Utorok, 26. marec, 2019 | Meniny má Emanuel

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Nepojazdne vozidla po parkoviskách

Aktuálny stav podnetu: Vyriešené Tento stav trval: 15 dní a 17 hodín
Autor podnetu: Daniel Hlasný
Rieši: Mestská polícia Považská Bystrica
Lokalita: Považská Bystrica
Ulica: celé mesto
Dátum nahlásenia: 22.11.2015
Dátum poslednej aktivity: 8.12.2015

Ja viem, že je to niekoho majetok. Ale pokiaľ nemám peniaze na prevádzku auta, tak ho nenechám, aby chátralo a strácalo hodnotu. Predám a mám peniaze doma a nie na parkovisku. Treba myslieť aj na to, aká je v meste situáciu s parkovaním. Nie je tu veľa parkovacích miest a je tu mnoho vozidiel, čo majú prepadnutú STK/EK niekoľko rokov. Sú to terče pre vandalov, zlodejov... a tým pádom ich ešte podporujeme a prenesie sa to aj na iné vozidlá. Čo s takými vozidlami treba spraviť? Veď treba myslieť aj na okolie okolo vozidla. Sme tu ako na smetisku. 

 

Ako sa tento podnet riešil:

03.12.2015
Redakcia
Autor: redakcia
Dátum reakcie: 03.12.2015 (10 dní a 20 hodín od nahlásenia)

O vyjadrenie sme požiadali náčelníka Mestskej polície v Považskej Bystrici. 

08.12.2015
Čitateľ
Autor: náčelník mestskej polície
Dátum reakcie: 08.12.2015 (15 dní a 17 hodín od nahlásenia)

Juraj Lieskovský, náčelník Mestskej polície v Považskej Bystrici

Mestská polícia problém s odstavenými autami, ku ktorým sa nikto nehlási, intenzívne rieši. Ak má auto prepichnuté gumy, prípadne je inak poškodené a dlhší čas zaberá verejné priestranstvo, neznamená to ešte, že polícia môže dať takéto auto automaticky odtiahnuť. Musíme sa držať toho, čo nám ukladá zákon, konkrétne paragraf 43 – Prekážka cestnej premávky zákona o cestnej premávke. Vrak je vozidlo, ktoré nemá emisnú kontrolu, neprešlo stanicou technickej kontroly, nemá evidenčné číslo a je v poškodenom stave. Nemôžeme však zasahovať ani do vozidiel, pokiaľ nemajú emisnú kontrolu alebo neprešli stanicou technickej kontroly. Ak zistíme, že je niekde takéto vozidlo na verejnom priestranstve, oznámime to okresnému úradu,  odboru dopravy. Ten môže uložiť vodičovi pokutu , ktorá je do výšky 330 eur. Ak je však vozidlo prihlásené v evidencii a bolo by aj poškodené, zákon nám neumožňuje, aby sme s ním narábali ako s vrakom. Pri týchto podnetoch od občanov však aj napriek tomu, že nejde o vrak, sa nakontaktujeme na majiteľa a informujeme sa, čo mieni s vozidlom robiť. Väčšinou majitelia priznávajú, že vozidlo stojí na mieste dlhší čas, ale reagujú tiež, že tým nič neporušujú.

Ak zistíme od občanov alebo počas hliadky, že sa nachádza na verejnom priestranstve auto, ktoré nemá emisnú kontrolu, STK, evidenčné číslo a je poškodené, v tomto prípade ide o vrak, ktorý môžeme riešiť. Skúšame podľa VIN, respektíve identifikačného čísla vozidla, zistiť majiteľa. Ak ho zistíme, posielame mu  výzvu, aby do 30. dní vozidlo odstránil z verejného priestranstva. Ak tak neurobí alebo sa nepodarí zistiť majiteľa, na vozidlo sa nalepí výzva. Na nej je upozornenie, že ak nebude vozidlo do 30 dní odstránené z verejného priestranstva, bude odtiahnuté. Ak podmienka nie je splnená, mesto postupuje žiadosť na odstránenie vraku na Okresný úrad v Považskej Bystrici, odbor životného prostredia. Oni vydajú rozhodnutie na odstránenie vraku. Predtým, ako posielame žiadosť na okresný úrad vozidlo nafotíme, vyhotovíme fotodokumentáciu, spisový materiál.

Po vydaní rozhodnutia zo strany okresného úradu prichádza odťahová služby aj za prítomnosti mestskej polície, kde sa zase vozidlo odfotografuje. Potom sa odvezie na určené parkovisko do areálu bývalých Považských strojární, kde zostáva jeden rok.  Ak oň nikto neprejaví ani po roku záujem, zošrotuje sa. 

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasapovazska.sk
Nepojazdne vozidla po parkoviskách

Miesto hláseného podnetu