Utorok, 26. marec, 2019 | Meniny má Emanuel

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Neznesiteľný zápach šíriaci sa Kolóniou

Aktuálny stav podnetu: Uzatvorené Tento stav trval: 2 roky a 8 mesiacov
Autor podnetu: Petra
Rieši: Mestský úrad Pov. Bystrica, Okresný úrad Pov. Bystrica
Lokalita: Považská Bystrica
Ulica: Športovcov
Dátum nahlásenia: 1.7.2016
Dátum poslednej aktivity: 3.8.2016

Rada by som poukázala na problém, ktorý trvá už niekoľko rokov. A to neznesiteľný zápach šíriaci sa každý deň vo večerných hodinách Považskou Bystricou, konkrétne Kolóniou. Po celodenných horúčavách si chce človek konečne pustiť do bytu vzduch a vyvetrať, čo však nie je možné práve z tohoto dôvodu. Šíri sa to niekde od Sverepca. Počula som dve verzie, vraj je to spôsobené hnojením "slepačincami", alebo druhá: že ku nám vyvážajú odpad z čističiek. Moja otázka teda znie, kto je za toto zodpovedný a čo tento zápach spôsobuje. Lebo obyvatelia si nemôžu ani len posedieť na dvore, nie to ešte otvoriť okno na byte. je to dočasné, alebo nám to bude znepríjemňovať život celé leto?

Ako sa tento podnet riešil:

08.07.2016
Zainteresovaná strana
Autor: Mestský úrad - hovorkyňa Iveta Kováčiková
Dátum reakcie: 08.07.2016 (6 dní a 23 hodín od nahlásenia)

Pred časom sa na veľkom kruhovom objazde pri policajtoch vylial z nákladného auta kal, ktorý sa používa pri uzatváraní skládky. Cesta bola do niekoľko hodín vyčistená a situácia vyriešená. Obyvatelia Strojárenskej štvrte sa však na smrad sťažujú neustále, aj po tejto udalosti. Mesto sa rozhodlo preto podať podnet na inšpekciu životného prostredia. Veríme, že celú vec riadne prešetrí.

14.07.2016
Zainteresovaná strana
Autor: Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dátum reakcie: 14.07.2016 (12 dní a 23 hodín od nahlásenia)

Dňa  6. 7. 2016 nám bol doručený podnet na  preskúmanie súladu činnosti realizácie rekultivácie skládky v lokalite „Žiar“ so všeobecne záväznými právnymi predpismi z dôvodu, že na Mestský úrad Považská Bystrica sa obracajú občania so sťažnosťami , že v okolí skládky v lokalite Žiar je nadmerný zápach.

V liste sa uvádza, že na základe týchto sťažností obyvateľov mesta listom č.Odd.P/4795/2016/47936/VQ-5 zo dňa 28.6.2016  Mestský úrad v Považskej Bystrici požiadal Okresný úrad- odbor starostlivosti o životné prostredie, aby vykonal kontrolu plnenia technického riešenia rekultivácie tak, ako bola stanovená v rozhodnutí a zabezpečil, aby táto bola vykonávaná v súlade s platnými predpismi na úseku životného prostredia a odpadového hospodárstva tak, aby nedochádzalo k obťažovaniu obyvateľov mesta zápachom resp. emisiami vznikajúcimi v dôsledku rozšírenia a rekultivácie tejto skládky.

Z dôvodu, že predmetný podnet  bol už dňa 28. 6. 2016 zaslaný na prešetrenie na Okresný úrad v Považskej Bystrici a v tej istej veci nemôžu konať dva rôzne správne  orgány,  inšpekcia predmetný podnet odstúpila dňa 8.7.2016 na Okresný úrad v Považskej Bystrici na vybavenie.

Ing.Mariana Martinková

riaditeľka

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Inšpektorát životného prostredia Žilina

21.07.2016
Zainteresovaná strana
Autor: Odbor živ. prostredia Okres. úradu v PB - Pavel Petrík, vedúci
Dátum reakcie: 21.07.2016 (19 dní a 21 hodín od nahlásenia)

Prebieha uzatváranie skládky Žiar, teda priemyselnej skládky Považských strojární. Odstraňovanie tohto úložiska škvary a odpadov z galvanizovní je jedným z krokov na odstraňovanie ekologických záťaží práve po činnosti fabriky. Momentálne sa finišuje a prebieha posledná fáza rekultivácie a uzatvárania. Postup využitia aj čistiarenských kalov, samozrejme, vyzretých a stabilizovaných, je na takúto činnosť štandardný.  Kal sa musí miešať v pomere jedna ku trom v prospech zeminy a následne sa rozhŕňať na plochu skládky. Je kontrolovaný a pravidelne sa robia jeho rozbory. Môžem teda zaručiť jeho nezávadnosť v plnom rozsahu. Podobným spôsobom sa rekultivuje aj skládka vo Sverepci, ktorá je pod dohľadom Slovenskej inšpekcie životného prostredia. V súvislosti so zápachom, ktorý obťažoval občanov, sme určili opatrenia. A to na okamžité zapracovanie kalov do zeminy, aby sme takto eliminovali zápach pri nízkom tlaku vzduchu a obťažovanie. Zároveň sme stanovili zákaz vývozu kalov počas daždivých dní.

Ak by sme skládku nechali ako je, zvýšila by sa kontaminácia spodných vôd a tiež Žiarskeho potoka, ktorý tu tečie. Máme sústavu siedmich vrtov, z piatich sa robia rozbory, lebo dva sa už zlikvidovali. Uvoľňovanie do vôd aj potoka sa rapídne znižuje uzatváraním skládky. Tiež sa eliminuje prašnosť. Pri hromadách škvary a popolčeka sa do prostredia pri silnejšom vetre šíril popol aj s obsahom síry, a to aj ďalej do mesta. Rovnako závany z galvanizovní sú určite škodlivejšie ako to, čo sa šíri teraz z kalov. Plocha by sa po rekultivácii skládky Žiar mala následne zastabilizovať trávou. Je niekoľko zámerov, ako by sa dala potom využiť. Buď na fotovoltaický park, alebo by sem chceli dať rýchlorastúce dreviny, ktoré by sa potom spracovávali ako štiepka. S kompletným uzavretím skládky počítame do konca tohto roka. 

Ešte mohol byť jeden možný zdroj zápachu, ktorý obťažoval ľudí v meste. Išlo o aplikovanie kuracieho hnoja v miestnej časti Kunovec. V tomto prípade sme tiež vykonali obhliadku a nariadili okamžitú nápravu. Žiadam občanov o určitú zhovievavosť pri týchto dvoch činnostiach. Rekultivácia skládky Žiar je do budúcnosti pre životné prostredie dôležitá a využitie prírodných hnojív namiesto chémie, si myslím, tiež. Úrad sa bude takouto činnosťou pozorne zaoberať a snažiť sa, aby dochádzalo k čo najmenšiemu obťažovaniu.  

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasapovazska.sk

Miesto hláseného podnetu