Utorok, 26. marec, 2019 | Meniny má Emanuel

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Priechody

Aktuálny stav podnetu: Vyriešené Tento stav trval: 1 mesiac a 18 dní
Autor podnetu: Andrej
Rieši: Mestský úrad Považská Bystrica, Trenčiansky samosprávny kraj
Lokalita: Považská Bystrica
Ulica: Mesto
Dátum nahlásenia: 23.1.2017
Dátum poslednej aktivity: 13.3.2017

Koncom minulého roka s veľkou radosťou a nadšením dali na niekoľko priechodov pre chodcov vybudovať svetielka, ktoré blikajú. Je to krásne, ale nezmyselné, nakoľko asi po dvoch týždňoch sú niektoré pokazené a nikto sa tým nezaoberá. Asi boli zadarmo. Zároveň musím povedať, že takéto osvetlenie blikajúcimi svetlami nespĺňa to, to čo by malo, lebo Európska únia má iné pravidlá a síce, aby priechody pre chodcov boli osvetlené. To preto, aby ľudí, ktorí prechádzajú alebo by chceli prejsť, bolo poriadne vidno. Použité svetielka nespĺňajú tento účel. Jediný poriadne osvetlený priechod, kde už  na asi 200 metrov vidieť, či tam nejaký chodec je alebo nie, je na vozovke,.kde sa nachádza pred budovou Hantu. Pýtam sa, či teda by nebolo inteligentné a rozumné, takýmto spôsobom osvetliť každý priechod? Nech sa páči choďte do Trenčína, kde okrem svetielok namontovali aj lampy nad priechody, aby ste videli, ako sa to má robiť a to obzvlášť, keď v Považskej Bystrici veľakrát ani to pouličné svetlo nefunguje.

Ako sa tento podnet riešil:

09.02.2017
Redakcia
Autor: Redakcia
Dátum reakcie: 09.02.2017 (17 dní a 10 hodín od nahlásenia)

Váš podnet sme poslali hovorkyni Mesta Považská Bystrica. Čakáme na odpoveď. 

16.02.2017
Redakcia
Autor: redakcia
Dátum reakcie: 16.02.2017 (24 dní a 2 hodiny od nahlásenia)

Od hovorkyne mesta Považská Bystrica sme dostali odpoveď, že priechody patria Trenčianskemu samosprávnemu kraju, ten ich rekonštruoval a máme sa obrátiť na nich. Podnet sme im zaslali. 

13.03.2017
Zainteresovaná strana
Autor: Veronika Reazáková, hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja
Dátum reakcie: 13.03.2017 (1 mesiac a 18 dní od nahlásenia)

Trenčiansky samosprávny kraj začal v roku 2016 realizovať projekt zosúladenia technického stavu priechodov pre chodcov na cestách II. a III. triedy na území TSK s platnou legislatívou SR s návrhmi prvkov upokojenia dopravy pri vjazdoch do obcí a miest. Realizácia projektu je rozvrhnutá na 4 roky, teda do roku 2019. Celkovo bolo v rámci Trenčianskeho kraja posúdených 469 priechodov pre chodcov, z ktorých bolo určených 402 na zosúladenie ich technického stavu s platnou legislatívou. V roku 2016 ako v I. fáze projektu Správa ciest TSK začala jednoduchšími úpravami 55 priechodov pre chodcov, teda osádzaním bezpečnostných prvkov, akými sú spomínané LED bezpečnostné dopravné gombíky, úprava a zvýraznenie horizontálneho dopravného značenia a osadenie vertikálnych značiek za účelom zvýraznenia priechodu pre chodcov na zvýšenie bezpečnosti chodcov ako účastníkov cestnej premávky. Vzhľadom na limit finančných prostriedkov sa realizovali práce, na ktoré nebolo nutné spracovanie kompletnej  projektovej dokumentácie. Aktuálny stav osadených LED gombíkov preverí na základe podnetu stredisko SC TSK v Považskej Bystrici.

 

V roku 2017 prídu na rad rozsiahlejšie úpravy ďalších priechodov pre chodcov na cestách II. a III. triedy, ktoré si vyžadujú spracovanie projektovej dokumentácie. Vybraté priechody na základe technických parametrov budú nasvietené. V súčasnosti sa pripravujú podklady pre spracovanie projektových dokumentácii kompletne na úpravu zvislého aj vodorovného dopravného značenia vrátane svetlotechnických posudkov a úpravy jestvujúceho verejného osvetlenia priechodov pre chodcov na priechody s vyššou frekvenciou chodcov v rámci Trenčianskeho kraja,  ktoré bude Správa ciest TSK realizovať v roku 2017 zo schváleného finančného objemu.

 

Trenčianska župa z dôvodu bezpečnosti a zosúladenia technického stavu priechodov pre chodcov s platnou legislatívou bezpečnosť chodcov aktívne rieši. V rámci svojich možností sa kraj snaží bezpečnosť na svojich cestách zvýšiť v čo najväčšej možnej miere. Podnety od verejnosti však TSK vždy rád prijme.

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasapovazska.sk
Priechody

Miesto hláseného podnetu