Nedeľa, 28. november, 2021 | Meniny má HenrietaKrížovkyKrížovky

Bytovku pri materskej škole nechcú, prinieslo by to problémy

Zámer stavať bytovku pri Materskej škole Dedovec sa stretol s nesúhlasom. Výbor mestskej časti dal tiež zamietavé stanovisko na krátkodobý prenájom mestského pozemku. Má len odporúčací charakter. Čo sa bude diať ďalej, je nejasné.

Svoje pripomienky prišli ľudia predniesť na zasadnutie výboru.Svoje pripomienky prišli ľudia predniesť na zasadnutie výboru. (Zdroj: DP)

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Výbor mestskej časti Lány, ktorý zasadal začiatkom septembra, riešil ako hlavný bod žiadosť mesta o vyjadrenie ku krátkodobému prenájmu pozemku v blízkosti Materskej školy Dedovec. V týchto miestach by sa mala stavať bytovka.

Obyvatelia však s výstavbou nesúhlasia, dostavili sa aj na zasadnutie, aby tu tlmočili svoje výhrady. Stanovisko výboru k požiadavke na prenájom mestského pozemku pre pre súkromného investora bolo zamietavé a všetci prítomní členovia sa pri hlasovaní zhodli. Na ťahu je teraz mesto.

Most v zlom stave a zmeny plánov

Obyvatelia z tejto časti Dedovca vyjadrili nesúhlas s výstavbou, a teda aj s prenájmom pozemku na tento účel. Výhrad mali hneď niekoľko. Týkali sa napríklad komplikácií, ktoré by mohli vzniknúť počas výstavby.

Máriu Zvakovú zaujímalo, či sa bude používať pri výstavbe most, ktorý je v tejto lokalite. Upozornila, že sa to javí ako jediné vhodné riešenie pri doprave. „Nie je v dobrom stave. Aj na Dedovec k novším domom sa urobila preto cesta z druhej strany, aby sa most veľa nepoužíval, lebo už neznesie záťaž. Je tam aj zákaz vjazdu. Kadiaľ budú chodiť nákladné autá?“ pýtala sa Zvaková.

Zdeněk Neuhauser sa zaujímal o to, či by mohli vidieť, ako by mala bytovka vyzerať. „Sme dotknutí, bavíme sa tu o niečom, ale vôbec nevieme, ako by to malo vyzerať. Najprv to bolo osem bytov, teraz je jedenásť a nakoniec to môže byť aj päťdesiat,“ skonštatoval.

Nadviazal na neho Vojtech Miko. „Pôvodne to mali byť vraj nájomné byty. Teraz to majú byť exkluzívne byty. Stále sa to mení,“ vytkol pán Miko.

Problém s parkovaním a ďalšie obavy

Miko ešte dodal, že ak sa majú v dnešnej dobe stavať exkluzívne byty bez garáží, je to nelogické. „Problém na Lánoch číslo jeden je parkovanie. Už aj teraz je niekedy parkovisko plné a autá stoja na ceste smerom na Dedovec. A chceme zobrať ďalšiu parkovaciu plochu pre byty, keď je v mestskej časti dosť voľných bytov?“ položil otázku pán Miko.

V obavách išli niektorí obyvatelia ďalej. „Ak postaví nakoniec niekto namiesto trojpodlažnej budovy osempodlažnú, zákonne neexistuje možnosť, aby to zbúral. Zaplatí formálnu pokutu a schváli sa to. Keď sa začne stavať, proces už sa nedá zastaviť,“ vyjadril sa Ján Gaža.

Ľudí zaujímalo tiež, ako prišiel nápad s výstavbou práve tu a prečo práve tu, argumentovali znehodnotením prostredia, kde žijú a požadovali dokonca zmenu územného plánu. „Nech sa zmení využitie tejto plochy opäť na výstavbu pre parkoviská,“ požadoval Jiří Lorencovič.

Zhoršenie prostredia

Výhrady k požiadavke na krátkodobý prenájom mali aj členovia výboru mestskej časti. Na zasadnutí odznelo, okrem iného, že s parkovacími miestami počíta kraj aj v rámci zlej situácie, čo sa týka statickej dopravy pred nemocnicou a parkovacie miesta naozaj chýbajú. Mohlo by potom dôjsť k likvidácii časti parku.

Výhrady mali aj k tomu, že nebola splnená požiadavka stavebnej komisie o predloženie vizualizácie, vrátane zasadenia objektu do okolitej výstavby, a táto by podľa poslankyne Terézie Sárincovej mohla mať negatívny vplyv na kvalitu prostredia v lokalite.

Malo sa súťažiť

Pripomienok bolo ďaleko viac, poukazovali aj na rôzne rozpory. „V minulosti bol zmenený územný plán, takže už to nie je vedené ako parkovisko. Toto je dosť veľký problém, lebo ak by to nebolo v súlade s ÚPN, zamietalo by sa to ľahšie. Napriek tomu sa mi nepáči, že projekt nie je v súlade s výškovým regulatívom pre túto časť. Bytovka by mala mať štyri podlažia a regulatív je na tri podlažia. Nepáči sa mi preto predložený zámer. Nie sú celkom jasné majetkové vzťahy. Pozemok je mestský, a teraz sa má robiť prenájom. Obávam sa, že môže ísť o to, že sa chce určitá firma vyhnúť súťaži. Majetok by mal ísť totiž do ponuky, do súťaže a mala by ho získať firma, ktorá dá najlepšiu ponuku. Takto sa zvýhodňuje len jedna. Ďalším problémom je, že zmiznú parkovacie miesta,“ uviedol Juraj Smatana, člen výboru a poslanec zastupiteľstva.

Dodal ešte, že k zmene územného plánu došlo v minulosti, keď väčšina členov VMČ nesedela vo výbore za Lány.

Treba tu byty?

Jane Veličovej sa nepozdávalo, že pôvodne plánovaná bytovka mala osem bytov, a teraz je to jedenásť bytov. „Rozprávala som sa tiež s obyvateľmi a mnohým to vadí, takže budem hlasovať proti. Zisťovala som si tiež, aká je ponuka bytov na Lánoch len v jednej realitnej kancelárii a dostala som deväť ponúk. My ideme pre jedenásť bytov zlikvidovať parkovisko?“ vyjadrila sa Veličová.

Stavať treba, ale postup nie je v poriadku

Ladislav Bačík upozornil, že keď sa robilo jarné upratovanie v meste, stretol sa tiež s ľuďmi, ktorí boli nespokojní so zámerom výstavby v tejto časti.

„Dostali aj žiadosť na vyjadrenie sa k zámeru. Na základe toho som žiadal o informácie mesto. Chcel som vedieť, prečo sa predlžuje stavebné povolenie. Dostal som odpoveď, že sa nemusia ľudia báť, lebo bytovka tu nikdy stáť nebude, pretože mesto na ňu nemá peniaze. Tak som potom informoval ľudí. Teraz v druhom kole sa zrazu ide bytovka stavať. Nechápal som to,“ upozornil na rôzne stanoviská Bačík.

Dodal, že nakoniec mu bolo povedané, že na stavebné povolenie, ktoré je vydané do roku 2013, sa bytovka stavať nebude a vybavuje sa nové stavebné povolenie. „K tomu by mali dotknutí ľudia mať nárok vyjadriť sa. Prekáža mi, že my zastupujeme túto časť mesta a sme zavádzaní a nedostávame správne informácie,“ vyjadril sa Bačík.

Na projekt tiež zareagoval. „Podporujem stavebnú činnosť v meste. Nápad je pekný, byty by boli krásne,“ skonštatoval. Doplnil ešte, že firma, ktorá žiada o prenájom, to nebude stavať. „Ona bude do toho len investovať a ide s kožou na trh. Ide zainvestovať dosť veľké peniaze. Ak byty predá, tak je to pre ňu dobré, ak nepredá, má smolu. Toto je miesto, ktoré je veľmi zaujímavé na výstavbu. Mesto ide urobiť vlastne úľavu. Ide totiž nejakej firme odovzdať do prenájmu stavebné miesto, dať jej stavebné povolenie, kde musí byť nejaká zmena, ktorú určite odsúhlasí, a potom bude nútené za korunu pozemok, kde stojí bytový dom, predať. Ja som zásadne proti tomuto, aj keď by som bol rád, aby sa tu stavali pekné domy,“ vyslovil sa Bačík.

Zamietavé stanovisko

Výbor dal nakoniec zamietavé stanovisko ku krátkodobému prenájmu. To má však len odporúčací charakter. Na ťahu je teraz mesto.

ico

Niektoré otázky zostali zo strany mesta nezodpovedané

Fakty v súvislosti s prenájmom pozemku na Dedovci a plánovanou výstavbou bytového domu sme zisťovali aj na mestskom úrade. Na všetky otázky sme konkrétnu odpoveď nedostali.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V súvislosti so žiadosťou, ktorá sa objavila vo výbore mestskej časti na krátkodobý prenájom pozemku v majetku mesta a zámerom výstavby bytového domu, sme sa pre spresnenie informácií obrátili s otázkami aj na mesto.

Ako je to s krátkodobým prenájmom?

Chceli sme vedieť, či firma žiada o prenájom časti pozemku preto, že na nej bude postavený bytový dom alebo je to inak. Tiež vysvetliť, prečo ide o krátkodobý prenájom, a nie odkúpenie pozemku a o akú časť pozemku ide v metroch štvorcových, kde je žiadosť o nájom. Tiež sme chceli vysvetliť, či by mala byť celá plocha, kde žiada o krátkodobý prenájom, zastavaná alebo žiada o ňu len preto, aby ju využívala ako stavenisko či prístup na stavbu.

Na tieto otázky sme konkrétnu odpoveď nedostali.

Zaujímalo nás aj to, či mesto neuvažuje o predaji pozemku najvýhodnejšej ponuke a zorganizovaní súťaže na odpredaj alebo či získa subjekt, ktorému sa dá pozemok do krátkodobého prenájmu, predkupné právo. „Z pohľadu mesta je prípadný návrh investora na krátkodobý prenájom pozemku s predkupným právom absolútne neprijateľný. Podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica je mesto povinné ponúknuť takýto majetok v obchodnej verejnej súťaži, a takto by po kladnom stanovisku VMČ a odborných komisií postupovalo aj v tomto prípade,“ dostali sme odpoveď od Filipa Oubrechta, hovorcu mesta.

Kompetencie

Z diskusie, ktorá sa rozvinula na zasadnutí VMČ Lány, tiež vyplynulo, že obyvateľom nebolo jasné, kto by mal rozhodovať o krátkodobom prenájme a aké sú kompetencie výboru. Či rozhoduje zastupiteľstvo alebo sú tu stanovené iné kompetencie.

„V súvislosti s uvedenou žiadosťou podotýkame, že ide o výhradne súkromnú investíciu, ktorej návrh bol doručený na mestský úrad. V súlade s platnými zásadami je každý takýto návrh najskôr postúpený dotknutému výboru mestskej časti a následne do odborných komisií. V prípade, ak sú stanoviská VMČ a odborných komisií zamietavé, mestský úrad oznámi prípadnému investorovi, že nie je v záujme mesta v danej investícii pokračovať. Až následne, v prípade kladných stanovísk, mestský úrad takúto eventuálnu investíciu posudzuje z hľadiska územného plánu, možností parkovania, ceny pozemku atď. V poslednom kroku o akomkoľvek prevode mestského majetku rozhodujú výhradne poslanci mestského zastupiteľstva,“ reagoval Oubrecht.

Diskusia je podľa mesta čisto teoretická

Vo výbore mestskej časti odznelo tiež, že stanoviská mestského úradu vo veci výstavby v lokalite boli rozdielne. Pýtali sme sa preto aj na zmeny zámerov výstavby: Či bolo miesto najprv vyčlenené na individuálnu bytovú výstavbu, neskôr došlo k zmene a bolo vyčlenené na hromadnú a prečo sa táto nerealizovala? Či malo ísť o výstavbu nájomných bytov zo ŠFRB? Prečo došlo k zmene zámeru z IBV na HBV? Aké stavebné povolenia už boli vydané a či nebeží nové stavebné konanie a podobne.

Konkrétne nám úrad tieto otázky nezodpovedal. V poznámke pri stanovisku, ktoré zaslal hovorca Oubrecht, sa uvádza: „V súčasnom štádiu pokladáme akúkoľvek diskusiu o požiadavke uvedenej spoločnosti za čisto teoretickú, a teda bez reálnej výpovednej hodnoty. V prípade, ak by tento zámer začal naberať reálne kontúry, uisťujeme vás, že bude dostatočne verejne pertraktovaný.“

Nevedia posúdiť vhodnosť investície

Pri posudzovaní žiadosti zarezonovala aj pochybnosť o potrebnosti výstavby nových bytov.

„Otázku predajnosti bytov v danom objekte odporúčame adresovať investorovi, nakoľko nejde o mestskú investíciu. Mesto nepozná podrobnosti rozpočtu stavby ani cenovú stratégiu prípadného predaja bytov,“ uvádza sa v odpovedi úradu.

BERKO

Najčítanejšie na My Považská

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom?
 2. inFEEnity posilní Samuel Oriňák
 3. Trojica prestížnych fotografov hovorí o svojich tajomstvách
 4. Vianočné nákupy bez stresu? Pozrite sa, či na to idete správne
 5. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť
 6. Ani najlepšia mama nevie, čo sa deje v tele jej dieťatka
 7. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije?
 8. Volkswagen predstavuje ďalší elektrický model
 9. Firmám sa vyplatí poznať uhlíkovú stopu vlastných výrobkov
 10. Dôchodkové sporenie s rešpektom k budúcnosti
 1. Tipy na darčeky, ktoré potešia každú ženu
 2. Mačka, ktorá žerie ľudí, kakajúce polienko, pavúky na stromčeku
 3. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 4. Dopyt po bytoch stúpa, ponuka bytov sa neustále zmenšuje
 5. Tatranský buk je Stromom roka 2021
 6. Vianočné nákupy bez stresu? Pozrite sa, či na to idete správne
 7. BLACK FRIDAY: Nakupujte výhodne prírodné produkty
 8. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 9. Trojica prestížnych fotografov hovorí o svojich tajomstvách
 10. Spoločnosť v Lipt. Mikuláši dodáva námorný informačný systém
 1. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 28 459
 2. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 10 588
 3. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 6 285
 4. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 5 496
 5. Rekonštruujete? Pozor na romantické predstavy o vykurovaní 3 073
 6. Ako ušetriť náklady v sklade? Máme pre vás 9 tipov 2 459
 7. Obľúbená kozmetika, lieky a doplnky stravy so zľavou až 50% 2 380
 8. Volkswagen predstavuje ďalší elektrický model 2 313
 9. TIP: Úspech zakódovaný v DNA? Potvrdil to zlatý hattrick 1 875
 10. Ako predísť intímnym problémom? Vyvolať ich môže aj bežná vložka 1 788

Blogy SME

 1. Marian Nanias: Jadrová energia - Jedna vec je sľubovať, a druhá urobiť.
 2. Tomáš Tenczer: Ako sme si prestali kupovať darčeky
 3. Stanislav Jurčišin: Keď sa snažíš usvedčiť samého seba, že si masový vrah.
 4. Radovan Kazda: Každý, kto plytvá s pojmom humanitárna katastrofa, by mal dostať pravítkom po prstoch
 5. Věra Tepličková: Bolo, nebolo alebo O kráľovstve, kde prestalo platiť, že niečo je vždy za niečo
 6. Štefan Vidlár: Dúležité hláseňí
 7. Simona Rezníčeková: V lotosovom sede na nesprávnej hore
 8. Barbora Kujundžić: Výchova detí ako výstup na Mount Everest
 1. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 8 623
 2. Monika Nagyova: Poďte bližšie, staré dievky nehryzú. 8 244
 3. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 367
 4. Lucia Nicholsonová: Otvorený list ministrovi Krajniakovi 6 443
 5. Martin Greguš: Robert Fico a jeho 2 tváre... DNES: "Povinné očkovanie je nechutný fašistický nápad". Čo myslíte, čo "hovoril" SMER v roku 2014? 5 952
 6. Ján Marton: Prezidentka žije v krajine, ktorej nerozumie a ja nerozumiem jej. 5 077
 7. Věra Tepličková: Ako chutí moc alebo Ak budeme dobrí, dostaneme limetku 4 336
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 18. Najväčší strašiak návratu zo zahraničia? Slovenská mentalita 3 938
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 4. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 7. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
 8. Katarína Pázmányová: Zabúdate? Možno by ste mali navštíviť odborníka
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka odštartoval pred mesiacom nový akademický rok.


18. nov
Ilustračná fotografia.

Technické služby mesta Dubnica nad Váhom majú pripravené na údržbu ciest a chodníkov v zimnej sezóne 2021/2022 štrnásť mechanizmov.


SITA 15 h

Ťažké zranenia utrpelo pri nehodách vyše 50 ľudí.


TASR 22 h

SHMÚ vydal preto aj výstrahy prvého stupňa.


26. nov

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Peter sa z tohto sveta rozhodol odísť dobrovoľne.


18 h

Pacienti sa cítia ako víťazi, že covid prežili nezaočkovaní. Nedochádza im, že ľudia čakajú na operácie, hovorí.


26. nov

Radnica pomenovanie ulice neodporučila.


16 h

Doteraz sme mali na pľúcnej ventilácii 19 pacientov. Neprežil nikto, hovorí Peter Kirschner, primár infekčného oddelenia.


26. nov

Blogy SME

 1. Marian Nanias: Jadrová energia - Jedna vec je sľubovať, a druhá urobiť.
 2. Tomáš Tenczer: Ako sme si prestali kupovať darčeky
 3. Stanislav Jurčišin: Keď sa snažíš usvedčiť samého seba, že si masový vrah.
 4. Radovan Kazda: Každý, kto plytvá s pojmom humanitárna katastrofa, by mal dostať pravítkom po prstoch
 5. Věra Tepličková: Bolo, nebolo alebo O kráľovstve, kde prestalo platiť, že niečo je vždy za niečo
 6. Štefan Vidlár: Dúležité hláseňí
 7. Simona Rezníčeková: V lotosovom sede na nesprávnej hore
 8. Barbora Kujundžić: Výchova detí ako výstup na Mount Everest
 1. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 8 623
 2. Monika Nagyova: Poďte bližšie, staré dievky nehryzú. 8 244
 3. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 367
 4. Lucia Nicholsonová: Otvorený list ministrovi Krajniakovi 6 443
 5. Martin Greguš: Robert Fico a jeho 2 tváre... DNES: "Povinné očkovanie je nechutný fašistický nápad". Čo myslíte, čo "hovoril" SMER v roku 2014? 5 952
 6. Ján Marton: Prezidentka žije v krajine, ktorej nerozumie a ja nerozumiem jej. 5 077
 7. Věra Tepličková: Ako chutí moc alebo Ak budeme dobrí, dostaneme limetku 4 336
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 18. Najväčší strašiak návratu zo zahraničia? Slovenská mentalita 3 938
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 4. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 7. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
 8. Katarína Pázmányová: Zabúdate? Možno by ste mali navštíviť odborníka

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu