Utorok, 26. marec, 2019 | Meniny má Emanuel

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Zanedbané schody

Aktuálny stav podnetu: Vyriešené Tento stav trval: 24 dní a 2 hodiny
Autor podnetu: Redakcia
Rieši: Mestský úrad Považská Bystrica, Správa ciest TSK
Lokalita: Považská Bystrica
Ulica: Okruzna
Dátum nahlásenia: 27.9.2015
Dátum poslednej aktivity: 21.10.2015

Na schodoch z Okružnej na Orlovský most je v kútoch už vytvorená zemina porastená machom. Zrejme ich roky nečistili. Hyzdia ich aj odpadky.

Ako sa tento podnet riešil:

14.10.2015
Zainteresovaná strana
Autor: Jana Mičková, Mestský úrad Považská Bystrica
Dátum reakcie: 14.10.2015 (17 dní a 1 hodina od nahlásenia)

Pracovníci mesta preverili Váš podnet týkajúci sa údržby schodov vedúcich z Okružnej ul. na Orlovský most:. Uvedené schodisko je súčasťou stavby Orlovského mosta, ktorý je nie je v majetku mesta, a preto ho mesto neudržiava. Keďže nám záleží na čistote verejných priestranstiev nášho mesta, aktivační pracovníci tento priestor vyčistia. Práce súvisiace s ostatnou údržbou nie je možné mestom vykonať, je potrebné obrátiť sa na TSK Tn.

21.10.2015
Zainteresovaná strana
Autor: Jana Paulínyová, Trenčiansky samosprávny kraj
Dátum reakcie: 21.10.2015 (24 dní a 1 hodina od nahlásenia)

SC TSK , SÚ  Považská Bystrica vykonala v tomto roku bežnú údržbu hornej stavby mostného objektu 517-002b , čistenie vozovky, odvodnenia mostu, údržbu odvodňovačov a vpustí, kosbu ostrovčekov a okolia mostu a zabezpečilo, aby schody boli v dobrom prevádzkyschopnom stave.

V správe SC TSK je spolu 629 mostov, a preto  SC TSK ďakuje za spoluprácu miestnej samospráve, ktorá prispieva k čistote verejného priestranstva.

Doplnenie: Uvedené schodisko je súčasťou mosta 517 -002b, ktorý sa v súčasnej dobe nachádza  vo IV. stupni  stavebno-technického stavu, t.j. jeho stav je uspokojivý, a nie Orlovského mosta (517-001), ktorý sa nachádza v VI. stupni, teda v zlom technickom stave.

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasapovazska.sk

Miesto hláseného podnetu