Piatok, 26. apríl, 2019 | Meniny má Jaroslava

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Nové miesta na odpadové koše.

Aktuálny stav podnetu: Vyriešené Tento stav trval: 25 dní a 20 hodín
Autor podnetu: Daniel Hlasný
Rieši: Mesto Považská Bystrica
Lokalita: Považská Bystrica
Ulica: Rozkvet napr.
Dátum nahlásenia: 16.9.2015
Dátum poslednej aktivity: 12.10.2015

Do konca februára mali byť po meste rozmiestnené nové zberné miesta odpadu. Robili to pred zimou, kedy je betónovanie komplikovanejšie. Ale sme na Slovensku, takže tak. Ide hlavne o to, že do konca februára tam mali byť aj kontajnery. Ale tie som ešte nevidel nikde. Len zabrali miesta, aj parkovacie a ešte to nie je dokončené. Zaujímalo by ma, či to ešte tento rok dokončia.

Ako sa tento podnet riešil:

17.09.2015
Redakcia
Autor: redakcia
Dátum reakcie: 17.09.2015 (16 hodín a 14 minút od nahlásenia)

Podnet sme poslali na Mestský úrad v Považskej Bystrici.

22.09.2015
Zainteresovaná strana
Autor: primátor mesta Karol Janas
Dátum reakcie: 22.09.2015 (5 dní a 5 hodín od nahlásenia)

Kontajnery, ktoré majú stáť v stojiskách síce už v meste máme, no môžu byť osadené až vtedy, keď bude spustený celý projekt. Veríme, že sa tak stane na jeseň, nakoľko si všetci uvedomujeme túto nepriaznivú situáciu. 

22.09.2015
Zainteresovaná strana
Autor: hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková
Dátum reakcie: 22.09.2015 (5 dní a 5 hodín od nahlásenia)

Celá stavebná časť projektu bola ukončená v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo v lehote do 28. februára 2015. Všetky nádoby boli v súlade so zmluvou mestu riadne dodané, no do stojísk môžu byť osadené až vtedy, keď bude spustený celý projekt. Mesto verí, že to bude už na jeseň. 

12.10.2015
Zainteresovaná strana
Autor: hovorkyňa Iveta Kováčiková, zamestnankyňa MsÚ Marika Zábojníková
Dátum reakcie: 12.10.2015 (25 dní a 20 hodín od nahlásenia)

Redakcia žiadala o podrobnejšie vysvetlenie v súvislosti s projektom separovaného zberu v meste Považská Bystrica, ktorý sa realizuje hlavne zo zdrojov Európskej únie. Žiadala stretnutie s pracovníkmi zodpovednými za projekt. Dostali sme písomné stanovisko hovorkyne mesta Ivety Kováčikovej spolu s dokumentom, ktorý sa zaoberá genézou projektu od Mariky Zábojníkovej 

Iveta Kováčiková: „Posielam materiál ku separovanému zberu, ide o komplexnú genézu, ktorú z našej strany pokladáme za finálnu odpoveď na otázky k tejto téme.“

Materiály od Mariky Zábojníkovej:

http://u.smedata.sk/artemis/files/1/07/71/separovany_zbergeneza1_stranka_1.jpg?r=01f

http://u.smedata.sk/artemis/files/2/07/72/separovany_zbergeneza1_stranka_2.jpg?r=01f

http://u.smedata.sk/artemis/files/0/07/70/separovany_zbergeneza1_stranka_3.jpg?r=01f

http://u.smedata.sk/artemis/files/9/06/69/separovany_zbergeneza1_stranka_4.jpg?r=01f

http://u.smedata.sk/artemis/files/3/07/73/separovany_zbergeneza1_stranka_5.jpg?r=01f

http://u.smedata.sk/artemis/files/4/07/74/separovany_zbergeneza1_stranka_6.jpg?r=01f

http://u.smedata.sk/artemis/files/8/06/68/separovany_zbergeneza1_stranka_7.jpg?r=01f

http://u.smedata.sk/artemis/files/7/06/67/separovany_zbergeneza1_stranka_8.jpg?r=01f

http://u.smedata.sk/artemis/files/5/07/75/separovany_zbergeneza1_stranka_9.jpg?r=01f

 

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasapovazska.sk
Nové miesta na odpadové koše.

Miesto hláseného podnetu