Utorok, 23. apríl, 2019 | Meniny má Vojtech

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Upchatá kanalizacia

Aktuálny stav podnetu: Uzatvorené Tento stav trval: 2 roky a 9 mesiacov
Autor podnetu: jano
Rieši: Mestský úrad Púchov, Slovenská správa ciest
Lokalita: Púchov
Ulica: 1. mája
Dátum nahlásenia: 30.6.2016
Dátum poslednej aktivity: 11.7.2016

Chcel by som Vás upozorniť na totálne upchatú kanalizáciu v Púchove na ulici 1. mája, zo strany kde sú vysadené lipy od závodu Makyta a.s. Pri väčšom daždi, resp. búrkach, v týchto letných mesiacoch nemá voda kde odtekať a zostáva na ceste.
Ďalej je upchatý kanál priamo na hrabovskom moste (Hrabovka pri Púchove).

Ako sa tento podnet riešil:

06.07.2016
Zainteresovaná strana
Autor: Mestský úrad Púchov - Juraj Drocár, oddelenie dopravy a služieb
Dátum reakcie: 06.07.2016 (6 dní a 32 minút od nahlásenia)

Na váš podnet ohľadne upchatej dažďovej kanalizácie na ulici 1.mája Vám oznamujeme, že sa jedná o komunikáciu I/49 kde je majiteľ a správca komunikácie Slovenská správa ciest. Otázku preto smerujte na túto spoločnosť.

Most do časti mesta Púchov Hrabovka oproti MK Komenského je v majetku mesta. Spoločnosť ktorá zabezpečuje správu miestnych komunikácií už bola upozornená na neodtekanie mostných priepustov. Ďakujeme za podnet.

07.07.2016
Čitateľ
Autor: Slovenská správa ciest - Bc. Lenka Salvianyová, kancelária GR
Dátum reakcie: 07.07.2016 (6 dní a 18 hodín od nahlásenia)

Čistenie cesty I/49 (ul. 1. Mája) vykonáva správca cesty vždy po zimnom období každoročne v IV. – V. mesiaci, tento rok sa čistenie po ZÚ v meste Púchov vykonalo v mesiaci apríl – na ul. 1. Mája, medzi oboma OK. Taktiež údržbu tejto ul. vykonávajú aj TS mesta PU.

Pri výdatnej zrážkovej činnosti kanalizácia nedostatočne odvádza zrážkové vody z cesty I/49,nakoľko do tejto križovatky Makyta – Lidl stekajú aj vody zo spevnených plôch vjazdu do Makyty a parkoviska Lidl. Naviac do cestnej kanalizácie je zaústená aj kanalizácia zo spevnených plôch závodu Makyta. Pri výdatných zrážkach potom tieto vody nie sú odvádzané v dostatočnom množstve do recipienta vodného toku Váh, kde aj hladina spodnej vody je vyššia, čo taktiež spomaľuje odvádzanie dažďových vôd.

Pri aleji líp sú vpuste často zanášané v dôsledku spádu lístia a stavenou činnosťou (blato, kameň, štrk ...), ktorú správca nevie ovplyvniť a znečisťovatelia vozovku nevyčistia, aj keď zákon o prevádzke na pozemných komunikáciách im to priamo prikazuje. Taktiež Polícia je bezradná, pričom pri každom znečistení je porušovateľ neznámi a vyčistenie zostáva len na správcovi.

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasapovazska.sk

Miesto hláseného podnetu