.2009 odovzdali RP nasledovné FK/FO: ( vzátvorke počet zadržaných RP):
Beluša (1), Bolešov, Dohňany (4), D. Kočkovce (4), D. Mariková, Dulov, Horovce, H. Poruba, Košeca, Ladce, Lysá, M. Lednice, N. Dubnica, Orlové, Papradno, Podmanín (3), Pov. Bystrica (4), Pruské, Pružina, Streženice, Sverepec (1), Udiča, Vrchteplá.
MK neeviduje zaslanie RP žiakov: FO L. Rovne, Mikušovce, Prečín, Borčice, Prejta a Lúky.

Skryť Vypnúť reklamu
Najčítanejšie na My Považská

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mecom ide na zelenú
 2. 7 predsavzatí, ktoré pomôžu nielen vám
 3. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty
 4. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 5. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 6. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 7. Marrákeš je červená perla Maroka
 8. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 9. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 10. Predplatné SME.sk len za 29 eur
 1. 7 predsavzatí, ktoré pomôžu nielen vám
 2. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 3. Medzi kritické ochorenia pribudli autizmus, celiakia či malária
 4. Poisťovne pod značkou Union prichádzajú na prvú pobočku pošty
 5. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 6. Garmin predstavil dlho očakávanú radu športových hodiniek
 7. 53 predajní, kde získate zľavy aj peniaze na ďalší nákup
 8. Mecom ide na zelenú
 9. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 10. Marrákeš je červená perla Maroka
 1. Predplatné SME.sk len za 29 eur 6 631
 2. Marrákeš je červená perla Maroka 4 996
 3. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 4 220
 4. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 4 150
 5. Chyby, ktoré robíte pri platbe kartou a ani ste o nich nevedeli 3 505
 6. Cukrovkári a covid-19 2 612
 7. Mám za sebou jeden z najťažších rokov svojho života 2 525
 8. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny 2 352
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 083
 10. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 € 1 941

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Ľudia sú lenivý poctivo sa zoznamovať s opatreniami
 2. Robert Štepaník: diel 59 - moje TOP10 za rok 2021, časť 1 (miesto 10 až 6)
 3. Anna Milanová: Identita... 2020
 4. Tomáš Harustiak: Je Ježiš Boh ? Iba tak vo sne
 5. Štefan Vidlár: Mantra referendum
 6. Anna Milanová: Nezábudky... 2022
 7. David Talian: Kuciak žije, médiá klamú!
 8. Andy Nosko: Prečo potrebujeme koalíciu proti fašistom a Ficovi?
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 13 767
 2. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 5 787
 3. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 5 210
 4. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 4 215
 5. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 3 912
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 3 740
 7. Martin Pilnik: Takto vyzerá budúcnosť v predpisovaní liekov 2 640
 8. Inštitút strategických politík: Rokovania s Ruskom môžu rozhodnúť nielen o osude Ukrajiny ale aj celej východnej Európy 2 533
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 2. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 3. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 4. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 5. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 6. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 7. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
 8. Pavol Koprda: Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Marián Pecuš s trofejou pre najlepšieho oblastného rozhodcu.

MARIÁN PECUŠ (61) zasvätil svoj život práci a futbalu. Hrdý Horovčan zostal verný sklárňam na Rovniach a rozhodcovskej píšťalke.


5 h
Policajný záber z miesta nehody v Hornom Moštenci.

Tragická dopravná nehoda, pri ktorej vyhasol ľudský život sa stala v ranných hodinách v mestskej časti Považskej Bystrice. Polícia prípad vyšetruje.


14 h
ilustračná fotka

Incident rozvíril pokojný život v obci a viacerí o tejto udalosti hovorili otvorene.


15 h
Ilustračné foto.

Surfovať už môžete aj pri návšteve cintorína, internet si však užijú aj seniori v domove dôchodcov.


18. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vodiča oslepilo slnko, prechádzajúce deti si nevšimol.


18. jan

Skialpinistu spod snehu vykopali, bolo už neskoro.


4 h

Návrh na jeho vymenovanie predložilo ministerstvo vnútra.


SITA 12 h

Tragická dopravná nehoda, pri ktorej vyhasol ľudský život sa stala v ranných hodinách v mestskej časti Považskej Bystrice. Polícia prípad vyšetruje.


14 h

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Ľudia sú lenivý poctivo sa zoznamovať s opatreniami
 2. Robert Štepaník: diel 59 - moje TOP10 za rok 2021, časť 1 (miesto 10 až 6)
 3. Anna Milanová: Identita... 2020
 4. Tomáš Harustiak: Je Ježiš Boh ? Iba tak vo sne
 5. Štefan Vidlár: Mantra referendum
 6. Anna Milanová: Nezábudky... 2022
 7. David Talian: Kuciak žije, médiá klamú!
 8. Andy Nosko: Prečo potrebujeme koalíciu proti fašistom a Ficovi?
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 13 767
 2. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 5 787
 3. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 5 210
 4. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 4 215
 5. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 3 912
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 3 740
 7. Martin Pilnik: Takto vyzerá budúcnosť v predpisovaní liekov 2 640
 8. Inštitút strategických politík: Rokovania s Ruskom môžu rozhodnúť nielen o osude Ukrajiny ale aj celej východnej Európy 2 533
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 2. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 3. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 4. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 5. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 6. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 7. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
 8. Pavol Koprda: Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu