Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

Bytovku pri materskej škole nechcú, prinieslo by to problémy

Zámer stavať bytovku pri Materskej škole Dedovec sa stretol s nesúhlasom. Výbor mestskej časti dal tiež zamietavé stanovisko na krátkodobý prenájom mestského pozemku. Má len odporúčací charakter. Čo sa bude diať ďalej, je nejasné.

Svoje pripomienky prišli ľudia predniesť na zasadnutie výboru.Svoje pripomienky prišli ľudia predniesť na zasadnutie výboru. (Zdroj: DP)

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Výbor mestskej časti Lány, ktorý zasadal začiatkom septembra, riešil ako hlavný bod žiadosť mesta o vyjadrenie ku krátkodobému prenájmu pozemku v blízkosti Materskej školy Dedovec. V týchto miestach by sa mala stavať bytovka.

Obyvatelia však s výstavbou nesúhlasia, dostavili sa aj na zasadnutie, aby tu tlmočili svoje výhrady. Stanovisko výboru k požiadavke na prenájom mestského pozemku pre pre súkromného investora bolo zamietavé a všetci prítomní členovia sa pri hlasovaní zhodli. Na ťahu je teraz mesto.

Most v zlom stave a zmeny plánov

Obyvatelia z tejto časti Dedovca vyjadrili nesúhlas s výstavbou, a teda aj s prenájmom pozemku na tento účel. Výhrad mali hneď niekoľko. Týkali sa napríklad komplikácií, ktoré by mohli vzniknúť počas výstavby.

Máriu Zvakovú zaujímalo, či sa bude používať pri výstavbe most, ktorý je v tejto lokalite. Upozornila, že sa to javí ako jediné vhodné riešenie pri doprave. „Nie je v dobrom stave. Aj na Dedovec k novším domom sa urobila preto cesta z druhej strany, aby sa most veľa nepoužíval, lebo už neznesie záťaž. Je tam aj zákaz vjazdu. Kadiaľ budú chodiť nákladné autá?“ pýtala sa Zvaková.

Zdeněk Neuhauser sa zaujímal o to, či by mohli vidieť, ako by mala bytovka vyzerať. „Sme dotknutí, bavíme sa tu o niečom, ale vôbec nevieme, ako by to malo vyzerať. Najprv to bolo osem bytov, teraz je jedenásť a nakoniec to môže byť aj päťdesiat,“ skonštatoval.

Nadviazal na neho Vojtech Miko. „Pôvodne to mali byť vraj nájomné byty. Teraz to majú byť exkluzívne byty. Stále sa to mení,“ vytkol pán Miko.

Problém s parkovaním a ďalšie obavy

Miko ešte dodal, že ak sa majú v dnešnej dobe stavať exkluzívne byty bez garáží, je to nelogické. „Problém na Lánoch číslo jeden je parkovanie. Už aj teraz je niekedy parkovisko plné a autá stoja na ceste smerom na Dedovec. A chceme zobrať ďalšiu parkovaciu plochu pre byty, keď je v mestskej časti dosť voľných bytov?“ položil otázku pán Miko.

V obavách išli niektorí obyvatelia ďalej. „Ak postaví nakoniec niekto namiesto trojpodlažnej budovy osempodlažnú, zákonne neexistuje možnosť, aby to zbúral. Zaplatí formálnu pokutu a schváli sa to. Keď sa začne stavať, proces už sa nedá zastaviť,“ vyjadril sa Ján Gaža.

Ľudí zaujímalo tiež, ako prišiel nápad s výstavbou práve tu a prečo práve tu, argumentovali znehodnotením prostredia, kde žijú a požadovali dokonca zmenu územného plánu. „Nech sa zmení využitie tejto plochy opäť na výstavbu pre parkoviská,“ požadoval Jiří Lorencovič.

Zhoršenie prostredia

Výhrady k požiadavke na krátkodobý prenájom mali aj členovia výboru mestskej časti. Na zasadnutí odznelo, okrem iného, že s parkovacími miestami počíta kraj aj v rámci zlej situácie, čo sa týka statickej dopravy pred nemocnicou a parkovacie miesta naozaj chýbajú. Mohlo by potom dôjsť k likvidácii časti parku.

Výhrady mali aj k tomu, že nebola splnená požiadavka stavebnej komisie o predloženie vizualizácie, vrátane zasadenia objektu do okolitej výstavby, a táto by podľa poslankyne Terézie Sárincovej mohla mať negatívny vplyv na kvalitu prostredia v lokalite.

Malo sa súťažiť

Pripomienok bolo ďaleko viac, poukazovali aj na rôzne rozpory. „V minulosti bol zmenený územný plán, takže už to nie je vedené ako parkovisko. Toto je dosť veľký problém, lebo ak by to nebolo v súlade s ÚPN, zamietalo by sa to ľahšie. Napriek tomu sa mi nepáči, že projekt nie je v súlade s výškovým regulatívom pre túto časť. Bytovka by mala mať štyri podlažia a regulatív je na tri podlažia. Nepáči sa mi preto predložený zámer. Nie sú celkom jasné majetkové vzťahy. Pozemok je mestský, a teraz sa má robiť prenájom. Obávam sa, že môže ísť o to, že sa chce určitá firma vyhnúť súťaži. Majetok by mal ísť totiž do ponuky, do súťaže a mala by ho získať firma, ktorá dá najlepšiu ponuku. Takto sa zvýhodňuje len jedna. Ďalším problémom je, že zmiznú parkovacie miesta,“ uviedol Juraj Smatana, člen výboru a poslanec zastupiteľstva.

Dodal ešte, že k zmene územného plánu došlo v minulosti, keď väčšina členov VMČ nesedela vo výbore za Lány.

Treba tu byty?

Jane Veličovej sa nepozdávalo, že pôvodne plánovaná bytovka mala osem bytov, a teraz je to jedenásť bytov. „Rozprávala som sa tiež s obyvateľmi a mnohým to vadí, takže budem hlasovať proti. Zisťovala som si tiež, aká je ponuka bytov na Lánoch len v jednej realitnej kancelárii a dostala som deväť ponúk. My ideme pre jedenásť bytov zlikvidovať parkovisko?“ vyjadrila sa Veličová.

Stavať treba, ale postup nie je v poriadku

Ladislav Bačík upozornil, že keď sa robilo jarné upratovanie v meste, stretol sa tiež s ľuďmi, ktorí boli nespokojní so zámerom výstavby v tejto časti.

„Dostali aj žiadosť na vyjadrenie sa k zámeru. Na základe toho som žiadal o informácie mesto. Chcel som vedieť, prečo sa predlžuje stavebné povolenie. Dostal som odpoveď, že sa nemusia ľudia báť, lebo bytovka tu nikdy stáť nebude, pretože mesto na ňu nemá peniaze. Tak som potom informoval ľudí. Teraz v druhom kole sa zrazu ide bytovka stavať. Nechápal som to,“ upozornil na rôzne stanoviská Bačík.

Dodal, že nakoniec mu bolo povedané, že na stavebné povolenie, ktoré je vydané do roku 2013, sa bytovka stavať nebude a vybavuje sa nové stavebné povolenie. „K tomu by mali dotknutí ľudia mať nárok vyjadriť sa. Prekáža mi, že my zastupujeme túto časť mesta a sme zavádzaní a nedostávame správne informácie,“ vyjadril sa Bačík.

Na projekt tiež zareagoval. „Podporujem stavebnú činnosť v meste. Nápad je pekný, byty by boli krásne,“ skonštatoval. Doplnil ešte, že firma, ktorá žiada o prenájom, to nebude stavať. „Ona bude do toho len investovať a ide s kožou na trh. Ide zainvestovať dosť veľké peniaze. Ak byty predá, tak je to pre ňu dobré, ak nepredá, má smolu. Toto je miesto, ktoré je veľmi zaujímavé na výstavbu. Mesto ide urobiť vlastne úľavu. Ide totiž nejakej firme odovzdať do prenájmu stavebné miesto, dať jej stavebné povolenie, kde musí byť nejaká zmena, ktorú určite odsúhlasí, a potom bude nútené za korunu pozemok, kde stojí bytový dom, predať. Ja som zásadne proti tomuto, aj keď by som bol rád, aby sa tu stavali pekné domy,“ vyslovil sa Bačík.

Zamietavé stanovisko

Výbor dal nakoniec zamietavé stanovisko ku krátkodobému prenájmu. To má však len odporúčací charakter. Na ťahu je teraz mesto.

ico

Niektoré otázky zostali zo strany mesta nezodpovedané

Fakty v súvislosti s prenájmom pozemku na Dedovci a plánovanou výstavbou bytového domu sme zisťovali aj na mestskom úrade. Na všetky otázky sme konkrétnu odpoveď nedostali.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V súvislosti so žiadosťou, ktorá sa objavila vo výbore mestskej časti na krátkodobý prenájom pozemku v majetku mesta a zámerom výstavby bytového domu, sme sa pre spresnenie informácií obrátili s otázkami aj na mesto.

Ako je to s krátkodobým prenájmom?

Chceli sme vedieť, či firma žiada o prenájom časti pozemku preto, že na nej bude postavený bytový dom alebo je to inak. Tiež vysvetliť, prečo ide o krátkodobý prenájom, a nie odkúpenie pozemku a o akú časť pozemku ide v metroch štvorcových, kde je žiadosť o nájom. Tiež sme chceli vysvetliť, či by mala byť celá plocha, kde žiada o krátkodobý prenájom, zastavaná alebo žiada o ňu len preto, aby ju využívala ako stavenisko či prístup na stavbu.

Na tieto otázky sme konkrétnu odpoveď nedostali.

Zaujímalo nás aj to, či mesto neuvažuje o predaji pozemku najvýhodnejšej ponuke a zorganizovaní súťaže na odpredaj alebo či získa subjekt, ktorému sa dá pozemok do krátkodobého prenájmu, predkupné právo. „Z pohľadu mesta je prípadný návrh investora na krátkodobý prenájom pozemku s predkupným právom absolútne neprijateľný. Podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica je mesto povinné ponúknuť takýto majetok v obchodnej verejnej súťaži, a takto by po kladnom stanovisku VMČ a odborných komisií postupovalo aj v tomto prípade,“ dostali sme odpoveď od Filipa Oubrechta, hovorcu mesta.

Kompetencie

Z diskusie, ktorá sa rozvinula na zasadnutí VMČ Lány, tiež vyplynulo, že obyvateľom nebolo jasné, kto by mal rozhodovať o krátkodobom prenájme a aké sú kompetencie výboru. Či rozhoduje zastupiteľstvo alebo sú tu stanovené iné kompetencie.

„V súvislosti s uvedenou žiadosťou podotýkame, že ide o výhradne súkromnú investíciu, ktorej návrh bol doručený na mestský úrad. V súlade s platnými zásadami je každý takýto návrh najskôr postúpený dotknutému výboru mestskej časti a následne do odborných komisií. V prípade, ak sú stanoviská VMČ a odborných komisií zamietavé, mestský úrad oznámi prípadnému investorovi, že nie je v záujme mesta v danej investícii pokračovať. Až následne, v prípade kladných stanovísk, mestský úrad takúto eventuálnu investíciu posudzuje z hľadiska územného plánu, možností parkovania, ceny pozemku atď. V poslednom kroku o akomkoľvek prevode mestského majetku rozhodujú výhradne poslanci mestského zastupiteľstva,“ reagoval Oubrecht.

Diskusia je podľa mesta čisto teoretická

Vo výbore mestskej časti odznelo tiež, že stanoviská mestského úradu vo veci výstavby v lokalite boli rozdielne. Pýtali sme sa preto aj na zmeny zámerov výstavby: Či bolo miesto najprv vyčlenené na individuálnu bytovú výstavbu, neskôr došlo k zmene a bolo vyčlenené na hromadnú a prečo sa táto nerealizovala? Či malo ísť o výstavbu nájomných bytov zo ŠFRB? Prečo došlo k zmene zámeru z IBV na HBV? Aké stavebné povolenia už boli vydané a či nebeží nové stavebné konanie a podobne.

Konkrétne nám úrad tieto otázky nezodpovedal. V poznámke pri stanovisku, ktoré zaslal hovorca Oubrecht, sa uvádza: „V súčasnom štádiu pokladáme akúkoľvek diskusiu o požiadavke uvedenej spoločnosti za čisto teoretickú, a teda bez reálnej výpovednej hodnoty. V prípade, ak by tento zámer začal naberať reálne kontúry, uisťujeme vás, že bude dostatočne verejne pertraktovaný.“

Nevedia posúdiť vhodnosť investície

Pri posudzovaní žiadosti zarezonovala aj pochybnosť o potrebnosti výstavby nových bytov.

„Otázku predajnosti bytov v danom objekte odporúčame adresovať investorovi, nakoľko nejde o mestskú investíciu. Mesto nepozná podrobnosti rozpočtu stavby ani cenovú stratégiu prípadného predaja bytov,“ uvádza sa v odpovedi úradu.

BERKO

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 4. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 6. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 1. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 2. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 8. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 9. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 10. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 21 807
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 20 982
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 15 673
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 680
 5. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 12 596
 6. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 908
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 671
 8. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 11 039
 9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 832
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 594
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Covidové oddelenie v Považskej Bystrici je v plnej prevádzke

Má kapacitu 28 lôžok, dnes už je viac ako polovica zaplnená.

S meraním teploty v nemocnici pomáhajú vojaci

MY PLUS: Pokojne zostaňte doma, náš týždenník MY si teraz prelistujete už aj online

23 regionálnych titulov MY a niekoľkoročný archív online plus odomknutý exkluzívny obsah na 27 weboch MY - to je MY PLUS.

V nedeľu pribudlo cez 1300 nakazených, takmer 140 v Trenčianskom kraji

Na Slovensku pribudlo v nedeľu 1312 nakazených z 6175 testovaných. Potvrdili ďalšie úmrtia.

ilustračné foto

AKTUÁLNE: Mesto pomáha pripravovať celoplošné testovanie

Vojaci prišli obhliadnuť navrhované odberné miesta. Mesto ponúka všetku súčinnosť. Zamestnanci sa venujú pomoci vojakom.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Padol ďalší rekord. V Trenčianskom kraji odhalili takmer 400 prípadov nákazy

Ide o pozitívnych ľudí identifikovaných klasickou cestou pomocou PCR testov.

Pacientov pribúda, nemocnica v Čadci prosí zdravotníkov o pomoc

Situácia v nemocnici je podľa riaditeľa vážna.

Už ste čítali?