Pondelok, 5. jún, 2023 | Meniny má Laura

FUTBAL ÚRADNÁ SPRÁVA OBFZ

ŠTK č.19 z 26. 3. 2009 1. Schvaľuje súpisku MFK N. Dubnica B. 2. Oznamuje, že družstvo TJ Lokomotíva Lúky sa odhlásilo zo súťaže. Podľa SP čl. 108/2 sa všetky doterajšie výsledky anulujú. Prípad odstupujeme na DK.

ŠTK č.19 z 26. 3. 2009
1. Schvaľuje súpisku MFK N. Dubnica B.
2. Oznamuje, že družstvo TJ Lokomotíva Lúky sa odhlásilo zo súťaže. Podľa SP čl. 108/2 sa všetky doterajšie výsledky anulujú. Prípad odstupujeme na DK.
3. ŠTK schvaľuje nasledovné výnimky: I. trieda FK Púchov B odohrá svoje domáce MFZ na vedľajšej hracej ploche v areáli FK Púchov, II. trieda MFK N. Dubnica B odohrá svoje domáce MFZ vždy v sobotu o 14. h, III. B trieda FC Púchov odohrá svoje domáce MFZ na ihrisku v Mestečku.
4. Opätovne uverejňuje zoznam klubov, ktoré nemajú R: I. trieda: Púchov B, Brvnište, Pružina, II. trieda: Lysá, Podvažie, III. A trieda: Lednica, III. B trieda: Podmanín, Praznov, H. Breznica, Prečín. ŠTK oznamuje, že ak sa uvedené kluby stretnú medzi sebou, tak uvedené stretnutie sa odohrá v sobotu v ÚHČ.
5. Upozorňuje FO a KF na povinnosť dodržiavať bod 3.10.2 RS – rozlišovacie vesty usporiadateľskej služby.
DK č.18 z 20. 3. 2009
D 175 - za slabú US a nezaslanie vyjadrenia k udalostiam po MFZ I. triedy SŽ Podmanín - Udiča trestáme FO Podmanín pokutou 100 €, zvýšením počtu US na 8, zákazom vstupu nepovolaných osôb do kabíny rozhodcov.
D 176 - zostatky trestov: Zdenko Koreník, 790112, Brvnište (1 N), Radoslav Vlach, 870428, D. Mariková (1 N), Juraj Vlach, 801016, D. Mariková (1 N), Andrej Moravík, 751128, Papradno (3 N), Jozef Babínec, 861103, Plevník (2 N), Lukáš Bogiň, 881110, Púchov B (1 N), Ľubomír Vojtek, 810421, Jasenica (1 N), Milan Malovec, 780121, N. Dubnica B (N do konca súťažného ročníka 2008/2009), Ľubomír Múčka, 620227, N. Dubnica B (N do 9. 10.2010), Miloš Púček, 750419, Tuchyňa (1 P do 11.6.), Daniel Ďurkovský, 770106, Vrchteplá (3 N), Erik Minaršík, 900730, Vrchteplá (3 N), Marián Stráňovský, 681204, Vrchteplá (3 N), Rudolf Marejka, T Vrchteplá (3 Z zákaz viesť družstvo z lavičky náhradníkov), Michal Kiška, 820927, Kolačín (2 N), Peter Suchomel, 790420, K. Podhradie (1 N), Milan Ilavský, 710308, Lednica (3 N), Milan Habánek, 830120, Tunežice (4 N), Anton Kresáň, 681122, FC Púchov (1 N), Ivan Pružinec, 741017, Trstie (4 N), „D“ Milan Špánik, 820720, Domaniža (N do 10.6.), „D“ Jakub Lutišan, 920904, Orlové (2 N), „D“ Martin Tomana, 901106, Praznov (1 N), „D“ Martin Štefina, 900124, Prečín (1 N), „Ž“ Alfred Almássy, 940222, Lysá (3 N), „Ž“ Martin Lednický, 940920, M. Lednice (4 N).
D 177 - nezaplatené pokuty R: Ján Novožilov - 13,28 € (D 11, D 36), Peter Zvak - 19,92 € (D 24, D 27), Stanislav Paška - 19,92 € (D 25, D 57, D 75), Michal Trško - 6,64 € (D 53), Ján Mazáň - 6,64 € (D 55), Ľudovít Janček - 6,64 € (D 174).
D 178 - nezaplatené pokuty a poplatky: Tunežice - 13,28 € (D 78), Plevník - 13,28 € (D 170), Trstie - 26,56 € (D 99, D 130), M. Lednice - 3,32 € (D 112) – doplatiť, FC Púchov - 13,28 € (D 122), Lysá - 13,28 € (D 137), D. Mariková - 13,28,€ (D 142), Vrchteplá - 56,43 € (D 157, D 158, D 159, D 160), DK dôrazne upozorňuje všetky vyššie uvedené FO, aby svoje záväzky uhradili do 31.3.09. V prípade nerešpektovania bude DK konať v zmysle DP 2/6 !!!
D 179 - Žiada FO L. Rovne, Mikušovce, Prečín, Borčice, Prejta a Lúky, aby zaslali žiacke preukazy na zaliatie do 31. 3. 2009 pod následkom disciplinárnych opatrení.
KR č.13 26. 3.
1.Oznamujeme rozhodcom, 9. 4. (štvrtok) o 17. h sa uskutoční náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov v Lednických Rovniach (penzión u Vanka nad futbalovým štadiónom). Seminára sa povinne zúčastnia R zaradení na nominačnej listine pre súťažný ročník 2008/2009 a noví záujemcovia o rozhodcovskú činnosť - Bušovský, Frolo, Janček, Kebísek, J. Mazán, Milčík, Paška, Ronec, M. Stratený, Tomaník, Tomášek, Trško, Zvak. Študijné materiály pre vykonanie písomnej teoretickej previerky (Pravidlá futbalu so všetkými zmenami a doplnkami platnými od 1. 7. 2008 zverejnené na web stránke www.futbalsfz.sk, Súťažný poriadok futbalu, Rozpis súťaží 2008/2009 si každý frekventant prinesie so sebou na seminár a tiež preukaz rozhodcu.
2. Berie na vedomie ospravedlnenie R Milčíka na deň 22. 3., R Škrovánka (jarná časť) , TJ Kolačín zo seminára odd. R (J. Marušinec).
3. Zimný doškoľovací seminár úspešne absolvovali noví rozhodcovia: Michal Lieskovský - Považská Bystrica, Jaroslav Judíny - Dubnica, Rastislav Mišík – L. Rovne, Miroslav Belák - Pov. Bystrica, Martin Petrík - Pov. Bystrica.
4. Upozorňujeme R na sledovanie úradných správ všetkých komisíí, doručovanie zápisov o stretnutí do stredy 15. h a ospravedlnenie minimálne 16 dní vopred okrem mimoriadnych prípadov.
5. Oznamujeme R, že odmeny prepočítané konverzným kurzom na euro sú zverejnené na web stránke v časti Tlačivá a dokumenty - doplnok k RS.
6. Berie na vedomie informáciu R Bezdedu o úhrade poplatku 200 Sk.
7. Odmeny a náležitosti R a DZ, ktoré sú zdaňované 19 percentami: I. trieda muži (R 23,90 eur, AR, DZ – 19,92 eur), II. a III. trieda muži (21,91 – 17,92), dorast (10,95 – 8,46), žiaci (8,46), stravné (v zmysle zákona o cestovných náhradách) od 1. 1. 2009 je stanovené zákonom 5 - 12 hodín - 3,30 eur, poštovné: R a DZ 1 euro, pri použití vlastného dopravného prostriedku si účtuje DZ 0,17 eur /km, ak cestujú autom všetci traja rozhodcovia, má právo si účtovať jeden 0,20 eur/km, ak cestuje R autom sám, účtuje si cestovné vo výške 0,10 eur / km.
Odmeny vyplácané delegovaným osobám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb: I. trieda muži (R 20,91 eur, AR, DZ – 17,92 eur), II. a III. trieda muži (18,92 – 15,93), dorast (10,95 – 8,96), žiaci (8,96).
8. Oznamujeme funkcionárom, rozhodcom a fanúšikom, 22. 3. boli vyškolení oddieloví rozhodcovia, ktorí majú právo rozhodovať MFZ v súťažiach riadených ObFZ Pov. Bystrica na základe nominácie KR ObFZ alebo v prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu.
Ak sú na stretnutí prítomní oddieloví rozhodcovia z oboch klubov, vyžrebujú si funkciu rozhodcu, resp. asistenta rozhodcu.
Zoznam vyškolených rozhodcov: Adam Bagin (Pruské), Dušan Bednárik (Kameničany), Dušan Dohňanský (Č. Kameň), Štefan Karlubík (Streženice), Vladimír Marejka (Vrchteplá), Jozef Zábojník, Milan Magát (obaja D. Mariková), Peter Púček (H. Poruba), Dušan Tichý (Sverepec), Mikuláš Vonorej (FC Púchov), Peter Zábielny (Jasenica), Jozef Koleno (Dohňany), Miroslav Mišech, Vincent Borovský (obaja Mikušovce), Jozef Ocelka (Orlové), Jozef Janček (Zubák), Anton Šukala (Tuchyňa), Zdenko Koreník (Brvnište).
KDZ č.5 27. 3.
1. Oznamujeme DZ, že zimný seminár delegátov sa uskutoční 3. 4. o 16. h v zasadačke ObFZ
KM č. 22 z 27. 3.
1. Schvaľuje výnimky hracích dní a časov súťažného ročníka 2008/2009: II. tr. SŽ Rozvoj Sverepec, Dohňany, M. Lednice - 2,5 hod pred ÚHČ mužov, I. tr. SŽ D. Mariková - 2,5 h pred ÚHČ mužov.
2. Výnimky platia pre všetky domáce MFZ bez ohľadu na to, kde hrá mužstvo dospelých.
3. Oznamuje všetkým TJ, FO a FK, že sa organizuje „NIKE PREMIER CUP“ 2009/2010
v kategórii žiakov narodených po 1. 1. 1995 a mladších. V prípade záujmu sa možno informovať na sekretariáte ObFZ u V. Petríkovej (sekretárka ObFZ). Termín zaslania prihlášky je do 5.4. 2009 na ObFZ.
4. Žiada všetky kluby o zaslanie menného zoznamu talentovaných žiakov narodených
po 1. 1. 1996 na ObFZ. Termín ihneď !!!
5. KM žiada všetky TJ o zaslanie výnimiek hracích dní a časov pre jarnú časť 2008/09 - RS A čl. 2.5. Kluby, ktoré písomne nepožiadajú o výnimku do 2.4. 2009, odohrajú svoje domáce MFZ v ÚHČ žiakov /dorastu.
MaK č. 5 z 20. 3. 2009
1.Na základe rozhodnutia VV ObFZ z 21. 11. 2008 o laminovaní všetkých žiackych preukazov od 1. 1. 2009, požiadala MK všetky futbalové kluby, ktoré majú žiacke družstvá hrajúce MFZ v ObFZ Pov. Bystrica o ich odovzdanie na matriku ObFZ s cieľom ich zalaminovania, a to do najneskôr do 15.2.2009. Zalaminovanie žiackeho RP je aj podmienkou pre štart v jarnej časti súťaže.
K 20.3.2009 odovzdali RP nasledovné FK/FO: ( vzátvorke počet zadržaných RP):
Beluša (1), Bolešov, Dohňany (4), D. Kočkovce (4), D. Mariková, Dulov, Horovce, H. Poruba, Košeca, Ladce, Lysá, M. Lednice, N. Dubnica, Orlové, Papradno, Podmanín (3), Pov. Bystrica (4), Pruské, Pružina, Streženice, Sverepec (1), Udiča, Vrchteplá.
MK neeviduje zaslanie RP žiakov: FO L. Rovne, Mikušovce, Prečín, Borčice, Prejta a Lúky.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu
Najčítanejšie na My Považská

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Lunička potrebuje súrne pomoc, aby mohla rásť.
 3. Vypočítali sme vaše budúce dôchodky
 4. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
 5. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 6. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 8. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
 1. Vypočítali sme vaše budúce dôchodky
 2. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
 3. Lunička potrebuje súrne pomoc, aby mohla rásť.
 4. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie
 5. Slováci milujú grilovanie s rodinou a priateľmi, ukázal prieskum
 6. Z vernostných kariet Terno a Kraj sa stávajú už aj platobné
 7. Čítanie vytvára pre vaše deti bezpečný prístav!
 8. dm sa zameriava na ženské zdravie
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 16 891
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 11 243
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 8 790
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 340
 5. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 5 316
 6. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 3 761
 7. Dovolenkový raj kúsok za hranicami 3 685
 8. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu 3 582

Blogy SME

 1. Ivan Čáni: Erik Tomáš a nie len jeho falošne stratená pamäť ...
 2. Júlia Piraňa Mikolášiková: Kajúcnik sľuboval milión za vraždu, tvrdí iný kajúcnik. Obete aj sledoval
 3. Jozef Varga: Krkavci / 11. /
 4. Anna Miľanová: Že bobor spravil neporiadok, počula som v televízii...
 5. Dada Vozáriková: Idú Slovák, Gruzínec a Rus pod Kazbeg
 6. Rastislav Puchala: Zakázali Bibliu
 7. Jozef Varga: Slúžil som v armádach štyroch štátov / 30. /
 8. Peter Gregor: Láske
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 139 166
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 21 406
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 15 377
 4. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 12 013
 5. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 835
 6. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 474
 7. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 656
 8. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 973
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Tieto inzeráty nájdete aj v tlačenej verzii novín MY v danom týždni.


2 h
Kolačín predviedol v Pružine po polčase dokonalý obrat.

Na čele najvyššej oblastnej súťaže má Lysá pod Makytou už šesťbodový náskok, aj keď ten sa po kontumácii zmenší.


5 h
Kvašov (v ružovom) prehral doma s Chynoranmi.

Na kopačky Plevníčanov sa lepí obrovská smola.


6 h
Rozprávka O liečivej vode sa v roku 2020 nakrúcala na Smolenickom zámku. Na snímke vľavo česká herečka Darija Pavlovičová (ako Hanka) a slovenská herečka Zuzana Kanócz (ako Henrieta) počas nakrúcania v Smoleniciach.

Naše pamiatky sa mihli vo viacerých filmoch a rozprávkach.


2. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Ivan Čáni: Erik Tomáš a nie len jeho falošne stratená pamäť ...
 2. Júlia Piraňa Mikolášiková: Kajúcnik sľuboval milión za vraždu, tvrdí iný kajúcnik. Obete aj sledoval
 3. Jozef Varga: Krkavci / 11. /
 4. Anna Miľanová: Že bobor spravil neporiadok, počula som v televízii...
 5. Dada Vozáriková: Idú Slovák, Gruzínec a Rus pod Kazbeg
 6. Rastislav Puchala: Zakázali Bibliu
 7. Jozef Varga: Slúžil som v armádach štyroch štátov / 30. /
 8. Peter Gregor: Láske
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 139 166
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 21 406
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 15 377
 4. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 12 013
 5. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 835
 6. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 474
 7. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 656
 8. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 973
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu