Utorok, 23. apríl, 2019 | Meniny má Vojtech

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Úplne zneprístupnené cesty kvôli kanalizácií

Aktuálny stav podnetu: Vyriešené Tento stav trval: 10 dní a 10 hodín
Autor podnetu: Daniela Ivanišová
Rieši: Mestský úrad v Púchove
Lokalita: Púchov
Ulica: Staré Nosice - pri starej škole
Dátum nahlásenia: 28.11.2015
Dátum poslednej aktivity: 8.12.2015

Firma EUROVIA ktorá u v Starých Nosiciach vykonáva v obci kanalizáciu od jari tohto roka, nám veľmi strpčuje život. Chápeme, že projekt treba dokončiť, ale naša trpezlivosť je už na konci... To, do akého stavu momentálne dostali naše bočné ulice, už hraničí so zúfalstvom, a nie s pochopením. Po uliciach sa nedá prejsť dobre už ani pešo, autom vôbec, v prípade požiaru alebo prvej pomoci sa tu nikto nedostane a dokonca mne totálne odstavili firmu - cukrárenská výroba a potraviny, takže sa sem nedostane žiadne zásobovanie. Máme znemožnený rozvoz našich výrobkov, zákazníci sa sem nemôžu dostať... Vzhľadom na to, že som ako živnostníčka odkázaná na mojich odberateľoch a zákazníkov, ktorých počet sa pre neprístupné cesty dobre preriedil. Je toto pre mňa stav zúfalstva. Kto mi nahradí ušlý zisk..?? Mám zamestnancov, ktorým treba dávať mesačnú mzdu - platiť odvody, mestu dane, ale nikto počas roka tu z mesta nebol pozrieť na stav, v ktorom sa tu nachádzame, nikoho nezaujíma, z čoho na tie dane mám zarobiť. Keby sa aspoň snažili, aby to urobili v čo najkratšom čase, aby sme neboli tak dlho zablokovaní, alebo prečo to nerobia postupne po jednej ulici, ale rozkopali všetky ulice v okolí. Je tu zimné obdobie, ktoré ich práce môže každým dňom úplne pozastaviť a my zostaneme v tejto situácii na dlhý čas.

Ako sa tento podnet riešil:

02.12.2015
Redakcia
Autor: Redakcia
Dátum reakcie: 02.12.2015 (3 dni a 23 hodín od nahlásenia)

Sťažnosti sme postúpili na Mestský úrad v Púchove.

08.12.2015
Zainteresovaná strana
Autor: Mgr. Vladimír Golis, asistent primátora mesta
Dátum reakcie: 08.12.2015 (10 dní a 1 hodina od nahlásenia)

Pre objektívnosť odporúčame, aby ste sa s odpoveďami na Vaše prípadné ďalšie otázky obrátili priamo na investora, ktorým je Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica, v ktorej investorstve sa celá stavba realizuje. Jej zmluvná lehota výstavby pre projekt "Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapa" je do 11.3.2016. V snahe zabezpečiť oprávnenosť výdavkov (31.12.2015) sa investorovi podarilo dohodnúť so zhotoviteľom stavby (HASTRA, a.s. Žilina) na urýchlení stavebných prác tak na ČOV Púchov-Streženice ako aj na pokládke vodovodov a kanalizácií vo všetkých dotknutých obciach (Dohňany, Streženice, Dolné Kočkovce) a mestských častiach (Nosice, Vieska Bezdedov, Púchov stred) s predpokladaným ukončením všetkých aktivít na projekte do 31.12.2015, kedy končí oprávnenosť výdavkov v rámci bývalého programového obdobia.

V dôsledku uvedenej snahy Zhotoviteľ musel v roku 2015 urýchliť stavebné práce prakticky na všetkých objektoch stavby, vrátane Nosíc. Podľa pôvodného harmonogramu prác mali byť konečné úpravy terénu zhotovené až na jar 2016, pričom na základe prepracovaného harmonogramu budú tieto práce ukončené ešte v tomto roku. To znamená, že lehota výstavby sa skracuje až o 3 mesiace.

Priorita konečných úprav komunikácií je nasledovná: v prvom rade sa ukončia živičné práce na št. ceste I. tr. Následne sa budú asfaltovať komunikácie III. tr. a po ukončení týchto prác sa bude pozornosť venovať miestnym komunikáciám s predpokladom asfaltovania v mesiacoch november a začiatok decembra 2015. Samozrejme, zjazdnosť ciest sa musí zabezpečiť za každých okolností, čo však neznamená, že niektoré úseky ciest nemôžu byť v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok v poslednom období v horšom stave.

Za Mesto Púchov chceme ubezpečiť, že sa snažíme riešiť s Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Považská Bystrica spoločné riešenia a technologické postupy tak, aby obyvateľov čo najmenej obmedzovali. Na základe ich ubezpečenia by mali práce na miestnych komunikáciách v Nosiciach postupovať nasledovne:

- pri cukrárni sa pokladajú podkladné vrstvy betónu
- práce stavba vykonáva v celej šírke vozovky
- asfalty by sa mali pokladať v sobotu, resp. v pondelok 7.12.2015. Prejazdnosť  bočných ulíc však komplikujú parkujúce osobné vozidlá, preto by sme zároveň chceli obyvateľov Starých Nosíc požiadať o súčinnosť a trpezlivosť.

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasapovazska.sk
Úplne zneprístupnené cesty kvôli kanalizácií

Miesto hláseného podnetu