Pondelok, 14. október, 2019 | Meniny má Boris

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Poplatok na chod skolky

Aktuálny stav podnetu: Vyriešené Tento stav trval: 10 dní a 21 hodín
Autor podnetu: Milan
Rieši: Mestský úrad Považská Bystrica
Lokalita: Považská Bystrica
Ulica: Ul Grznara materska skolka
Dátum nahlásenia: 18.1.2016
Dátum poslednej aktivity: 20.4.2016

Zaujímalo by ma, prečo sa poplatok na materskú školu, ktorý určuje mesto, takzvaný poplatok na chod mestskej školy, ktorý je vo výške 11 eur mesačne vyberá priamo v materských školách, pričom zaplatenie je len na podpis rodiča u vedúcej jedálne bez vydania akéhokoľvek dokladu o zaplatení. Vytvára sa tým podozrenie a možnosť sprenevery peňazí ľuďmi, ktorí tieto poplatky vyberajú. Prečo nie je možnosť v dnešnej dobe tento poplatok platiť priamo na účet mesta, čo by bolo bez rizika, čo sa stane s peniazmi pri manipulácii vedúcimi materských škôl a riaditeľov.

Ako sa tento podnet riešil:

28.01.2016
Zainteresovaná strana
Autor: Hovorkyňa mesta Pov. Bystrica Iveta Kováčiková
Dátum reakcie: 28.01.2016 (9 dní a 20 hodín od nahlásenia)

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole vo  výške 11 eur sa vyberá na základe VZN mesta č. 4/2012. Podľa tohto VZN termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy v internom predpise. Pretože školy sú právne subjekty, nemôžete poslať príspevok na účet mesta, ale len na účet školy. Nevidíme dôvod, prečo by sa príspevok nemohol uhradiť aj bezhotovostne (prevodom, trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou). Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami (teda aj príjem uvedeného príspevku) vykonáva v každej škole útvar hlavného kontrolóra mesta raz za rok. Doteraz neboli zistené v tejto oblasti nedostatky. Rovnaký podnet, v ktorom sa však uvádzala aj konkrétna materská škola, bol doručený aj na mestský úrad, na základe tohto sa v uvedenom zariadení vykonala kontrola vyberania poplatku a jeho odvádzania na účet, pričom neboli zistené žiadne porušenia. 

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasapovazska.sk

Miesto hláseného podnetu