Pondelok, 21. október, 2019 | Meniny má Uršuľa

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Stolný tenis majstrovstvá oblasti

Kde a kedy ?

Popis

Nedeľa 3. januára o 9.15 h - telocvičňa ZŠ Stred Pov. Bystrica - pri kostole

Majstrovstvá oblasti v stolnom tenise

 

Oblastný stolnotenisový zväz – Považská Bystrica vypisuje majstrovstva jednotlivcov v stolnom tenise pre okresy PB,PÚ,IL pre rok 2015/16

 

 

A.  Všeobecné ustanovenia:

 

1. Usporiadateľ             : TTC Považská Bystrica

2. Dátum                    : 3. januára 2016 (nedeľa)

3. Miesto                   : Telocvičňa IV.ZŠ (Pri kostole)

4. Riaditeľstvo súťaže        

         riaditeľ                   : Ing. Ladislav Bačík

         zást. riaditeľa            : Ing, Róbert Čelko

         hlavný rozhodca            : Július Hlubina

         zást. hl. rozhodcu         : Anton Tarnek,

                                    : Ján Mroščák        

         hlavný usporiadateľ        : Ing. Milan Podmaník

5. Prihlášky                        : V deň konania turnaja do 8,45 hod. u zást. hl. rozhodcu

6. Žrebovanie                       : V deň konania turnaja v hracej miestnosti o 8,45 hod.

7. Úhrada nákladov                  : Na vlastné náklady

8. Vklady                           : Štartovné sa neplatí

9. Hospodár                         : Ing. Mária Glembová

10. Lekárska služba                 : Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť      

11. Informácie                      : J.Hlubina m.: 0907 301126

                                      J. Mroščák: 0905 922410

 

 

 

B.  Technické ustanovenia                 

12. Predpis                : Hrá sa podľa Pravidiel st. tenisu, podľa Súboru    

                             predpisov a podľa Ustanovení tohto rozspisu                 

13. Súťažné disciplíny     : Dvojhra mužov, dvojhra žien

                          Štvorhra mužov, štvorhra žien

                          Zmiešaná štvorhra

14. Systém súťaže       : 1. kolo v skupinách na 3 víťazné sety

                          2. kolo vyraďovacie na 3 víťazné sety

15. Podmienky súťaže    : účasť je povinná pre všetky oddiely – kluby okresov      

                          PB,PÚ,IL v počte 2 hráčov. V prípade neúčasti je oddiel  

                          - klub pokutovaný sumou 2 eura za neprítomného hráča

16. Časový rozpis       : 8,00 – 8,45 hod.   - prezentácia

                            8,45 hod.            - žrebovanie                                                                                                                                                                                                                                                         

                            9,15 hod.            - zahájenie turnaja

17. Rozhodcovia         : Hráči si rozhodujú sami

18. Titul                 : Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul: Majster

                            oblasti PB,PÚ,IL pre rok 2014-15