Streda, 12. máj, 2021 | Meniny má PankrácKrížovkyKrížovky

Hovorili o nízkej cene, zákonnosti i podmienke užívania

Prvýkrát riešili poslanci predaj mestského majetku pre jedného z poslancov už v júni. Predaj schválili poslancovi s podmienkou vecného bremena. Odznelo veľa pripomienok.

Už v júni bola bohatá diskusia, keď sa schvaľoval predaj pre poslanca Stanislava Kardoša (prvý zľava). O predaji sa nakoniec rokovalo aj v júli.Už v júni bola bohatá diskusia, keď sa schvaľoval predaj pre poslanca Stanislava Kardoša (prvý zľava). O predaji sa nakoniec rokovalo aj v júli. (Zdroj: DP)

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Júnové zastupiteľstvo odsúhlasilo predaj poslancovi Stanislavovi Kardošovi s bremenom využívania na nekomerčné výchovno-vzdelávacie účely. Rozprúdila sa okrem iného bohatá diskusia o tom, či je spôsob, akým sa predáva, v súlade so zákonom, keď ide o poslanca zastupiteľstva a či je primeraná cena.

Predávali sa pozemky o výmere asi 4600 metrov štvorcových a štyri objekty v mestskej časti Hliny neďaleko základnej školy. V minulosti tu fungovala materská škola, po jej zrušení sa majetok neudržiaval. Poslanec Kardoš ich zobral v roku 2010 do prenájmu, boli už vtedy schátrané.

Skryť Vypnúť reklamu

Návrh a dva posudky

Predkladateľ Michal Hamar, vedúci odboru kancelárie primátora, upozornil na to, že boli vyhotovené dva znalecké posudky. „Na základe rokovania mestskej rady sme dali vyhotoviť kontrolný znalecký posudok. Prvý vyšiel približne na 138-tisíc eur a druhý 139-tisíc eur. Ide o štyri objekty bývalej materskej školy a priľahlý pozemok. V žiadosti je, že jeden z týchto objektov zrekonštruoval žiadateľ v sume 200-tisíc eur. Chce zrekonštruovať celý areál, čo chce riešiť formou úveru, a preto požiada o odpredaj,“ vysvetlil poslancom Hamar.

Primátor Karol Janas doplnil, že práve preto, že ide o poslanca mestského zastupiteľstva, sa dal vypracovať kontrolný znalecký posudok. „Nakoniec sme sa dohodli, že dáme hlasovať o vyššej cene,“ dodal Janas.

Skryť Vypnúť reklamu

Obavy týkajúce sa súladu so zákonom

Práve v súvislosti s predajom poslancovi zazneli obavy, či sa neporušuje zákon. Poslanec Pavol Jurčík sa pritom odvolával na konkrétny paragraf v zákone o majetku obcí.

„Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci starostom, hlavným kontrolórom, poslancom, zamestnancom. Môže sa zúčastniť výberového konania. Urobíme precedens a môže potom každý požadovať takéto odpredaje,“ upozornil Jurčík. Rovnaké obavy mal Rudolf Karas, ktorý doplnil, že iné normy neumožňujú priamy predaj uplatniť, ak ide o majetok nad 40-tisíc eur.

Poslanec Peter Jaroš upozornil na iné ustanovenia tohto zákona „V ďalších odsekoch sa spomína, že spomínané ustanovenie sa nepoužije pri prevode majetku obce a to pri prevodoch majetkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktoré odsúhlasuje zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Takže by to malo byť v zmysle zákona.“

Skryť Vypnúť reklamu

Že ide o predaj právne čistý tvrdili aj Michal Hamar a hlavný kontrolór Marián Sičák.

„Nejde o priamy predaj. Prevody majetku upravuje zákon o majetku obcí a ten pozná tri základné druhy prevodu – obchodná súťaž, dražba alebo priamy predaj. A potom sú výnimky z týchto druhov predajov. Jednou z nich je, ak ide o predaj podľa osobitného zreteľa,“ vysvetľoval Hamar.

Priamy predaj v tomto prípade neznamená podľa neho, že to predáme konkrétnej osobe, ktorú si určíme. „Pätnásť dní pred schvaľovaním v zastupiteľstve sme zverejnili zámer predať to takýmto spôsobom, teda konkrétnemu uchádzačovi. Ale aj dôvod hodný osobitného zreteľa musí byť nejako odôvodnený. V tomto prípade to bolo odôvodnené tým, že on je nájomcom škôlky, dlhodobý nájom má na dobu dvadsať rokov, že v objekte vykonal investície viac než 200-tisíc eur a má vykonať ďalšie. Ide o rozsiahle investície, na ktoré si potrebuje zobrať úver ako majiteľ objektu. Tieto predaje podľa osobitného zreteľa sa robia práve v prípadoch, keď pre mesto nie je rozhodujúca cena, ale sú tam iné kritériá,“ vysvetlil Hamar.

Hovoril o podhodnotenej sume

Rudolf Karas mal k odpredaju ešte inú výhradu. Nepozdávala sa mu cena, za ktorú sa majetok predáva.

„Suma je úžasne podhodnotená. Keď si zoberieme koľko stojí meter štvorcový, za ktorý sme chceli predať miestnemu podnikateľovi priestory pri Priore, čo bolo 130 eur za meter štvorcový, je to neporovnateľné,“ tvrdil Karas v súvislosti s tým, že tu ide o desiatky eur. „Je to pozemok, ktorý má vyše 4000 metrov štvorcových a je to dosť atraktívna oblasť. Ja nemôžem hlasovať za,“ tvrdil Karas.

Dodal, že nejde o nič osobné, nepáčilo sa mu však, že sa takto posudzujú predaje. Považuje to za neprípustné.

Spolu s Jurčíkom pripustili, že objekty sú v zlom stave.

Ďalšie chátranie a vyššie investície

František Martaus upozornil, že stav objektov sa každým dňom bude zhoršovať a suma, ktorú by muselo mesto investovať do opravy sa bude zvyšovať. „Ja chcem, aby sa tam situácia vyriešila,“ zdôvodnil aj týmto Martaus, prečo je za odpredaj.

Rovnaký názor mal aj Marián Sopčák, viceprimátor mesta.

Reakcia kupujúceho poslanca

Na pripomienky poslancov reagoval po upozornení, že ide o osobný záujem, aj poslanec Stanislav Kardoš.

„Mesto mi ponúklo v minulosti priestory na základných školách, nakoľko škola, deti z mesta a pedagógovia v dome kultúry už ďalej nemôžu fungovať z finančného hľadiska. V roku 2010 mi bol zverený majetok, ktorý vidíte pre sebou. Keby ste videli tie pozemky, je to rozkúskovaná parcela, ktorá nemôže mať tú hodnotu. Niekto to zdevastoval a ja, keby som odovzdal mestu tento majetok, tak by to bol obrovský problém. Neviem si predstaviť, kde by zobralo možno milión eur na revitalizáciu takýchto budov,“ vysvetľoval Kardoš.

Dodal, že škola potrebuje na normálny chod súvislé budovy a mesto nemá majetok, ktorý by vedelo v tomto prípade ponúknuť. „Súkromná základná umelecká škola, aj keď je tam názov súkromná, je zriadená ministerstvom školstva a je to nezisková organizácia. Pokiaľ nebudem prevádzkovať školu ja, musí to robiť mesto, lebo je to jednoducho škola a nedá sa zrušiť, s tým, že deti sú v určitých ročníkoch. To nie je nejaká súkromná záležitosť, ale je to aj záležitosť tohto mesta a týchto poslancov, postarať sa tieto deti. A ťarcha je samozrejme aj na mne. Ja hľadám cesty, ako ju ďalej prevádzkovať,“ tvrdil Kardoš.

Menšia závislosť poslanca po odpredaji a ťarcha

Juraj Smatana v súvislosti s predajom uviedol aj jedno plus.

„Už keď sa na jednom z minulých zastupiteľstiev schvaľoval prenájom pre súkromnú SZUŠ Kardošovcov, upozornil som na to, že si veľmi vážim prácu ich súkromnej základnej umeleckej školy, no nepáči sa mi ich závislosť od mesta. Určitým spôsobom to zväzuje kolegovi Kardošovi ruky pri hlasovaní. Z tohto hľadiska je predaj nižšou formou závislosti než prenájom, preto pridávam nejaké plus zaň,“ uviedol Smatana. Žiadal však v prípade odpredaja doplniť do materiálu ťarchu, lebo v snahe zrekonštruovať objekt sa môže situácia vyvinúť všelijako.

„Myslím, že by mal byť materiál doplnený o ťarchu, aby tento majetok bol využitý výlučne na výchovno-vzdelávacie účely a aj s predkupným právom mesta. Aby sa nemohlo stať, že sa niečo stane a prídeme na to, že sa tam realizuje iná činnosť,“ žiadal Smatana.

Podmienka využívania a predkupné právo

Marián Sopčák upozornil, že pozemok je určený v územnom pláne na školské a pred-školské zariadenia.

„Takže je to zafixované tak, že sa to nemôže použiť na súkromné stavby, nemôže sa tam stavať, pokiaľ sa nezmení územný plán. Majetková ťarcha a predkupné právo? Áno, myslím si, že je to dobrý nápad, no nie som si istý, či keď príde pán Kardoš s predkupným právom a majetkovou ťarchou do banky, či splní účel toho, prečo prišiel sem. Prišiel sem preto, aby kúpil nehnuteľnosť, ktorú hneď založí banke a aby ju revitalizoval. Akonáhle bude banka druhá v poradí, myslím si, že k úveru sa nedostane,“ tvrdil Sopčák.

Smatana vyjadril názor, že od Sopčáka zaznela veľmi závažná skutočnosť, že prijatie vecného bremena by mohlo znemožniť prijatie úveru.

„Toto ma veľmi znepokojuje, pretože keď som sa pred zastupiteľstvom rozprával s kolegom Kardošom o svojom návrhu, nevyťahoval som to niekde z vrecka, ale som to s ním konzultoval, tak toto bolo pre neho prijateľné. Takže toto je pre mňa nová skutočnosť. Ale ak by to naozaj takto bolo a pokiaľ by nemohol zobrať úver ak by tam bolo bremeno, že tam môže robiť len neziskové výchovno-vzdelávacie aktivity, tak sa veľmi ľahko môžeme dostať do veľmi vážnej patovej situácie. Keby to nevyšlo, banka zoberie úverovú záruku, dostane budovy v zlom stave a pozemky, ktoré sú v územnom pláne vedené na vzdelávacie účely a dôjde k zablokovaniu budovy a bude to tlak na to, aby sme to zmenili a odstránili,“ pokúšal sa na zastupiteľstve vysvetliť Smatana.

Zareagoval aj primátor Karol Janas: „Nie pán Smatana, vy ste sa s pánom viceprimátorom nerozumeli, on hovoril o predkupnom práve. Na vzdelávacie účely to bez problémov môže byť,“ odznelo.

Jozef Keruľ vysvetlil, že to, čo hovoril Smatana, riešila aj finančná komisia, ktorá chcela nejaké záruky a otvorene sa pýtala poslanca Kardoša na využitie, tiež požadovala stanovisko výboru mestskej časti.

Prešiel pozmeňovací návrh s bremenom

Primátor dal nakoniec hlasovať o pozmeňovacom návrhu Smatanu a do uznesenia na odpredaj sa doplnilo vecné bremeno využívania na nekomerčné výchovno-vzdelávacie účely.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
 2. Najbrutálnejšie preteky sveta? Extreme E je Formulou 1 v teréne
 3. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus®
 4. Chcete mať pasívny príjem vďaka investovaniu? Ako začať?
 5. Toto je budúcnosť dopravy. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy?
 6. Tip na rodinné kombi 4x4 v plnej výbave do 30 000 eur
 7. Chcete, aby mali školáci Čerstvé hlavičky? Hlasujte
 8. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania
 9. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér
 10. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku
 1. Tretia generácia očných špecialistov prichádza do Košíc
 2. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania
 3. Chcete, aby mali školáci Čerstvé hlavičky? Hlasujte
 4. Nákupy, ktoré rozbúchajú srdce v nákupnom centre Novum Prešov
 5. Najbrutálnejšie preteky sveta? Extreme E je Formulou 1 v teréne
 6. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy?
 7. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér
 8. Posúvajú svet k lepšiemu: Sociálni inovátori
 9. Kupujete nový spotrebič? V PLANEO Elektro naň dostanete zľavu
 10. Tip na rodinné kombi 4x4 v plnej výbave do 30 000 eur
 1. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú? 15 988
 2. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku 13 849
 3. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 11 388
 4. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 11 241
 5. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd? 9 310
 6. O pro-agingu so Soňou Müllerovou, Deň matiek a ekošpeciál 7 897
 7. Zaujímavé príležitosti po kríze. Analytici radia, kam investovať 7 047
 8. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku 6 652
 9. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy? 6 639
 10. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy 5 927
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Pozrite sa na prvých návštevníkov znovuotvorenej plavárne.

13 h
Práce v tuneli už finišujú

Po odkladoch investor posledný termín dodrží. Ten určil na koniec roka. Práce v tuneli by mali skončiť v auguste.

20 h

Vypočujte/pozrite si dynamický prehľad domácich aj zahraničných športových aktualít doplnený o exkluzívne informácie z regionálneho šport a prihláste sa na odber.

23 h

Prvé teplé dni vytiahli na cesty aj motocyklistov. Púchovčan pri Beluši však už stihol zaplatiť životom.

10. máj

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Rýchla jazda na kabriolete sa skončila v protismere, doplatili na to nevinní ľudia.

14 h

Policajti namerali 58 ročnej žene v dychu takmer dve promile alkohol.

10. máj

Ihrisko za plotom malo slúžiť aspoň deťom, respektíve vnúčatám majiteľov susedných pozemkov. Taká bola dohoda s cirkvou. Na prenajatom trávniku však žiadne hracie prvky nie sú.

19 h

Redakcie týždenníkov MY sa rozhodli uverejňovať unikátny seriál o živote v bývalom Československu.

10. máj

Už ste čítali?